Operator cont

Oraș de lucru
Tipul job-ului
Nivel carieră
Departamente
Salariu Nespecificat
Limbă străină
Permis conducere Nespecificat

Candidatul Ideal

-abilităţi în planificarea activităţilor zilnice
-atenţie la detalii
-abilităţi de analiză şi sinteză, implicit de respectare a regulilor şi termenelor
-bun organizator al sistemului informaţional, al contactelor necesare
-capacitate de gestionare corectă a timpului privind realizarea sarcinilor multiple
-capacitatea de a învata repede lucruri noi şi de a se adapta cu uşurintă la situaţii noi
-sociablilitate
-spirit de echipă
-capabilitate de a lucra in condiţii de stres
-claritate şi coerentă în exprimare
-diploma bac

Descrierea jobului

-Promovarea si vanzarea produselor bancii
-Incasari numerar de la persoane fizice care au calitatea de client al bancii
-Incasari numerar de la persoane juridice care au calitatea de client al bancii
-Incasari numerar facturi de utilitati, polite asigurare si alte servicii
-Efectueaza plati in numerar
-Plati si incasari in numerar aferente activitatii proprii a bancii cooperatiste
-Retrageri numerar de catre persoane fizice si juridice

Descrierea companiei

Banca Cooperatista Victoria Bucuresti este o instituţie de credit, constituită ca asociaţie autonomă de persoane fizice unite voluntar, fără nici un fel de discriminare pe criterii de naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, apartenenţă politică, avere, condiţie socială, rasă sau sex, în scopul îndeplinirii nevoilor şi aspiraţiilor lor comune de ordin economic, social şi cultural, a cărei activitate se desfăşoară, cu precădere, pe principiul întrajutorării membrilor asociaţi.
Banca Cooperatista Victoria Bucuresti este organizată potrivit legii ca organizaţie cooperatistă de credit şi funcţionează în baza OUG nr.99/2006 privind Instituţia de credit şi adecvarea capitalului, aprobată prin Legea nr.227/2007 cu modificările şi completările ulterioare, a Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a actului constitutiv.
Banca Cooperatista Victoria Bucuresti desfăşoară, în limita autorizaţiei de funcţionare acordată de Banca Naţională a României, următoarele activităţi:
a) atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la membrii acestora, precum şi de la persoane fizice, juridice ori alte entităţi, care domiciliază, au reşedinţa sau locul de muncă, respectiv au sediul social şi desfăşoară activitate în raza teritorială de operare a Băncii Cooperatiste Victoria Bucuresti;
b) acordarea de credite:
1. membrilor cooperatori cu prioritate;
2. persoanelor fizice, persoanelor juridice ori altor entităţi fără personalitate juridică, ce domiciliază, au reşedinţa sau locul de muncă, respectiv au sediul social şi desfăşoară activitate în raza teritorială de operare a Băncii Cooperatiste Victoria Bucuresti, la un nivel care nu poate depăşi 25% din activele Băncii Cooperatiste Victoria Bucuresti;
c) derularea de credite, în numele şi în contul statului, din surse puse la dispoziţie, destinate persoanelor prevăzute la lit.b) şi/sau destinate finanţărilor unor proiecte de dezvoltare/reabilitare a activităţilor economice şi sociale din raza teritorială de operare a Băncii Cooperatiste Victoria Bucuresti;
d) servicii de plată, respectiv:
- servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile necesare pentru funcţionarea contului de plăţi;
- servicii care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plăţi, precum şi toate operaţiunile necesare pentru funcţionarea contului de plăţi;
- operaţiuni de plată de tipul transfer-credit în cazul în care fondurile nu sunt acoperite printr-o linie de credit;
- operaţiuni de plată de tipul transfer-credit în cazul în care fondurile sunt acoperite printr-o linie de credit deschisă pentru un utilizator al serviciilor de plată;
- remiterea de bani;
e) emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente;
f) tranzacţionare în cont propriu şi/sau în contul clienţilor, în condiţiile legii, cu valută;
g) servicii de consultanţă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri şi alte aspecte legate de afaceri comerciale, servicii legate de fuziuni şi achiziţii şi prestarea altor servicii de consultanţă;
h) operaţiuni ne-financiare în mandat sau de comision, în special pe contul altor entităţi din cadrul grupului din care face parte instituţia de credit.
Publicat 18 mai 2022 Expiră 17 iun. 2022
Nu îți face griji, poate joburile de mai jos îți pot fi de folos

Folosim cookie-uri pentru a-ti oferi o experienta personalizata. Permite activarea acestora pentru a beneficia de avantajele lor.