INGINER CONSTRUCTII / SITE MANAGER (Ploiesti)

Vamt Expert Imob S.R.L.
1 poziție
Anunț în curs de verificare

Candidatul Ideal

-Studiaza caietul de sarcini si se pronunta asupra posibilitatilor tehnice si economice de realizare ale obiectivului
- Participa la intocmirea ofertei alaturi de compartimentul Ofertare, asumandu-si preturile la materiale, manopera si utilaje; face propuneri privind graficul de executie si fluxul de numerar aferent

- Responsabilitate, insistenţă, perseverenţă, competiţionalitate, echilibru şi stăpânire de sine, corectitudine, capacitate de lucru în condiţii de stres, ţinută impecabilă bussines, preocupare pentru perfecţionarea pregătirii profesionale

- Are o experienta considerabila in domeniul constructiilor civile

Descrierea jobului

DESCRIERE JOB:
- Studiaza Proiectul de Autorizare a Constructiei, prevederile Certificatului de Urbanism, prevederile Acordului unic, Autorizatiei de construire, proiectul tehnic si detaliile de executie, documentatia tehnico – economica
- Desface proiectul pe faze si operatiuni, intocmeste graficul de executie detaliat si fluxul de numerar aferent cu incadrarea in termenul si bugetul incredintat pentru efectuarea lucrarii
- Face selectia de subcontractanti ai societatii pentru executia proiectului si stabileste pentru activitatea acestora bugetul maxim, termenele limita de predare precum si standardele de calitate asteptate

- Negociaza cu subcontractantii in limitele de competenta stabilite de directorul general sau de Directorul de proiecte si incheie contracte cu firme de constructii pentru executarea lucrarilor,
- Supervizeaza activitatea sefului/sefilor de santier/echipelor care asigura realizarea lucrarilor, precum si activitatea subcontractantilor, reprezentand societatea in relatia cu acestia
- Informeaza in scris, periodic, conducerea societatii cu privire la stadiul fizic si valoric al executiei lucrarilor, respectarea graficului de executie, incadrarea in bugetul aprobat
- Identifica si aduce la cunostinta conducerii societatii acele riscuri care apar si nu pot fi evitate, legate de specificul domeniului de activitate
- Informeaza in scris conducerea societatii despre toate problemele ivite in relatia cu investitorul, autoritatile locale, subcontractantii si despre orice alte probleme, va depune toate eforturile si/sau va solicita asistenta conducerii societatii pentru solutionarea acestora
- Participa la sedintele lunare de productie organizate la sediul societatii
- Organizeaza si conduce sedintele saptamanale de analiza cu subcontractantii si cu personalul propriu privind derularea lucrarilor
- Gestioneaza sistemul de management al calitatii la nivel de santier
- Stabileste specificatia posturilor si organigrama santierului pe care il conduce.
- Analizeaza si monitorizeaza saptamanal: graficele de lucrari, planurile de actiune stabilite in vederea diferitelor probleme ce pot sa apara, planul de aprovizionare, programul de lucru
- Stabileste atributiuni, sarcini, responsabilitati pentru personalul din subordine colaborand cu biroul resurse umane pentru intocmirea fiselor de post
- Actualizeaza fisele de post ale salariatilor ori de cate ori este cazul (marirea volumului de lucru, legislatia in vigoare)
- Evalueaza periodic personalul din subordine, redacteaza fisele de evaluare
- Estimeaza, programeaza si solicita din timp resursele umane pe specialitati (personal propriu si subantreprenori) conform graficului de executie
- Stabileste necesarul de instruire, planul de promovare pentru personalul din subordine
- Asigura managementul comunicarii prin coordonarea intregului flux de informatii care intra sau iese din proiect ( catre beneficiar, proiectant, consultanti, subcontractanti, autoritati publice, companie)
- Coordoneaza in permanenta relatiile cu subantreprenorii, clienti, beneficiari, diriginti de santier pentru rezolvarea in timp util si in bune conditii a tuturor problemelor aparute pe parcursul desfasurarii activitatii
- Intocmeste calculatii de pret pentru anumite activitati, postcalcule ale activitatilor proiectului
- Intocmeste liste cu propuneri de plati aferente lunii in curs (Management financiar) : raspunde de fluxul de numerar generat, necesarul lunar de plati, programul incasarilor de la client, previziuni ale disponibilului de numerar, efectuarea de plati catre furnizori si subcontractanti.
- Participa la toate evenimentele proiectului ( receptii pe faze determinante, receptii partiale sau finale, inclusiv receptia lucrarilor subcontractantilor) asigurand pregatirea adecvata a acestora
- Instiinteaza beneficiarul cu privire la indeplinirea conditiilor de receptie la terminarea lucrarilor si receptia finala
- Vizeaza situatiile de lucrari si facturile subcontractantilor dupa ce au fost controlate de seful de santier
- Face evaluarea finala la terminarea lucrarilor (modul si nivelul in care au fost atinse obiectivele proiectului)
- Intocmeste documentele si urmareste restituirea garantiilor de buna executie pentru lucrarile finalizate

RESPONSABILITATI:

- Raspunde de corectitudinea, oportunitatea, necesitatea si legalitatea lucrarilor executate
- Raspunde de respectarea tuturor prevederilor legislative: privind Sanatatea si Securitatea in Munca, PSI ; privind Managementul Sanatatii si Securitatii Ocupationale
- Raspunde de executarea la parametrii de calitate stabiliti de beneficiar a proiectelor pe care le coordoneaza, de incadrarea in bugetul incredintat pentru efectuarea lucrarii
- Raspunde de costurile angajate in proiect (incadrarea in bugetul alocat proiectului)
- Raspunde de executarea proiectului la termenele contractate cu beneficiarul (termenele intermediare si finale)
- Raspunde pentru calitatea activitatii personalului din subordine sau a subcontractorilor

Descrierea companiei

Societatea noastra dezvolta cel mai mare si ambtios proiect din Ploiesti!
Calitatea materialelor si atentia la detaliile de executie, seriozitatea si experienta actionariatului societatii de peste 20 de ani, in productia de materiale de constructii si bricolaje, sunt elementele ce recomanda din plin acest proiect de anvergura si mare angajament.
Puteti transmite CV si la adresa secretariat@rezidentialvest.ro
Publicat 2 Mart. 2023 Reactualizat 16 Mart. 2023 Expiră 1 Apr. 2023
Joburi similare
Administrare cookies 🍪

Folosim cookie-uri pentru a-ți oferi o experiență presonalizată.

Permite activarea pentru a beneficia de avantajele lor.

Poți administra oricând setările aici.