Companie nouă? Primești un   Anunț Business cu actualizare săptămânală Gratuit (€229)
Gratis

Ingineri pentru CNE Cernavoda - Nuclearelectrica

HUMANGEST GROUP
1 poziție
Anunț verificat

Anunț verificat

Textul acestui anunț a fost verificat de echipa eJobs pentru a elimina posibile greșeli sau conținut discriminatoriu.

Candidatul Ideal

Recrutam Ingineri in pregatire /Ingineri Operare CNE in pregatire/ Ingineri Operare CNE pentru echipa Nuclearelectrica. Rolurile sunt deschise in cadrul Societatii Nationale NUCLEARELECTRICA S.A., Sucursala CNE Cernavoda.

Profilul postului:

Nivel de studii: Superioare – absolvent cu diploma de licenta al unei facultati tehnice in unul dintre domeniile/specializarile enumerate mai jos:
 • Inginerie civila
 • Ingineria instalatiilor
 • Inginerie electrica
 • Inginerie energetica
 • Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale
 • Calculatoare si tehnologia informatiei
 • Ingineria sistemelor
 • Inginerie mecanica
 • Inginerie industriala – specializari: Tehnologia constructiilor de masini/ Sisteme de productie digitale/ Ingineria sudarii/ Inginerie industriala/ Informatica aplicata in inginerie industriala/ Tehnologii industriale inteligente
 • Mecatronica si robotica
 • Ingineria materialelor
 • Stiinte ingineresti aplicate – specializari: Inginerie fizica/ Informatica industriala/ Matematica si informatica aplicata in inginerie/ Fizica tehnologica
 • Ingineria autovehiculelor – specializari: Constructii de autovehicule / Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule/ Autovehicule rutiere.
 • Inginerie navală şi navigaţie - Electromecanică navală

Experienta:
 • Inginer in pregatire pot fi angajati/promovati absolventi debutanti ai invatamantului superior in specialitatea prevazuta in statul de functiuni sau echivalenta.
 • Inginer pot fi angajati/promovati absolventii invatamantului superior in specialitatea prevazuta in statul de functiuni sau echivalenta, cu minimum 2 ani in activitati de productie sau inginer in pregatire cu pregatirea terminata, avand aprecierea generala cel putin “BUN”.
 • Inginer operare CNE in pregatire pot fi angajati/promovati absolventii invatamantului superior in specialitatea prevazuta in statul de functiuni sau echivalenta, cu minimum 2 ani in activitati de productie sau ingineri in pregatire cu pregatirea terminata (pentru etapa inginer in pregatire), avand aprecierea generala cel putin “BUN”.
 • Inginer operare CNE pot fi angajati/promovati absolventii invatamantului superior in specialitatea prevazuta in statul de functii sau echivalenta, cu minimum 4 ani in activitati specifice centralelor nuclearoelectrice sau ingineri operare CNE in pregatire cu pregatirea terminata, avand aprecierea generala cel putin “BUN”.
Cerinte generale:
 • Cunostinte de limba engleza tehnica – mínimum nivel mediu;
 • Cunostinte de operare PC
 • Cunostinte de baza in domeniul tehnic al studiilor absolvite;
 • Bune abilitati de comunicare;
 • Capacitatea de a lucra in echipa;
 • Capacitatea de a lucra sub presiune;
 • Cunostinte temeinice - protocoale de comunicatie industriale si IT, arhitecturi de retele calculatoare; limbaje de programare industriale; achizitie si stocare date de proces; interfata om/ masina (HMI);
 • Cunostinte/ experienta de lucru cu echipamente de automatizare si control: PLC-uri, SCADA, platforme DCS, sisteme industriale de achizitie de date;
 • Cunostinte in domeniul securitatii cibernetice OT si a legislatiei din domeniu aplicabile CNE;
 • Calificarea in radioprotectie, reprezinta un avantaj;
 • Orice autorizatii/permise/atestate necesare desfasurarii activitatii constituie un avantaj.

Descrierea jobului


Pricipalele responsabilitati ale rolului sunt:
 • Elaborarea si efectuarea programului de monitorizare a starii de sanatate a sistemelor/echipamentelor;
 • Activitati ︁︀​︈︈​︈︈​︁︈︃specifice fiecarui departament sau specializari, dintre cele mentionate mai sus;
 • Identificarea vulnerabilitatilor si a problemelor tehnice, gradarea si gestionarea acestora;
 • Dezvoltarea cunostintelor despre proiectarea, constructia, functionarea si/sau intretinerea echipamentelor mecanice;
 • Dezvoltarea programelor de intretinere preventiva/predictiva a sanatatii;
 • Efectuarea inspecțiilor periodice in procesele in care sunt implicati;
 • Dezvoltarea capacitatii de argumentare logica, corecta, concreta si concisa, atat in scris cat si oral, atat in limba romana, cat si in limba engleza, a punctelor de vedere tehnice;
 • Dezvoltarea capacitatii de analiza si sinteza a informatiilor tehnice;
 • Asumarea responsabilitatii in exercitarea atributiilor specifice postului;
 • Promptitudine in rezolvarea problemelor identificate in activitate;
 • Asigurarea functionarii sistemului/sistemelor din responsabilitate, in conditii de securitate nucleara si eficienta economica;
 • Asigurarea suportului tehnic solicitat;
 • Urmarirea realizarii indicatorilor de performanta de proces si individuali specifici.

Data limita pentru depunerea dosarelor de concurs este 15 iunie 2024.

Dupa expirarea termenului limita pentru depunerea candidaturilor, va fi analizat continutul dosarelor candidatilor inscrisi, urmarind indeplinirea cumulativa a cerintelor de profil ale postului pe baza documentelor prezentate (CV candidat, diploma de licenta). Candidatii ale caror candidaturi indeplinesc cerintele vor fi selectati pentru a participa la urmatoarele etape ale procesului de recrutare si selectie.

Va informam ca datele dvs cu caracter personal vor fi protejate in conformitate cu politica noastra de confidentialitate. Pentru informatii, va rugam sa accesati link-ul: https://humangest.ro/wp-content/uploads/2021/11/Politica-de-confidentialitate.pdf

Probele de concurs vor consta în:
 • Evaluarea dosarelor candidatilor - proba eliminatorie: proba consta in analiza informatiilor cuprinse in CV-ul fiecarui candidat, urmarind indeplinirea cumulativa a cerintelor minime prevazute in anuntul de recrutare. Candidatii care vor îndeplini cumulativ cerintele de ocupare a postului vor fi selectati pentru urmatoarea etapa a procesului de recrutare si selectie;
 • Evaluarea profesionala si pishologica – proba eliminatorie: proba consta in utilizarea unui test psihometric in acord cu profilul psihologic cautat. Pentru testele utilizate in evaluarea profesionala se va acorda un punctaj prestabilit. Fiecare candidat, in vederea trecerii in etapa urmatoare, va trebui sa intruneasca un minimum de punctaj.
 • Interviul (fata in fata sau online) – proba este sustinuta in baza unui ghid de intrebari predefinit. Ghidul poate cuprinde intrebari privind experienta profesionala, proiecte derulate, realizari anterioare, cunostinte relevante pentru pozitie, abilitati, intrebari situationale etc. In functie de raspunsurile oferite de catre candidat, se va acorda un punctaj. Dupa finalizarea interviurilor cu toti candidatii, se va realiza o ierarhizare a acestora.
 • · Proba scrisa – proba eliminatorie: la această proba vor participa doar candidatii care au fost selectati in urma evaluarii dosarelor, evaluarii psihologice si interviului preliminar. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei (comisie formata din specialistii CNE Cernavoda), care vor acorda note pe o scara de la 1 la 10;
 • Interviul profesional: la aceasta proba vor participa doar candidatii declarati admisi la proba scrisa. Numarul maxim de candidati care sunt declarati "admisi la interviu" se stabileste pe baza urmatorului algoritm: (numarul de posturi ofertate) x3, cu conditia ca punctajul final obtinut la proba scrisa sa fie ≥50%. Proba consta in aplicarea unui set de intrebari vizand experienta profesionala, realizarile profesionale anterioare, cunostintele specifice profilului postului pentru care aplica, abilitatile necesare ocuparii postului. Notarea candidatilor se va face prin consensul membrilor comisiei, care vor acorda note pe o scara de la 1 la 5.
In urma sustinerii probelor de concurs, va fi declarat admis candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj, dar nu mai putin de 70% la proba interviu profesional. Candidatii care au promovat si au fost selectionati pentru a participa la urmatoarea etapa a concursului vor fi notificati prin e-mail la adresa mentionata in CV, cu privire la data și ora la care sunt programati sa participe la urmatoarea proba. La finalizarea procesului de recrutare si selectie, candidatilor care au parcurs toate etapele din concurs li se va comunica prin e-mail la adresa mentionata in CV, rezultatul obținut (Admis sau Respins).

BIBLIOGRAFIE GENERALA:
 • Cursuri universitare din cadrul specializarilor/domeniilor de studii solicitate;
 • Centrala CANDU 6 – descriere generala (https://canteach.candu.org – technical summary).
 • Cunostinte despre Indicatori de performanta in domeniul nuclear: https://www.iaea.org/publications/10910/indicators-for-nuclear-power-development
 • https://www.iaea.org/publications/15089/mentoring-and-coaching-for-knowledge-management-in-nuclear-organizations
 • Cunostinte despre cultura de securitate nucleara: https://www.wano.info/resources/traits-of-a-healthy-nuclear-safety-culture
 • NSN 18 - rev. 1 Norme de securitate nucleara privind inregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor si utilizarea experientei de exploatare pentru instalatiile nucleare, aprobate prin Ordinul presedintelui CNCAN nr. 28/28.02.2022 si publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 232 din data de 9 martie 2022 · Cunostinte despre programele de intretinere: https://www.iaea.org/publications/

Bibliografia poate fi consultata si pe site-ul www.humangest.ro.

Date de contact: Telefon: +40735317421 sau +40725909091, E-mail: nuclearelectrica@humangest.ro.

Nota:

(1) Candidaturile se depun prin e-mail la adresa: nuclearelectrica@humangest.ro, cu mentiunea/subiectul “Pentru concursul organizat in vederea ocuparii postului de Inginer, plus specializarea studiilor superioare finalizate“

(2) Sunt acceptate numai dosarele de candidatura care corespund cerintelor din anunt si contin documentele de mai jos :

- CV-ul din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile din anuntul de recrutare (CV-ul va include informatii asupra experientei si expertizei accumulate. Recomandat formatul Europass);

- Diploma de licenta privind finalizarea studiilor de specialitate;

Ulterior parcurgerii primelor 3 etape ale procesului de selectie, se vor solicita urmatoarele documente necesare participarii la concurs: Cererea standardizata de inscriere la concurs (marcarea cu nu la rubrica “i) Îmi exprim acordul cu privire la înregistrarea probei de tip interviu” conduce la eliminarea din concurs a candidatului respectiv); Consimtamant in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in vederea participarii la procedura de recrutare in cadrul unitatii SNN; Acord referitor la politica SNN de confidentialitate si prelucrare a datelor cu caracter personal (GDPR); Consimtamant de verificare in vederea angajarii; Copie act de identitate.

(3) Datele la care urmeaza sa fie sustinute probele din concurs vor fi stabilite de Comisia de Examinare la finalul procesului de analiza si selectie a candidaturilor, in functie de numarul candidatilor inscrisi.

(4) In functie de numarul candidatilor inscrisi Comisia de examinare poate hotari asupra modificarii datelor de sustinere a probelor mentionate in anunt. In acest caz, candidatii vor fi instiintati prin adresa de e-mail mentionata in CV.

(5) Candidatii care au promovat si au fost selectati pentru a participa la probele de concurs, vor fi instiintati prin e-mail la adresa mentionata in CV, asupra datei, orei si locului desfasurarii fiecarei probe de concurs la care sunt programati sa participe.

(6) Conducerea CNE NU are posibilitatea de a pune la dispozitia salariatilor din unitatile SNN, cazare in locuinte de interventie sau de serviciu, proprietate SNN sau inchiriate

Descrierea companiei

Humangest Romania este parte a grupului SGB Humangest Holding, grup cu capital integral italian, specializat in consultanta in domeniul resurselor umane.

Obiectivul nostru este sa oferim partenerilor, candidatii potriviti nevoilor lor, precum si idei inovatoare pentru problemele ce pot aparea in domeniul resurselor umane.

Humangest Group va pune la dispozitie o gama variata de servicii:

 • Recrutare si Selectie de Personal
 • Leasing de Personal
 • Administrare de Personal si Payroll
 • Evaluarea performantelor angajatilor
 • Training
 • Outplacement
 • Detasare de Personal in Strainatate
Publicat 16 Mai 2024 Reactualizat 15 Iun. 2024 Expiră 15 Iun. 2024
Administrare cookies 🍪

Folosim cookie-uri pentru a-ți oferi o experiență presonalizată.

Permite activarea pentru a beneficia de avantajele lor.

Vezi politica noastră de cookies.