Forgom Industries Romania SRL

7

Forgom Industries Romania SRL

7

Despre

forgom - simply different!

Noi dorim să creăm o plusvaloare concretă pentru clienții și angajații noștri, dar și pentru partenerii noștri de afaceri. Succesul nostru se bazează pe integrarea principiilor și obiectivelor noastre sociale în activitatea companiei noastre. Utilizarea eficientă a energiei și conștiința ecologică orientată spre viitor se combină la noi cu eficiența economică și competitivitatea. Angajații noștri competenți, cu experiența și abilitățile lor, formează baza proiectelor și soluțiilor de succes. Soluțiile inovatoare în domeniul protecției mediului, optimizarea continuă a proceselor și noile dezvoltări asigură cel mai înalt nivel de calitate pentru clienții noștri. Clientul se află în centrul tuturor activităților noastre. Prin urmare, ne orientăm în funcție de obiectivele și cerințele sale, fără a face niciun fel de compromisuri. Prin cooperare, diversitatea angajaților și a partenerilor noștri de afaceri ne face să reușim. Apreciem relațiile pe termen lung cu clienții și partenerii noștri, pe baza încrederii reciproce, a schimbului de know-how și a experienței. Noi aducem în prim-plan abordările tradiționale și dezvoltăm noi soluții în beneficiul clienților noștri.

forgom - simply different!

We will find your personal solution

This is the cornerstone of our corporate philosophy

We want to generate tangible added value for our customers, employees and business partners. Our success is based on the integration of our principles and social targets into our entrepreneurial activities. At forgom, efficient energy use and future-oriented environmental awareness go hand-in-hand with economic efficiency and competitiveness. With extensive experience and skills, our qualified employees form the basis for successful projects and solutions. Innovative solutions in the field of environmental protection, continuous process optimisation and new development ensure the highest level of quality for our customers. The customer is at the centre of all our activities. That is why, we orient ourselves uncompromisingly to our customers’ goals and requirements. By working together we are successful with the variety of our employees and business partners. We value long-term relationships with our customers and partners which are based on mutual trust, an exchange of know-how and experience. We challenge traditional approaches and develop new solutions for the benefit of our customers.

 

Joburi

Contact

Bd.Tudor Vladimirescu 22, Sector 5, Bucuresti