Publicat 08 Dec 2017 | Expiră 08 Ian 2018

MUNCITOR INSTALATII TERMICE zona Centru si Vest

5 posturi
Anunț inactiv

Acest anunț a expirat și nu este disponibil pentru aplicare.

Înapoi la joburi

Candidatul ideal

- Educaţie necesară: Medii tehnice /profesionale,
- Specializare: Instalator gaze naturale,
- Autorizare ANRE EGIU (constituie avantaj),
- Experienţă practică necesară: Minim 1 an în instalații termice sau de gaz.
- Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţie: Reglementările legale cu impact în executarea instalațiilor de gaz și montare centrale termice.
- Cunoștințe IT: deprinderi utilizate aplicații IT.

Altele
- Orientare spre rezultate.
- Inițiativă în rezolvarea problemelor.
- Abilități de comunicare.
- Responsabilitate și acuratețe în executarea sarcinilor.
- Permis de conducere categoria B (recomandabil).
- Disponibilitate de adaptare a programului de lucru la cerintele postului.

* Vă rugăm să atașați la CV fotografia dumneavoastră.

Descrierea jobului

Activităti principale instalații termice/gaz:
• Se deplasează la clienţi și în funcție de natura lucrării comandate și de proiectul lucrării, stabilește necesarul de materiale;
• Se deplasează la clienți cu aparatura şi sculele necesare efectuării lucrărilor contractate de client (realizare sau modificare instalații termice, realizare instalații de gaz, montare centrale, reparaţii, punere în funcţiune);
• Lucrările se execută la locul de instalare a aparatului şi numai în prezenţa utilizatorului final;
• Execută lucrările comandate conform procedurii după verificarea existenţei documentelor prevăzute de normativele în vigoare şi va completa toate documentele necesare la finalizarea lucrărilor;
• Montarea conductelor, armăturilor (ex.robineți), accesoriilor (ex.supape) și aparatele de măsură și control aferente încălzirii centrale conform proiectelor;
• Respectă parametrii tehnici din proiectul instalației de încălzire;
• Montează instalații interioare de încălzire centrală: coloane, conducte tur-retur, armături, corpuri de încălzire (radiatoare din oțel sau aluminiu, ventilo-convectoare, instalație de încălzire prin pardoseală, etc.);
• Montează centrale termice, boilere, etc.;
• Montează sau modifică instalații interioare /exterioare de gaz conform proiectului instalației de gaz cu respectarea tuturor prevederilor normative în domeniul
• Verifică documentele clientului care atestă că aparatele consumatoare de combustibili gazoşi ce urmează a fi racordate la instalaţia de utilizare a gazelor naturale respectă prevederile legislaţiei în vigoare sau o declaraţie cu privire la utilizarea pe propria răspundere a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi care au funcţionat anterior;
• Verifică instalația de gaz și/sau instalația termică efectuând probele de presiune, etanșeitate, debit, etapele de pornire/oprire, funcționarea termostatelor, a dispozitivelor de reglare a gazelor de ardere, etc) și participă la încheierea procesului verbal de recepție a lucrării;
• Identifică și remediază deficiențele constatate în timpul procesului de verificare;
• Pune în funcțiune instalațiile de încălzire centrală (cu abur, apă caldă sau supraîncălzită, etc.);
• Reglează parametrii instalațiilor de încălzire (ex.: temperatura, presiunea, debitul agentului termic);
• Întreține sculele, echipamentele și utilajele de lucru;

Activități revizii și verificări
• Preluarea din aplicația Work Force Management a planificărilor pentru activitățile de efectuat;
• Anunţarea abonaţilor privind data programată pentru oferirea seviciilor de verificări/revizii I.U.; lăsarea unei note de informare în cazul când acesta nu este acasă
• Verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente
• Verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi
• Verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie
• Verificarea funcţionării aparatelor de măsurare, control, reglare şi de siguranţă
• Demontarea/debranşarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente
• Verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare
• Verificarea stării răsuflatorilor şi a căminelor existente
• Verificarea documentelor, prezentate de consumator, care să ateste verificarea de către operatori economici autorizaţi, c conform reglementărilor în vigoare, a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, a curăţirii coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse
• Verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturile de reglare sau reglare- măsurare
• Efectuarea probei de rezistenţă la presiune, conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea si sistemelor de alimentare cu gaze naturale, numai pentru partea din instalaţie la care s-au făcut înlocuiri şi/ sau modificări (revizie)
• Efectuarea probei de etanşeitate la presiune, conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, a intregii instalaţii (revizie);
• Completarea în aplicația WFM a documentelor necesare pentru activitatea de verificări şi revizii Fişa de evidenţă a I.U. și, implicit, încărcarea activității efectuate;
• Completarea documentelor necesare (fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare/revizie, situaţia de plată, contractul de prestari sevicii verificari/revizii);
• Respectarea procedurii de mentenanță preventivă a instalațiilor de utilizare gaze naturale;
• Luarea de măsuri de siguranţă în cazul în care instalaţia de utilizare gaze naturale nu îndeplineşte condiţiile de funcţionare şi revenirea pentru o nouă verificare;
• Alte activităţi conexe pregătirii profesionale efectuate, care nu exced calificarea şi autorizarea pe care o deţine;
• Respectarea cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului.

Descrierea companiei

SEA Complet SA este o companie formată în aprilie 2014, din îmbinarea know-how-ului cu succesul și experiența a doi giganți: E.ON și Adrem Invest.
Principalul obiect de activitate al companiei este de a oferi cele mai bune servicii energetice și de întreținere - revizii și verificări ale instalațiilor interioare de gaz și verificări tehnice periodice.

Expirat
MUNCITOR INSTALATII TERMICE zona Centru si Vest  -  SERVICII ENERGETICE PENTRU ACASA-SEA COMPLET S.A.