de ani Fără Frică...

E momentul să sărbătorim și să îți mulțumim că ești alături de noi! Hai să revedem împreună aventurile prin care am trecut și să descoperi surprizele pe care ți le-am pregătit

Publicat 08 Mai 2019 | Reactualizat 05 Iun 2019 | Expiră 08 Iun 2019

Reprezentant Medical: Timis (perioada determinata 2 ani)

1 post
Expirat
Anunț inactiv

Acest anunț a expirat și nu este disponibil pentru aplicare.

Înapoi la joburi

Candidatul ideal

Studii superioare (Medicină, Farmacie, Biologie sau Biochimie - reprezinta avantaj);
Dinamic şi disponibil pentru deplasări;
Abilităţi foarte bune de comunicare;
Orientare spre rezultat;
Flexibilitate;
Spirit de echipă;
Permis de conducere categoria B.

Descrierea jobului

Promovează produsele companiei către medici/ farmacii în zona alocată cu scopul atingerii obiectivelor de vânzări individuale;
Dezvoltă și întreține relaţii cu clienţii din teritoriul alocat (medici, farmacişti);
Realizează prezentări de grup conform strategiei aprobate;
Raportează activitatea zilnică şi menţine actualizată baza de date a clienţilor.

Descrierea companiei

Labormed Alvogen - entitate formată în urma achiziției producătorului local de medicamente generice Labormed de către grupul farmaceutic internațional Alvogen - este centrul de excelenţă al Grupului în Europa Centrală şi de Est şi servește ca sediu central Alvogen în regiune. Biroul din România constituie baza de producţie, cercetare-dezvoltare, vânzări şi marketing pentru întreaga regiune.
www.alvogen.ro

Informare privind protecția datelor cu caracter personal

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE,
LABORMED-PHARMA S.A., cu sediul în București, bd. Theodor Pallady nr. 44B, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/21114/2007, cod unic de înregistrare 22718452 („Labormed” şi/sau „Societatea”)
și/sau
ALVOGEN ROMANIA SRL, cu sediul în București, bd. Theodor Pallady nr. 44B, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/2501/2000, cod unic de înregistrare 12826074 („Alvogen” şi/sau „Societatea”)
vă transmite acest document pentru a vă detalia când și de ce vă prelucrăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condițiile în care le putem divulga altora și cum le stocăm în condiții de siguranță.
Dacă aveți orice întrebare privind modalitatea în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta Responsabilul cu Protecţia Datelor Labormed/Alvogen la:
Prin e-mail: la adresa DPO@alvogen.com; sau
Prin fax, la numarul de fax: +40.21.318.03.76; sau
Prin posta la adresa: Bucuresti, Bd. Theodor Pallady, nr. 44B, sectorul 3, cod postal 032266, Romania;
Vă prelucrăm date cu caracter personal în scopuri determinate şi în baza unui temei legal
Având în vedere transmiterea către Ejobs a CV-ului dumneavoastră în vederea aplicării la una dintre pozițiile vacante în cadrul Societății noastre, vă prelucrăm datele cu caracter personal în temeiul consimțământului exprimat prin trimiterea voluntară a CV-ului/consimţământului acordat Ejobs la momentul aplicării.
Astfel, vă prelucrăm datele cu caracter personal reieşind din Cv-ul dumneavoastră (cum ar fi nume, prenume, adresă de e-mail sau pregătire profesională etc.) în vederea evaluării candidaturii dumneavoastră.
În plus, vă prelucrăm datele cu caracter personal în vederea satisfacerii unor interese legitime, respectiv gestionarea și pregătirea rapoartelor interne, precum și efectuarea de cercetări și/sau analize ulterioare astfel încât să ne putem stabili programele interne de recrutare.
Prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri decât cele menționate anterior se va face cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal.
Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt divulgate altor terțe părți şi, prin urmare, datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt transferate nici în Spaţiul Economic European şi nici în afara Spațiului Economic European.
Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal
Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:
dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;
dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului sau este permisă de lege.
Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:
Prin e-mail: la adresa DPO@alvogen.com; sau
Prin fax, la numarul de fax: +40.21.318.03.76; sau
Prin posta la adresa: Bucuresti, Bd. Theodor Pallady, nr. 44B, sectorul 3, cod postal 032266, Romania;
Nu facem o prelucrare automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal
Perioada de păstrare
Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară evaluării candidaturii dumneavoastră sau conform termenelor de prescripție aplicabile (de exemplu, 3 ani de la data comunicării deciziei privind respingerea candidaturii dumneavoastră) sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă.
Securitatea datelor cu caracter personal
Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

Expirat
Reprezentant Medical: Timis (perioada determinata 2 ani)  -  Alvogen

E timpul pentru un browser mai bun

De la 1 octombrie 2019, te informăm că site-ul eJobs.ro nu va mai putea fi accesat prin browser-ul Internet Explorer din cauza funcționalităților reduse ale acestuia. Accesează-ne cu încredere folosind unul dintre browserele mai moderne: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari sau Edge.

Am înțeles
close