Publicat 13 Ian 2020 | Reactualizat 20 Ian 2020 | Expiră 20 Ian 2020

Social Media Specialist, Social media Junior

3 posturi
Social Media Specialist

-cunostinte avansate si actuole ole mediilor online de prornovare, Social Media. blogging. Facebook. Instogram. `butube. Cooeleetc -obilitati managerlale cu prIvire la implementarea companillor Soclal Medla de la faza de idee pano la analiza sl executie -ingeniozitate cu privire la dezvoltarea conolelor de comunIcare ln social media si de monitorizare si evaluare a impactului continutului publicot -copocitatea de a anoliza si intelege nevoile torgetului online. stabilind modul cel mal eficient si patrivit de a comunica cu acestio prin creorea sl coardonarea de proiecte care so ajute la cresterea. consolidarea si toialinar. clienfilor -cumasterea la un nive ovansot o Iimbil romone si a limbli engleze( grarnatica, ortogrofie. punctuntle) -bune abilitati de operare PC (cunoosterea machetului MS 01fice, programe edltore loto) afitudine deschisa si pozitIva. creotivitate pentru dezvoltorea canalelor de comunicare Soclol Medlo (generarea. editarea si publicoreo de rnesaje zilnice personalizate ) -planificarea. unnarirrea si centrallzorea bugetelor alocate pentro fiecare actiune destasurata -abilitatea de o lucra atat Individual cat si in echrpo -copocitatea de a respacto termene Iimlto - anolizează şi intelege ne✓oile tmgetului online stabileste modul cel mai eficlent şi poldvit de a cornunica cu aceştio:

Social Media Junior

-experiento minima in gestIonare conturi Social Media (Facebook, Instagram. Youtube etc) -cunoosterea la un nive avansat a limbii romane si o limbil engleze( grornatica. orlogratie. punctuatie) -buno intelegere o strotegiilor de merketing online sI ofIline -abilitati de idenfificare canale si mesaje specifice fiecorei companii in ocord cu publicul tinta, precurn si cu obiectivele comerclale -plonificorea. urmorirea si centrolizarea bugetelor alocate pentru fiecare acfiune desf osurata -colaborarea cu agentiile medlo In vederea coordonaril companiilor -cunostinte operare PC atitudine deschiso si pozifiva. creativitate pentru dezvoltarea conolelor de comunicare Social Media (generorea. editorea si publicoreo de mesaje personalizate ) -abilltateo de a lucro atat individual cat sl in echipa -copocitatea de a respacta termene Ilmita

Pachet salarial: 3.000 - 6.000 lei
DETALII LA: 0743 221 170 1 emilia.mitran@phoenicia.ro
Social Media Specialist, Social media Junior  -  PHOENICIA HOTELS

E timpul pentru un browser mai bun

De la 1 octombrie 2019, te informăm că site-ul eJobs.ro nu va mai putea fi accesat prin browser-ul Internet Explorer din cauza funcționalităților reduse ale acestuia. Accesează-ne cu încredere folosind unul dintre browserele mai moderne: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari sau Edge.

Am înțeles
close