Publicat 11 Ian 2013 | Reactualizat 08 Feb 2013 | Expiră 11 Feb 2013

ofiter de contract

4 posturi
Expirat
Anunț inactiv

Acest anunț a expirat și nu este disponibil pentru aplicare.

Înapoi la joburi

Candidatul ideal

Criteriile obligatorii de recrutare:

- absolvent în domeniul stiintelor ingineresti sau/si în domeniul stiintelor economice (cu diploma de licenta);
- minim 3 ani de experienta profesionala în domeniul tehnic sau/si economic;
- cunostinte de limba engleza;
- cunostinte operare PC (Microsoft Office, Internet si e-mail);
- cunoasterea legislatiei UE si nationala aplicabila in cadrul programelor finantate prin Fonduri Structurale;
- cunoasterea legislatiei privind achizitiile publice;
- cunoasterea legislatiei financiar- contabile;
- cunoasterea legislatiei din constructii;
- abilitati de analiza si sinteza, capacitate de comunicare, relationare, lucru in echipa;
- disponibilitate la deplasari;

Constituie un avantaj:
- absolvirea a doua facultati (cu diploma de licenta) – una în domeniul stiintelor ingineresti si una în domeniul stiintelor economice;
- absolvirea facultatii în domeniul stiintelor ingineresti la unul din profilele : inginerie civila, ingineria instalatiilor;
- absolvirea unor cursuri în domeniul financiar-contabil pentru persoanele care au diploma de licenta în domeniul stiintelor ingineresti;
- absolvirea unor cursuri / forme de scolarizare în domeniul tehnic (constructii civile) pentru persoanele care au diploma de licenta în domeniul stiintelor economice;
- absolvirea unor cursuri în domeniul achizitiilor publice (aplicarea OG 34/2006);

Descrierea jobului

Obiectivele postului:

- Verificarea operatiunilor finantate din POR (verificare conform Reg. 1083/2006);
- Asigurarea respectarii legislatiei comunitare, nationale si a normelor si normativelor de referinta de catre beneficiarii de finantari din POR în etapa de implementare a proiectelor;

Principalele atributii si responsabilitati ale postului:

- Verifica, la nivel regional, că în derularea proiectelor selectate spre finanţare în cadrul POR se respectă, pe întreaga perioadă de implementare a acestora, legislaţia naţională şi comunitară relevantă;
- Verifica, pentru toate proiectele finanţate în cadrul POR şi implementate în regiune, că lucrările / bunurile / serviciile co-finanţate au fost efectiv executate / livrate / prestate şi că toate cheltuielile declarate de către Beneficiari în cadrul proiectelor au fost efectiv efectuate şi respectă prevederile legislaţiei naţionale şi a celei comunitare relevante;
- Se asigura că toate documentele referitoare la cheltuieli şi audituri, necesare pentru a se garanta o pistă de audit adecvată pentru fiecare proiect implementat în regiune, sunt păstrate pentru o perioadă de 5 ani de la închiderea oficială sau parţială a POR, în conformitate cu prevederile art.90 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.1083/2006;
- Verifica din punct de vedere administrativ Cererea de Prefinanţare;
- Verifica corespondenta între situatiile de lucrari si cheltuielile solicitate spre decontare, inclusiv prin vizite la fata locului;
- Efectuează verificarea pe teren a conformităţii datelor şi informaţiilor din fiecare cerere de rambursare şi întocmeşte Raportul de vizită la faţa locului în conformitate cu procedura aplicabilă;
- Verifică, pe baza procedurilor interne aplicabile, dacă beneficiarii deţin o evidenţă contabilă folosind conturi analitice distincte pentru fiecare proiect, în conformitate cu legislaţia naţională financiar-contabilă;
- Verifică din punct de vedere administrativ Cererea de Rambursare, inclusiv dacă toate cheltuielile declarate de Beneficiari în cadrul proiectului au fost efectiv plătite şi dacă au fost respectate condiţiile cu caracter general prevazute în legislaţia naţională privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale;
- Verifică conţinutul documentelor financiare din Cererea de Rambursare (facturi şi extrase de cont) şi emite concluzia finală în care se prezintă informaţii privind facturile şi extrasele de cont, stabilindu-se cheltuielile eligibile acceptate la plată;
- Verifică existenţa unui sistem de contabilitate operaţional si conform cu prevederile legale,care să asigure înregistrarea şi stocarea în formă electronică a documentelor contabile pentru proiectul pe care îl implementează Beneficiarul şi faptul că datele financiare sunt colectate în vederea asigurării managementului financiar, monitorizării, verificărilor, auditurilor şi evaluărilor;
- Verifică existenţa corespondenţei dintre cheltuielile eligibile declarate de către Beneficiar, înregistrările contabile şi documentele suport ;
- Verifică conformitatea documentelor contabile transmise de Beneficiari cu documentele originale şi a faptului că Beneficiarul păstrează documentele privind cheltuielile şi auditurile necesare;
- Verifică înscrierea codului proiectului şi a menţiunii „Proiect finanţat prin POR” pe documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul proiectului, precum şi înscrierea menţiunii „Conform cu originalul” pe copiile documentelor suport/justificative ce însoţesc cererea de rambursare a beneficiarului;
- Verifica respectarea cerinţelor privind informarea şi publicitatea, pentru fiecare proiect finantat din POR;
- Verifica realitatea, regularitatea şi legalitatea cheltuielilor efectuate de beneficiar în implementarea proiectelor care fac obiectul contractului de finanţare şi care sunt solicitate la rambursare si certifica cheltuielile acceptate urmare procesului de verificare;
- Introduce date si informatii cu privire la cererile de rambursare ale proiectelor pentru care s-a semnat un contract de finanţare din POR, in SMIS;
- Asigura prevenirea neregulilor, identifica neregulile si completeaza formularul de alerta a neregulii pe care il transmite conform manualului de proceduri specific al AM POR;
- Arhiveaza documentele aferente activitatii, în conformitate cu legislatia nationala si comunitara relevanta.

Descrierea companiei

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov (ADRBI) este o organizatie neguvernamentala,
nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care
functioneaza in domeniul dezvoltarii regionale. ADRBI se
organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile Legii 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania. Date suplimentare referitoare la organizarea, functionarea si obiectul de activitate al ADRBI se pot gasi pe site-ul Agentiei la adresa WWW.adrbi.ro

Expirat
ofiter de contract  -  Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti - Ilfov

E timpul pentru un browser mai bun

De la 1 octombrie 2019, te informăm că site-ul eJobs.ro nu va mai putea fi accesat prin browser-ul Internet Explorer din cauza funcționalităților reduse ale acestuia. Accesează-ne cu încredere folosind unul dintre browserele mai moderne: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari sau Edge.

Am înțeles
close