Administrator Contract - BRASOV

Oraș de lucru
Tipul job-ului
Salariu 2200 - 3000 RON
Limbă străină
Industrii
Permis conducere Nespecificat

Candidatul Ideal

-Studii: medii / superioare;
-Experienţã profesionalã: Minim 2 ani într-o poziţie similarã;
-Cunoaşterea modului de operare într-un program ERP şi operare PC - MS Office;
-Cunoştinţe de contabilitate primarã,de management de proiect si de SSM;
-Abilitãţi numerice, de organizare, planificare, atenţie la detalii;
-Limba englezã - nivel mediu.

Descrierea jobului

-Realizeazã înregistrãrile în sistemul ERP a tuturor documentelor aferente contractului, precum şi a datelor solicitate de cãtre managerul de proiect;
-Emite pentru fiecare contract necesarul de materiale, echipamente etc., conform graficului prezentat în Business Plan, la solicitarea Managerului operaţional;
-Întocmeşte situaţia consumului de materiale şi raporteazã managerului operaţional stadiul aprovizionãrii echipamentelor şi materialelor pentru contractele aflate în derulare;
-Întocmeşte şi transmite cãtre Direcţia Economicã documentele necesare obţinerii Scrisorilor de Garanţie Bancarã sau pentru deschiderea acreditivelor bancare pe contractele aflate în derulare;
-Rãspunde de lansarea comenzilor de execuţie, proiectare, service în garanţie;
-Urmãreşte indicatorii financiari realizaţi şi îi comparã cu cei din Business Plan;
-Urmãreşte din punct de vedere cantitativ situaţia echipamentelor livrate în cadrul contractelor;
-Urmãreşte efectuarea serviciilor de mentenanţã conform cerinţelor contractuale (revizii planificate/programate, rezolvarea incidentelor);
-Urmãreşte şi gestioneazã cheltuielile cu deplasarea la client, piese de schimb, alte cheltuieli;
-Asigurã încadrarea lucrãrilor şi a cheltuielilor în bugetele alocate pe contracte;
-Planificã/optimizeazã împreunã cu Managerul operaţional resursele în cadrul derulãrii contractelor;
-Întocmeşte situaţii financiare (venituri/cheltuieli) şi situaţiile de lucrãri (devize) pentru intervenţii service în cadrul contractelor de întreţinere şi/sau intervenţii;
-Elaboreazã şi emite facturile cãtre clienţi, conform modelelor din anexele contractelor comerciale, încheiate cu aceştia;
-Adaugã facturile de furnizori pe propunerile de plãţi, conform procedurilor, notelor interne şi modalitãţilor de lucru agreate la nivel de companie;
-Urmãreşte împreunã cu Managerul operaţional executarea comenzilor şi a lucrãrilor suplimentare, primite de la beneficiari;
-Verificã corectitudinea inscrisurilor din fişele de intervenţie sau în alte documente aferente contractului în administrare, înainte de introducerea acestora în sistemul informatic de gestiune al companiei;
-Introduce în sistemul informatic de gestiune al companiei, documentele aferente contractului, dupã verificarea prealabilã a acestora (deconturi, facturi, cereri co etc.);
-Întocmeşte cererile de avans în sistemul informatic pentru deplasãrile şi achiziţiile cu cash aferente contractelor aflate în derulare, conform procedurilor şi normelor de lucru interne.EXPIRAT

Descrierea companiei

UTI Construction & Facility Management este o companie specializată în soluții de construcții și servicii profesionale de facility management. Furnizăm servicii administrative și tehnice complete pentru orice tip de construcție (spații comerciale, rezidențiale, bancare, publice, industriale, logistice, clădiri de birouri).

Avem o vastă experiență în domeniul construcțiilor și instalațiilor, oferind servicii specializate pentru fiecare ramură a ingineriei din acest sector, pentru realizarea unor obiective de infrastructura civilă sau critică cu aplicații în domenii precum:

Transporturi (aeroporturi, porturi, metrou) Industrie (stații de epurare, facilități de producție, spații logistice, utilități publice) Infrastructură publică (spitale, arene sportive, stadioane, săli polivalente, clădiri administrative, obiective de patrimoniu, iluminat public inteligent) Spații comerciale și de afaceri (mall-uri, clădiri de birouri, etc)
Publicat 9 nov. 2021 Expiră 9 dec. 2021
Nu îți face griji, poate joburile de mai jos îți pot fi de folos

Folosim cookie-uri pentru a-ti oferi o experienta personalizata. Permite activarea acestora pentru a beneficia de avantajele lor.