Publicat 04 Ian 2017 | Reactualizat 04 Feb 2017 | Expiră 05 Feb 2017

Account Specialist (Spatii in Proprietate)

1 post
Anunț inactiv

Acest anunț a expirat și nu este disponibil pentru aplicare.

Înapoi la joburi

Candidatul ideal

Cerinţele postului

- Studii medii;
- Studiile superioare in domeniul economic/ tehnic/ juridic etc. reprezinta un avantaj.
- Minim 2 ani de experienta in tranzactii imobiliare/financiare.
- Cunostinte solide privind incheierea si managementul contractelor;
- Orientare către client;
- Orientare către rezultate;
- Abilitati de negociere;
- Capacitate de lucru în echipă;
- Foarte bune abilitati de analiza si sinteza;
- Foarte bune abilitati de planificare si organizare;
- Spirit de initiaţivă;
- Capacitatea de a coordona şi gestiona mai multe lucrări în acelaşi timp;
- Capacitatea de a face faţă unui mediu de lucru dinamic, în continuă schimbare;
- Bune abilităţi de comunicare (scris/ vorbit);
- Cunostinte limba engleza nivel avansat;
- Cunostinte Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, MS. Project, Visio;
- Permis de conducere categoria B;
- Disponibilitatea de a calatori.

Descrierea jobului

RAPORTEAZĂ: Supervisor Spatii in Proprietate Romania / Directia Executiva Financiar Romania
LOCAŢIE: Bucuresti

SCOP: Gestioneaza si eficientizeaza portofoliul operational alocat (proprietati imobiliare) al companiei si al entitatilor acesteia, asigurand o abordare strategica de afaceri, unitara si eficienta a tranzactiilor imobiliare aferente proprietatilor imobiliare, in vederea maximizarii randamentelor activelor imobilare si a optimizarii costurilor operationale prin negocierea si incheierea contractelor de inchiriere, comodat, vanzare, etc.


RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE:
- Centralizează şi actualizează evidenţa contractelor de vanzare, inchiriere, etc catre terti pentru portofoliul gestionat;

- Este responsabil de negocierea tranzactiilor imobiliare aferente portofoliului alocat, cu respectarea procedurilor si politicilor interne, precum si a legislatiei aplicabile, in vederea obtinerii unor termeni contractuali optimi pentru companie;

- Raspunde de optimizarea portofoliului si analizeaza proprietatile in vederea vanzarii/inchirierii;

- Elaborează si centralizează rapoarte periodice privind activitatea desfasurata, indeplinirea obligatiilor contractuale, termenele de expirare şi renegociere ale contractelor; centralizează, analizează şi întocmeşte rapoarte privind veniturile din închiriere si vanzare; Intocmeste rapoarte si analize de natura comerciala solicitate de managementul superior, in termenele si conditiile solicitate, precum si orice alt raport aferent ariei sale de activitate solicitat de managementul superior;

- Coordoneaza procesul de vanzare de la preluarea lead-ului pana la semnarea contractului de vanzare;

- Elaborează contractele de inchiriere, comodat, etc.catre terti (pe baza punctelor de vedere ale tuturor funcţiunilor implicate) precum si toate documentele de aprobare ale acestora şi coordonează modul de desafăşurare a activitaţilor specifice;

- Coordoneaza intocmirea si semnarea contractelor de vanzare a imobilelor din portofoliul alocat si coordoneaza implementarea acestora in conformitate cu politicile si procedurile interne in vigoare;

- Asigura comunicarea si corespondenta cu autoritatile locale si centrale specifice activitatii, cu chiriasii spatiilor dupa caz, in scopul derularii in conditii optime a activitatilor comerciale aferente;

- Asigura si raspunde de conformitatea proceselor pe care le coordoneaza;

- Transmite comenzi pentru evelauarea imobilelor din portofoliu in conformitate cu procedurile interne;

- Întocmeşte notificări, corespondenta şi/sau acte adiţionale în baza contractelor de închiriere privind încălcări, denunţari, prelungiri, încetări, modificări ale contractelor din Portofoliu alocat;

- Întocmeşte notificări si corespondenta aferenta proceselor de vanzare demarate pentru imobilele din Portofoliu alocat;

- Coordoneaza implementarea contractelor de inchiriere si de vanzare nou semnate si monitorizeaza respectarea obligatiilor contractuale de catre Parti;

- Controlează derularea (financiară, obligaţii contractuale, etc) contractelor şi semnalează superiorului direct inadvertenţele;

- Controlează conformitatea respectării tuturor obligaţiilor contractuale pentru contractele gestionate ;

- Calculeaza si monitorizeaza penalitaţile de întărziere la plată;

- Verifică constituirea şi conformitatea garanţiilor contractuale, inclusiv necesitatea reinnoirii/ reconstituirii garantiilor contractuale;

- Coordoneaza soltutionarea solicitarilor/sesizărilor terţilor;

- Coordoneaza procesul de actualizare a bazelor de date privind portofoliul de spaţii alocat;

- Semneaza documente externe (in relatiile cu terte parti) si interne (in relatiile cu celelalte entitati functionale) conform regulilor stabilite prin reglementarile interne;

- Semneaza documentele folosite in derularea activitatii potrivit reglementarilor aplicabile domeniului.

- Mentine o buna colaborare cu alte departamente pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu;

Executa orice sarcini primite in legatura cu activitatea sa, incredintate de superiorul ierarhic si care nu contravin prevederilor legale in vigoare;

Participǎ în comisiile de inventariere mijloace fixe şi obiecte de inventar, dupa caz;

- Participǎ în comisiile de recepţii finale lucrǎri de investiţii în curs (PIF - uri), dupa caz;

- Participǎ în comisiile de punere în funcţiune a mobilierului şi echipamentelor, dupa caz;

- Participǎ în comisiile de propunere şi avizare a scoaterii din funcţiune, dezmembrare şi casare a bunurilor, altele decât cele în care este direct implicat ca şi gestionar;

- Participă la activităţi privind dezvoltarea şi implementarea bazelor de date sau programelor specifice aferente functiunii in care activeaza (existente sau oricare altele ce urmeaza a se implementa in utilizare):
- completarea fişierelor de date pentru introducerea acurată şi completă a datelor în sistem;
- obligaţia întreţinerii bazei de date acurate prin semnalarea oricaror erori de raportare/baze de date comparate cu
alte surse, inclusiv situaţia din teren;
- Oferǎ suport în elaborarea proceselor şi procedurilor de lucru şi face propuneri pentru optimizarea acestora;

- Face propuneri sau sesizǎri privind optimizarea tuturor activitǎţilor functiunii in cadrul careia activeaza cât şi a optimizǎrii costurilor asigurând un grad ridicat de satisfacţie a clientului;

- Reprezintǎ divizia în diferite proiecte comune şi îndeplineşte roluri aferente în proiect conform planului de proiect;

- Cunoaşte si îndeplineşte responsabilităţile aplicabile postului;

- Păstreazǎ confidenţialitatea datelor, înregistrǎrilor şi a fisierelor pe care le deţine.

Descrierea companiei

Telekom Romania este un brand de telecomunicaţii nou și dinamic, care oferă servicii de telecomunicaţii fixe şi mobile complete, inovatoare, simplificate și personalizate pentru o comunitate vastă de clienți, cu peste 10 de milioane de contracte de servicii.

Prin cei doi operatori, Telekom Romania Mobile Communications şi Telekom Romania Communications, Telekom Romania oferă servicii integrate de telecomunicații, astfel încât clienţii să beneficieze de o experiență completă şi plină de satisfacţii: servicii de voce și date mobile 3G și 4G mobile, telefonie fixă tradițională, internet de mare viteză și televiziune pe mai multe tehnologii, inclusiv IPTV precum și conținut de înaltă calitate și exclusivități. Pentru clienţii business, noul brand este promisiunea unor soluții IT & C la cheie, care să sprijine companiile să devină mai competitive și mai agile.

Telekom Romania este un brand din familia Deutsche Telekom, prezent în 51 de țări de pe cinci continente, cu peste  143 de milioane de clienţi de telefonie mobilă, 31 de milioane de clienţi de servicii fixe şi peste 17 milioane de linii de broadband din întreaga lume. Brandul este prezent pe piaţa românească din 2014, după rebranding-ul comun al COSMOTE România și Romtelecom.

Expirat
Account Specialist (Spatii in Proprietate)  -  Telekom Romania Communications S.A.