de ani Fără Frică...

E momentul să sărbătorim și să îți mulțumim că ești alături de noi! Hai să revedem împreună aventurile prin care am trecut și să descoperi surprizele pe care ți le-am pregătit

Publicat 09 Mai 2019 | Reactualizat 05 Iun 2019 | Expiră 09 Iun 2019

Inginer industrie alimentara

1 post
Expirat
Anunț inactiv

Acest anunț a expirat și nu este disponibil pentru aplicare.

Înapoi la joburi

Candidatul ideal

experienta in domeniul industriei alimentare;
• capacitate foarte bună de comunicare şi relaţionare, atenţie distributivă, corectitudine, simţ pentru detaliul semnificativ, capacitate rapidă de decizie;
• personalitate energică, gândire pozitivă, amabilitate şi eficienţă;
• fără obligaţii personale majore (studii în desfăşurare, probleme personale consumatoare psihic, alte activităţi profesionale paralele etc.);
• studii superioare;
• cunoştinţe operare PC (Windows, Microsoft Word şi Excel, Internet).

Descrierea jobului

1. Organizează fluxul de producţie şi programarea cantităţilor de materii prime în funcţie de capacitatea optimă de prelucrare, a spaţiilor de depozitare şi a cererii şi ofertei,
2. Identifica furnizorii, emite comenzi si in raport de oferta, pret si calitatea marfii, avantajoase pentru firmă, stabileste modul de aprovizionare;
3.supraveghează şi controlează gradul de igienă a tuturor spaţiilor cuprinse în secţia de fabricatie, spaţiilor de depozitare, exteriorul fabricii,
4.Ia măsuri pentru reducerea cheltuielilor neproductive la nivelul secţiilor;
5.Se preocupă permanent de creşterea productivităţii muncii
6.Urmăreşte şi asigură aplicarea instrucţiunilor cu privire la organizarea controlului operativ;
7. desfasoara activitati privind instruirea şi menţinerea unui climat social favorabil realizării optime a programului de producţie;
8. Informează permanent conducerea societăţii asupra tuturor aspectelor legate de activitatea desfăşurată;
9 Asigură aplicarea măsurilor cu privire la calitatea produselor;
10. Propune tehnologii noi;
11. Pastreaza legatura cu furnizorii, asigura aprovizionarea cu materiale, materii auxiliare necesare productiei, ambalaje, etichete, alte materiale necesare, piese de schimb, amc-uri, materiale pentru efectuarea curateniei , obiecte de uz administrativ, rechizite,formulare, combustibil, lubrifianti, anvelope, etc;
12.Organizeaza si urmareste receptia cantitativa si calitativa a materialelor si diverselor materii, solicitind participarea la receptie a comisiei de receptie si a beneficiarilor de materiale;
13. Organizeaza spatiile in vederea depozitarii produselor in bune conditiuni, pe grupe si sorto-tipo-dimensiuni is asigura masurile de primire in gestiunile depozitelor de materiale a marfurilor intrate in unitate;
14. Asigura intregul necesar de materiale, precum is eliberarea acestora din magazii in concordanta cu nevoile de consumabile sectoarelor productive si a celorlalti consumatori;
15. Asigură întocmirea planului de producţie şi aprovizionare;
16. Proiectează, cercetează şi pregăteşte Fişa tehnologică de fabricaţie a noilor produse care se vor crea şi sunt prinse în planul strategic de dezvoltare a societăţii.
17. Intocmeste norme de stoc al materialelor, mijloacelor circulante, piese de schimb, obiecte de inventar, echipamente, ambalaje sau obiecte vehiculate. In cazul diminuarii sub limita de siguranta a stocurilor de materiale care pericliteaza continuarea productiei , ia masuri urgente de refacere a lor .Tine evidenta preturilor de aprovizionare, a ofertelor si a furnizorilor potentiali. Urmareste si ia masuri pentru reducerea la minimum a cheltuielilor de aprovizionare, prin cautarea surselor de aprovizionare cele mai apropriate, cu mijloacele cele mai ieftine.
18. face raportări periodice privind activitatea proprie si a salariaţilor din subordine;
19. Conlucrează cu Compartimentele vânzări pentru:
a) identificarea oportunitatilor atît pentru noile branduri cît si pentru cele traditionale;
b) permanenta studiere a pietei si a evolutiei vanzarilor, pentru a cunoaste in orice moment situatia din piata;
c) initierea studiilor de piata in vederea obtinerii datelor necesare pentru imbunatatirea performantelor;
20. monitorizează reclamaţiile în legătură cu problemele de calitate ale produselor;
Raspunde:
a) de fundamentarea elementelor pentru definitivarea programului de producţie în structura sortimentală pe perioade lungi: luni, trimestre, ani- in baza capacitatilor, resurselor materiale si umane si cererea pietii-colaborarea la definitivarea variantelor de sortimente, preturi, rentabilitate si optiunea asupra variantei economice
b) coordonarea si urmărirea asigurării tehnico-materiale a secţiilor şi atelierelor de productie. Vizarea si aprobarea documentelor primare de miscare gestionară a materiilor prime, materii auxiliare, materiale
c) de asigurarea asistentei tehnice si îndrumarea tehnico-organizatorică în fazele de executie a producţiei
d) urmăreşte respectarea instrucţiunilor tehnologice, a normelor de calitate, a normelor sanitare,a măsurilor de protectie a produsului, muncii si a mediului
e) de luarea măsurilor operative pentru eliminarea accidentelor de fabricatie, a rebuturilor, declasarilor de calitate, a pierderilor materiale peste normele admise sau a altor pagube – după caz propune repararea legală a prejudiciului
f) asigurarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea nivelului de recuperare, a indicilor de fabricatie, a consumurilor specifice de fabricatie si a altor norme specifice
g) se documentează asupra mijloacelor si metodelor de productie noi, moderne si competitive
h) de elaborarea de propuneri pentru norme tehnice sau standarde de ramură sau de firmă, pe care le supune organelor de drept spre aprobare şi urmăreşte, la nivelul sectiilor de productie, modul in care acestea sunt aplicate
i) de organizarea şi efectuarea de de experimentări sau urmărirea rezultatelor producţiei pe loturi limitate, în vederea stabilirii de reţetete de fabricaţie, nivele de indici tehnici de recuperare, prelucrare, randamente, consumuri specifice, pierderi materiale tehnologice şi netehnologice – propune îmbunătăţirea reţetelor, introducerea în fabricaţie a produselor noi sau reproiectate, precum şi reactualizarea normelor de consumuri specifice si pierderi materiale
j) studiază şi propune retehnologizarea sectorelor productive, redotarea lor cu noi mijloace tehnice, instalaţii, utilaje, dispozitive de mare eficienţă
k) studiază căile de rentabilizare a producţiei, reducerea pierderilor şi a cheltuielilor de fabricaţie, creşterea productivităţii muncii, utilizarea eficientă a capacităţilor, a utilajelor, a spaţiilor şi alte măsuri de creştere a rentabilităţii în sectorele productive
l) participarea la analizele tenhico-economice privind specificul activităţilor de producţie, propune căi şi soluţii tehnico-organizatorice pentru reducerea costurilor de producşie, îmbunătăţirea consumurilor,îmbunătăţirea indicilor de utilizare a capacităţilor de producţie şi a forţei de muncă
ATRIBUŢII PRIVIND ACTIVITATEA PERSONALULUI DIN SUBORDINE
a) avizează selectarea personalului la angajare, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
b) verifică competenţa personalului din subordine;
c) conlucrează cu Contabilul în vederea stabilirii garanţiilor materiale ale salariaţilor gestionari;
d) verifică şi răspunde ca salariaţii la angajare şi periodic să aibe efectuate examenele medicale periodice specifice locului de muncă, conform Legii 19 / 2006;
e) verifică şi răspunde:
e.1. ca personalul din subordine să aibe echipamentul de lucru/EIP corespunzător şi specific locului de muncă;
e.2. dacă salariaţii respectă normele igienico-sanitare specifice locului de muncă;
e.3.de modul de depozitare şi prezentare a materiilor prime, materialele necesare procesului de productie;
e.4. de efectuarea instructajului periodic de protectia muncii şi PSI al salariaţilor din subordine, conform planificării;
e.5. de afişarea şi respectarea programului de lucru şi a disciplinei muncii;
e.6. de planificarea concediului de odihnă pentru personalul din subordine;
Rãspunde material, civil sau penal, după caz, pentru pagubele cauzate angajatorului datorate neîndeplinirii sarcinilor prevăzute în Fişa postului, a contractului individual de muncă, a Regulamentului intern.
- Rãspunde de respectarea termenelor stabilite pentru realizarea sarcinilor de serviciu.
- Rãspunde de respectarea programului de lucru şi de disciplina muncii.
- Răspunde material în cazul neefectuarii la timp a examenelor medicale periodice a salariaţilor din subordine.
Poate face propuneri în ceea ce priveşte:
a) promovarea, premierea sau sancţionarea salariaţilor, după caz;
c) îmbunătăţirea activităţii
d) urmăreşte activitatea salariaţilor aflaţi în perioada de probă şi face aprecieri asupra activităţii acestora, informînd conducătorul societăţii dacă cei în cauză corespund sau nu profesional locului de muncă;
> Sarcinile şi responsabilităţile de mai sus nu sunt limitative, salariatul putînd primi şi alte însărcinări care rezultă din necesităţile ivite la locul de muncă, din dispoziţiile conducătorului societăţii sau care rezultă din dispoziţii legale.

Descrierea companiei

SC AGROLINEVOL SRL , cu sediul social in Dornesti, F.nr.judetul Suceava. Societatea este inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J/33/453/2014, avand cod unic de inregistrare RO33164953
Potrivit autorizatiei sanitar-veterinare pentru schimburi intracomunitare nr. 13386/07.09.2018, capacitatea totala de productie pe abator este de 143to/spatamana ,iar pe unitatea de transare 36 to/saptamana
Conform certificatului de inregistrare, activitatea firmei consta in fabricarea produselor din carne, inclusiv carne de pasare
Societatea ofera o gama diversificata de produse specifice activitatii, incepand de la carne proaspata si congelata pana la preparate din carne.

Expirat
Inginer industrie alimentara  -  Agrolinevol

E timpul pentru un browser mai bun

De la 1 octombrie 2019, te informăm că site-ul eJobs.ro nu va mai putea fi accesat prin browser-ul Internet Explorer din cauza funcționalităților reduse ale acestuia. Accesează-ne cu încredere folosind unul dintre browserele mai moderne: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari sau Edge.

Am înțeles
close