Publicat 16 Feb 2017 | Reactualizat 19 Mar 2017 | Expiră 20 Mar 2017

CONTABIL SEF

1 post
Anunț inactiv

Acest anunț a expirat și nu este disponibil pentru aplicare.

Înapoi la joburi

Candidatul ideal

a). Pregătirea necesară postului:
- Studii superioare finalizate in domeniul economic;
- Expert contabil;
- Trainingurile pentru dezvoltarea competențelor manageriale reprezintă un plus;
b). Experienţă relevantă în domeniu – minim 3 ani pe un post similar;
c). Cunoștințe:
- Foarte bună cunoaştere a regulilor contabile şi legislației fiscale româneşti;
- Cunoștințe de managementul echipei (organizare, coordonare, dezvoltare, formare, evaluare, motivare a membrilor echipei);
- Foarte bune cunoștințe operare PC: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access);
- Cunoştinţe interdisciplinare (cunoştinţe de matematică, cunoştinţe juridice, în special elemente de drept comercial, dreptul muncii);
- Cunoştinţe de limba franceză – vorbit/citit/scris cel puțin nivel mediu.
d). Cerințe pentru exercitare:
- Inteligenţă generală peste nivelul mediu;
- Inteligență emoțională superioară (capacitate de relaționare foarte bună, echilibru emoțional)
- Aptitudine numerică dezvoltată;
- Atenție concentrată și distributivă foarte bună;
- Memorie dezvoltată;
- Abilităţi foarte bune de planificare şi organizare;
- Capacitate de analiză, sinteză și decizie;
- Asumarea responsabilităţii;
- Rezistenţă la sarcini repetitive;
- Adaptare la sarcini de lucru schimbătoare.
- Deprinderea de a pregăti de materiale şi rapoarte;
- Deprinderea de a lucra în echipă;
- Deprinderi de cercetare şi investigare;
- Inițiativă, proactivitate;
- Capacitatea de identificare rapidă a erorilor şi operativitate în înlăturarea lor;
- Capacitatea de a instrui adulții.
 

Descrierea jobului


 • Planifică, organizează, coordonează, monitorizează, controlează și evaluează activitatea echipei din subordine.

 • Realizează formări la nivel de echipă și răspunde de dezvoltarea profesională a membrilor acesteia.

 • Implementează sistemul de evaluare profesională la nivel de echipă și întocmește planuri de dezvoltare a competențelor și de evoluție profesională.

 • Propune și elaborează proceduri și instrucțiuni interne de lucru.

 • Realizează, periodic, analiza SWOT la nivelul Biroului Financiar-Contabilitate și propune strategii, metode și instrumente de intervenție pentru optimizarea performanței.

 • Răpsunde de dezvoltarea unui climat optim de muncă la nivelul biroului și de promovarea valorilor organizaționale în rândul echipei și de către membrii acesteia.

 • Răspunde de întocmirea balanţei de verificare.

 • Realizează analize financiare pe care le solicită managementul.

 • Elaborează situații privind activele, datoriile, cheltuielile și veniturile societății, pentru întocmirea situațiilor financiare în vederea consolidării acestora în situațiile finaciare ale Grupului.

 • Răspunde de consemnarea corectă şi la timp a tuturor operaţiilor care afectează patrimoniul societăţii şi de înregistrarea cronologică şi sistematică în evidenţa contabilă a documentelor justificative.

 • Răspunde de stabilirea corectă a documentelor care se întocmesc la nivelul biroului pe care îl conduce şi de circuitul lor în cadrul societăţii.

 • Răspunde de întocmirea corectă și în termen a declaraţiilor fiscale.

 • Întocmește situația fluxurilor de numerar.

 • Efectuează operaţiuni de plăţi prin bancă utilizând sisteme electronice de plăţi.

 • Îndosariază şi arhivează documentele cu care lucrează.

 • Întocmește documente, adrese către instituții ale statului, pe linie financiar-contabilă, conform solicitărilor acestora, legislației în vigoare sau/și solicitărilor interne ale societății.


 •  

Descrierea companiei

Up Romania își propune să ofere clienților și partenerilor săi servicii integrate care să le simplifice interacțiunile, procesele, deciziile, adoptând o atitudine de înțelegere profund umană a nevoilor acestora și susținând bunele practici de responsabilitate socială.
Misiunea noastră este să aducem valoare prin empatie, printr-o înțelegere a nevoilor și o atitudine deschisă față de clienți și parteneri.
Valorile noastre ne ghidează în toate acțiunile. Promovăm responsabilitatea, solidaritatea, inovația, echitatea, antreprenoriatul. Ne dorim alături de noi persoane care să simtă și să acționeze conform acestor valori.
 

Expirat
CONTABIL SEF  -  UP ROMÂNIA (CHEQUE DEJEUNER ROMÂNIA S.R.L.)