Publicat 25 Oct 2018 | Expiră 25 Nov 2018

DIRECTOR ECONOMIC

1 post
Expirat
Anunț inactiv

Acest anunț a expirat și nu este disponibil pentru aplicare.

Înapoi la joburi

Candidatul ideal

SPECIFICAŢIA POSTULUI

- nivel studii: -studii superioare economice

- experienţă: -în activitatea societăţii - minim 5 ani
-managerială - minim 2 ani

- cunoştinţe necesare: -cunoaşterea legislaţiei în domeniu
-cunoaşterea tehnicilor de negociere
-cunoştinţe de management
-cunoştinţe de utilizare a calculatoarelor tip PC
-cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională
- aptitudini şi deprinderi necesare :
-
aptitudini de comunicare şi cooperare în decizii
-capacitate de conducere şi coordonare
-capacitate de negociere
-capabilităţi strategice
-capacitate de sinteză superioară
-capacitate de receptare, percepere şi intuiţie
-putere de prevedere, flexibilitate
-aptitudini de a lucra cu documente
-planificare şi organizare a activităţilor

- cerinţe pentru exercitare: -autoritate şi eficacitate în actul decizional
-discernământ comercial/economic informat
-urmărirea sistematică a realizării fiecărui obiectiv
-fermitate şi perseverenţă
-asumare a responsabilităţilor
-capacitate de antrenare
-confidenţialitate

Descrierea jobului

SUMARUL POSTULUI
Titularul postului organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient a activitatii financiar-contabile a societăţii in conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

ATRIBUŢII ŞI SARCINI ALE POSTULUI :

-elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli împreună cu directorii fabricilor, având în vedere acoperirea cheltuielilor de producţie şi de circulaţie, urmărind maximizarea profitului;
-efectuează studii şi analize în vederea creşterii eficienţei fondurilor fixe, sporirea acumulărilor băneşti;
-asigură organizarea şi gestionarea cât mai eficientă a integrităţii întregului patrimoniu al societăţii în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi normele/reglementările interne;
-organizează şi coordonează contabilitatea operaţiilor de capital, contabilitatea stocurilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi a rezultatelor, contabilitatea angajamentelor şi altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
-urmăreşte constituirea fondurilor şi utilizarea acestora cu respectarea dispoziţiilor legale;
-organizează controlul asupra operaţiilor patrimoniale;
-răspunde de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operaţional de casă şi a celorlalte dispoziţii privind operaţiunile cu numerar;
-asigură şi răspunde de îndeplinirea la termen a obligaţiilor societăţii faţă de bugetul statului şi terţi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
-supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informaţional;supraveghează reconcilierea şi închiderea conturilor;
-asigură şi răspunde de elaborarea balanţei de verificare la termenele stabilite de legislaţia în vigoare;
-asigură aplicarea unitară a normelor de planificare, evidenţă şi execuţie financiară elaborate de Ministerul Finanţelor ;
-efectuează analiza financiar contabilă pe bază de bilanţ, pe care o prezintă în Consiliul de Administraţie şi respectiv Adunării Generale a Acţionarilor;
-asigură coordonare metodologică birourilor economice la nivel fabrică ;
-răspunde de îndeplinirea oricăror altor sarcini prevăzute de Legea contabilităţii 82/1991, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum şi de celelalte reglementări legale în vigoare, pe linie economică şi financiar-contabilă;
-prezintă periodic rapoarte asupra situaţiei financiare şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
-analizează cheltuielile de producţie şi ia măsuri concrete pentru reducerea acestora;
-ţine evidenţa cheltuielilor cu regia generală a societăţii;
-ţine evidenţa cheltuielilor cu regia de fabricaţie şi determinăcoeficienţii de regie de fabricaţie pe secţii de producţie;
-se îngrijeşte de obţinerea, lunar, trimestrial şi anual, a următorilor indicatori economico-financiari:
- producţia marfă fabricată în preţ producţie şi preţ cost ;
- decontarea costurilor efective aferente producţiei marfă obţinută lunar pe societate şi pe fabrici;
- stabilirea producţiei în curs de execuţie lunar pe societate şi pe fabrici.
-analizează lunar cauzele care au determinat închiderea comenzilor cu pierdere, aducând la cunoştinţă directorilor de fabrici şi conducerii societăţii, verifică formularul 12, întocmeşte formularul 12 A şi formularul 12 B pe societate şi fabrici;
-întocmeşte lucrările pe calculator referitoare la secţiile auxiliare şi verifică listele obţinute;
-întocmeşte nota contabilă privind consumul de utilităţi de către terţi;
-analizează evoluţia situaţiilor din contul curent, din conturile de împrumut, comparativ cu limitele de creditare stabilite;
-organizează selecţionarea, încadrarea şi promovarea personalului subordonat;
-exercită control ierarhic direct asupra personalului din subordine.

Expirat
DIRECTOR ECONOMIC  -  S.C. PROMEX SA

E timpul pentru un browser mai bun

De la 1 octombrie 2019, te informăm că site-ul eJobs.ro nu va mai putea fi accesat prin browser-ul Internet Explorer din cauza funcționalităților reduse ale acestuia. Accesează-ne cu încredere folosind unul dintre browserele mai moderne: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari sau Edge.

Am înțeles
close