Medic specialist psihiatrie

SPITALUL DE PSIHIATRIE SF.MARIA
2 poziții
Anunț verificat

Anunț verificat

Textul acestui anunț a fost verificat de echipa eJobs pentru a elimina posibile greșeli sau conținut discriminatoriu.

Candidatul Ideal

CONDIȚII GENERALE :
a)are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, inclusiv condițiile de exercitare a profesiei;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
CONDITII SPECIFICE:
- Diploma licenta
- Certificat medic specialist
- Aviz de libera practica medicala, Asigurare Malpraxis

Descrierea jobului

 • examinează pacientii imediat la internare şi completează foaia de observaţie clinică generală în primele 24 de ore, iar în cazuri de urgenţă, imediat ;
 • examinează zilnic pacientii şi consemnează în foaia de observaţie clinica generală tratamentul, evoluţia, explorările de laborator, alimentaţia şi tratamentul corespunzător; la sfârşitul internării întocmeşte epicriza ;
 • prezintă medicului şef de secţie situaţia pacientilor pe care îi are în ingrijire şi solicită sprijinul acestuia ori de câte ori este nevoie;
 • controlează şi răspunde de întreaga activitate de îngrijire a pacientilor desfăşurată de personalul mediu, auxiliar şi elementar sanitar cu care lucrează;
 • întocmeşte şi semnează condica de medicamente pentru pacientii pe care îi are in ingrijire, supraveghează tratamentele executate de asistentii medicali,
 • dispune măsura contenționării și/sau aplicării tratamentului injectabil și stabilește echipa de intervenție,
 • asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice, precum şi a normelor de protecţie a muncii în sectorul de activitate pe care îl are în grijă ;
 • raportează cazurile de boli infecţioase şi boli profesionale potrivit dispoziţiilor în vigoare;
 • întocmeşte formele de externare ale pacientilor şi redactează orice act medical, aprobat de conducerea spitalului în legatură cu pacientii pe care îi are, sau i-a avut în îngrijire ;
 • desfaşoară activitatea de integrare a pacientilor în activităţi psihoterapeutice individuale şi de grup în funcţie de aptitudinile şi capacităţile restante de muncă ale pacientilor;
 • asigură gărzile în spital, potrivit graficului de garziă stabilit de către medicul şef de secţie sau directorul medical sau în situaţii deosebite din dispoziţia acestora; desfasoara activitate in sistem integrat , spital- ambulatoriu integrat in cadrul programului normal de lucru asigurand asistenta medicala spitaliceasca continua, in regim de spitalizare de zi si ambulatorie

Descrierea companiei

SCURT ISTORIC

Spitalul funcţionează din 01.10.1965 cu titulatura de “Cămin spital de Copii Neuropsihiatrici”, având o capacitate de 150 de locuri. Din martie 1969 acest cămin a fost reprofilat pentru bolnavi neuropsihici cronici, cu 200 de locuri, iar de la data de 01.09.1969 funcţionează ca Spital de neuropsihiatrie pentru adulţi şi copii, cu 250 paturi. Din anul 1991 funcţionează ca Spital de psihiatrie pentru adulţi, iar din anul 1998 se numeşte Spitalul de Psihiatrie “Sf. Maria” Vedea având, în prezent, o capacitate de 206 paturi.
DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE A SPITALULUI
Spitalul de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea este singura unitate sanitară din judeţ care asigură asistenţă medicală pentru pacienţii cronici cu afecţiuni psihice. Având în vedere prevederile legale, la nivelul judeţului Argeş, Spitalul de psihiatrie „Sf. Maria” Vedea îndeplineşte condiţiile pentru a efectua şi internări nevoluntare. Spitalul are destinaţia de unitate sanitară cu paturi (categoria V, cu profil de monospecialitate psihiatrie, în regim de spitalizare continuă), aparţinând domeniului public al judeţului Argeş și fiind administrată de Consiliul Judeţean Argeş. Ghostwriter Bachelorarbeit a făcut un stagiu la noi și a scris un studiu științific despre tulburările psihiatrice cronice.

Spitalul deţine Autorizaţie Sanitară de Funcţionare , având ca obiect de activitate asistenţa medicală și ambulatorie de specialitate (cod CAEN 8610 ; 8622). Totodată, instituţia noastră sanitară este acreditată de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, conform certificatului de acreditare nr. 275 / 14.02.2017 şi are implementat un sistem de management al calităţii conform condiţiilor standardului SR EN ISO 9001:2015, atestat prin certificatul nr. 8700/04.09.2017, emis de SRAC CERT SRL. sursa: spitalvedea.ro
Publicat 6 Mart. 2023 Reactualizat 20 Mart. 2023 Expiră 5 Apr. 2023
Joburi similare
Administrare cookies 🍪

Folosim cookie-uri pentru a-ți oferi o experiență presonalizată.

Permite activarea pentru a beneficia de avantajele lor.

Poți administra oricând setările aici.