Companie nouă? Primești un   Anunț Business cu actualizare săptămânală Gratuit (€229)
Gratis

Locuri de munca

HR CONSEILS SRL

Descrierea companiei

Serviciile de externalizare a proceselor de resurse umane, administrare de personal și consiliere în acest domeniu, presupun preluarea de către un furnizor extern a unei funcții de resurse umane.Externalizarea reprezintă în primul rând reducerea costurilor, dar și un grad mai ridicat de eficiență și profesionalism în rezolvarea problemelor ce implică administrarea de personal.Administrarea de personal nu înseamnă doar angajarea unui salariat și încheierea unui contract de muncă. Implică multe responsabilități, drepturi și obligații pentru ambele părți. Obligă la cunoașterea și aplicarea corectă și la timp a legislației în vigoare, respectarea ei începând cu prevederile Codului Muncii, continuând cu asigurările sociale de stat și de sănătate, securitatea si sănătatea în muncă etc.Suntem pregătiți să vă oferim soluții și servicii pentru problemele de personal cu care vă confruntați. În parteneriat cu noi veți putea evita desele erori care se fac în aplicarea prevederilor legale, evitând urmările neplăcute ale unor astfel de greșeli: amenzi, pierderi financiare, conflicte de muncă, procese interminabile. Pentru construirea și implementarea strategiilor societății, serviciul de resurse umane are ca scop principal identificarea nevoilor acesteia, deschiderea unei comunicări eficiente și câștigarea încrederii între partenerii sociali.Serviciile de administrare și consultanță în domeniul resurselor umane, presupun                                                                                    
întocmirea dosarelor de personal
întocmirea contractelor de muncă și a modificărilor aduse acestora prin acte adiționale și decizii
redactarea clauzelor specifice ale contractelor individuale de muncă,  când e cazul:


clauza de mobilitate;
clauza de confidențialitate;
clauza de neconcurență;
clauza de formare profesională.
întocmirea deciziilor de încetare a contractului, de pensionare, de modificare a salariului minim;
Indrumare pe intocmirea pontajului
redactarea și actualizarea fișelor de post, sub îndrumarea șefilor de compartimente;
înregistrarea, completarea, modificarea și transmiterea registrului general de evidență a salariaților în format electronic, potrivit H.G. 500/2011, la inspectoratul teritorial de muncă - ReGES, în format .xml;
eliberează la cererea salariaților şi instituţiilor, adeverinţe şi alte documente prin care se atestă anumite situaţii ce rezultă din evidenţele pe care le deţine (adeverințe de vechime, adeverințe de salariat, adeverințe pentru Casa de Pensii);
întocmeşte, modifică şi completează regulamentul intern;
consiliere și asistență în negocierea, încheierea și modificarea contractului colectiv de muncă;
acordă asistenţă juridică comisiilor de disciplină, la solicitare participă la ședința de cercetare disciplinară;
ține legătura cu compartimentul de contabilitate și transmite lunar situația cu modificările din luna respectivă;
oferă consultanță și reprezentare, când e cazul, la Inspectoratul teritorial de muncă și la AJOFM, contra cost;
consiliere și asistență privind stabilirea criteriilor de evaluare a activității profesionale a salariaților, evaluarea anuală a salariaților.
consultant intern;
expert operațional și administrativ cât și cea de avocat atât pentru angajați cât și pentru angajator.
Administrare cookies 🍪

Folosim cookie-uri pentru a-ți oferi o experiență presonalizată.

Permite activarea pentru a beneficia de avantajele lor.

Vezi politica noastră de cookies.