Inginer constructor si Inginer Instalatii pentru constructii

Oraș de lucru
Tipul job-ului
Salariu Nespecificat
Limbă străină
Industrii Nespecificat
Permis conducere Nespecificat

Candidatul Ideal

Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Serviciului Investiţii, pe perioadă nedeterminată, 2 posturi de Inginer constructor şi 1 post de Inginer instalații pentru construcții.

Principalele condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Inginer constructor:
- Absolvent de învățământ superior în profesia de inginer, cu diplomă de licență, specializarea: Construcții civile, industriale și agricole/Căi ferate, drumuri și poduri/Inginerie civilă/Amenajări și construcții hidrotehnice;
- Experiență profesională efectiv lucrată de minim 1 an în domeniul construcțiilor (proiectare/execuție/consultanță);
- Cunoștințe operare calculator (Word, Excel, Power Point, Internet).

Principalele condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului de Inginer instalații pentru construcții:
- Absolvent de învățământ superior în profesia de inginer, cu diplomă de licență, specializarea: Instalații pentru construcții/ Inginerie electrică/Inginerie energetică;
- Experiență profesională efectiv lucrată de minim 1 an în domeniul construcțiilor (proiectare/execuție/consultanță);
- Cunoștințe operare calculator (Word, Excel, Power Point, Internet);

Inscrierea se face doar pe baza de dosar.
Detalii privind condiţiile, dosarul de concurs, perioadele şi etapele desfăşurării selecţiei se găsesc pe site-ul Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, în secţiunea ''Locuri de munca auxiliare'' (https://usv.ro/resurse/angajari/locuri-de-munca-auxiliare-in-usv/) şi la Serviciul Resurse Umane, corp F, camera 209, str. Universităţii nr. 13, Suceava.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 25.10.2021-05.11.2021, între orele 09:00-12:00 la Serviciul Resurse Umane, corp F, camera 209, str. Universităţii nr. 13, Suceava.

Descrierea jobului

Principalele responsabilitati implicate pentru Inginer constructor si pentru Inginer instalații pentru construcții:
- Intocmire Note conceptuale si Teme de proiectare pentru realizarea obiectivelor de investitii;
- Intocmire Caiete de sarcini pentru organizarea procedurilor de achizitie necesare incheierii contractelor de proiectare sau de executie de lucrari;
- Verificare documentatii tehnice de constructii sau de instalatii;
- Verificare oferte pentru proiectarea sau pentru executia lucrarilor de constructii in cadrul procedurilor de achizitie;
- Urmarirea derularii investitiilor, a contractelor de proiectare/ executie lucrari si efectuarea tuturor demersurilor de incadrare in prevederile acestora si ale legislatiei conexe;
- Elaborarea documentelor/ documentatiilor necesare in cadrul derularii contractelor cu finantare nerambursabila si asigurarea suportului tehnic beneficiarului investitiei.

Descrierea companiei

Una dintre cele mai dinamice instituții de învățământ superior din Europa de Est, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) este situată în Bucovina, regiune din nord-estul României.

USV este instituţia publică de învăţământ superior, inovatoare și complexă, care oferă programe de studii universitare de licenţă, masterat, doctorat și post-doctorat și realizează cercetare știinţifică în domeniile Știinţe Economice, Știinţe Tehnice, Inginerie și IT, Știinţe Naturale, Știinţe Umaniste și Sănătate.

Prima universitate din România din punctul de vedere al numărului de brevete și invenţii în ultimul deceniu, USV joacă un rol determinant în dezvoltarea și diseminarea cunoștinţelor știinţifice.

Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, prin cele trei funcţii fundamentale (cercetare, predare/învăţare şi servicii pentru comunitate desfăşurate în condiţii de autonomie instituţională şi de libertate academică), contribuie în mod activ şi explicit la procesele de inovare şi dezvoltare socială.

Publicat 20 oct. 2021 Expiră 19 nov. 2021
Nu îți face griji, poate joburile de mai jos îți pot fi de folos