Publicat 08 Dec 2017 | Expiră 08 Ian 2018

TEHNICIAN INSTALATII TERMICE Vest

5 posturi
Anunț inactiv

Acest anunț a expirat și nu este disponibil pentru aplicare.

Înapoi la joburi

Candidatul ideal

- Studii medii tehnice finalizate;
- Autorizare ISCIR RSL-IP (constituie avantaj);
- Experienţă practică necesară: minim 1 an în instalatii;
- Cunoștințe obligatorii cerute de legislație: Prescripții tehnice ISCIR și legislația cu impact în domeniul de activitate;
- Cunoştinţe IT: deprinderi utilizare MS Ofice (Word, Excel, Outlook);
- Abilitate de a lucra în echipa;
- Capacitatea de a gândi în perspectivă şi obiectiv;
- Abilităţi de comunicare şi relaţionare interpersonale;
- Loialitate şi confidenţialitate;
- Disponibilitate de adaptare a programului de lucru la cerinţele postului;
- Permis categoria B.

* Vă rugăm să atașați la CV fotografia dumneavoastră.

Descrierea jobului

- Se ocupă cu revizia şi verificarea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale.
- Planificarea, coordonarea și monitorizarea activităţilor de planificare montaj CT și instalații de termie, servicii garanție și post garanție centrale termice, sprijin in livrarea de servicii eficiente și de calitate optimă către clienţi în scopul realizării obiectivelor asumate.
- Preluarea din aplicația Work Force Management a planificărilor pentru activitățile de efectuat;
- Anunţarea abonaţilor privind data programată pentru oferirea seviciilor de verificări/revizii I.U.; lăsarea unei note de informare în cazul când acesta nu este acasă
- Verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente
- Verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi
- Verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie
- Verificarea funcţionării aparatelor de măsurare, control, reglare şi de siguranţă
- Demontarea/debranşarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente
- Verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare
- Verificarea stării răsuflatorilor şi a căminelor existente
- Verificarea documentelor, prezentate de consumator, care să ateste verificarea de către operatori economici autorizaţi, conform reglementărilor în vigoare, a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, a curăţirii coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse
- Verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturile de reglare sau reglare- măsurare
- Efectuarea probei de rezistenţă la presiune, conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, numai pentru partea din instalaţie la care s-au făcut înlocuiri şi/ sau modificări (revizie)
- Efectuarea probei de etanşeitate la presiune, conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, a intregii instalaţii (revizie);
- Planifică instalările de centrale și monitorizează progresul acestor lucrări în urma comenzilor primite de la superiorul ierahic;
- Efectuează vizite la clienți cu scopul de a identifica conditiile de montaj si de a evalua soluțiile tehnice pentru fiecare caz în parte;
- Transmite zilnic către magazioner necesarul de piese și îl corelează cu planificările de montaj;
- Raportează zilnic, situația instalărilor din ziua precedentă;
- Pregătește necesarul de piese pentru instalările zilnice;
- Participă personal la recepţia cantitativă şi calitativă a centralelor montate şi procesul verbal de recepție;
- Centralizează, zilnic, devizele de lucrari întocmite de instalatori, pe fiecare client;
- Cu ocazia punerii în funcțiune a centralei termice verifică existența documentelor de proveniență a aparatului, proiectul tehnic și avizele aferente; verifică concordanța dintre datele cuprinse în proiectul tehnic și condițiile din teren;
- Asigură transmiterea documentațiilor aferente (contracte, pif-uri, etc) către superiorul direct și insituțiile abilitate;
- Organizează și asigură arhivarea fizică sau electronică a documentelor care fac obiectul activității sale.

Descrierea companiei

SEA Complet SA este o companie formată în aprilie 2014, din îmbinarea know-how-ului cu succesul și experiența a doi giganți: E.ON și Adrem Invest. Principalul obiect de activitate al companiei este de a oferi cele mai bune servicii energetice și de întreținere - revizii și verificări ale instalațiilor interioare de gaz și verificări tehnice periodice.

Expirat
TEHNICIAN INSTALATII TERMICE Vest  -  SERVICII ENERGETICE PENTRU ACASA-SEA COMPLET S.A.