Companie nouă? Primești un   Anunț Business cu actualizare săptămânală Gratuit (€229)
Gratis

Locuri de munca

UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE

Descrierea companiei

A N U N ŢUNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE ANUNŢĂ SCOATEREA LA CONCURS  1 POST DE CONSILIER JURIDIC(PERIOADA NEDETERMINATA)NIVEL STUDII (SUPERIOARE) 1. DOCUMENTE SOLICITATE IN VEDEREA INTOCMIRII DOSARULUI DE CONCURS:cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei (rector),  inregistrata la registratura  institutiei ;
copie act de identitate ;
copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (specializari);
copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca/specialitate;
cazier judiciar;
adeverinta medicala care sa ateste ca este apt de munca eliberata de medicul de familie cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului ;
curriculum vitae ;
actele se vor prezenta in original la departamentul resurse-umane in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea;
termenul limita de depunere dosar este de 10.12.2014 2. CONDITII GENERALE SI SPECIFICE NECESARE:            2.1.Conditii generale:
In vederea inscrierii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:sa aiba cetatenia romana si domiciliul in Romania;
sa cunoasca limba romana scris si vorbit;
sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;
sa indeplineasca conditiile de studii prevazute de lege;
sa indeplineasca conditiile specifice pentru ocuparea functiei ;
nu a fost condamnat/a pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face/ar face-o incompatibil/a cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;2.2.Conditii specifice:vechimea minima in specialitatea studiilor – 1 an
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă în domeniul ştiinţelor juridice.
cunostinte de operare pe calculator;3. TIPUL PROBELOR: SCRIS/INTERVIU4. LOCUL DESFASURARII CONCURSULUI: la sediul universitatii din str.Gral Budisteanu nr.19, sector 1,Proba scrisa: 09.01.2015, ora 9.00Interviu: 13.01.2015, ora 9.00 INFORMAŢII SUPLIMENTARE LA TELEFON 021/312.72.84

Administrare cookies 🍪

Folosim cookie-uri pentru a-ți oferi o experiență presonalizată.

Permite activarea pentru a beneficia de avantajele lor.

Vezi politica noastră de cookies.