Publicat 22 Apr 2021 | Reactualizat 13 Mai 2021 | Expiră 22 Mai 2021

MANAGER PROIECT

1 post

Criterii de selecție

  • Peste 1 an experiență în Constructii / Instalatii, Imobiliare, Inginerie, Project Management

Candidatul ideal

Candidatul pe care ni-l dorim trebuie sa aiba urmatoarele calitati: responsabilitate, insistenţă, perseverenţă, competiţionalitate, echilibru şi stăpânire de sine, corectitudine, capacitate de lucru în condiţii de stres, preocupare pentru perfecţionarea pregătirii profesionale.

Descrierea jobului

SCOPUL POSTULUI :
- coordoneaza echipa de proiect, inca din faza de ofertare, pentru realizarea lucrarilor de constructii in conformitate cu proiectul si cu graficul de executie incredintat, urmarind incadrarea stricta in termenele de executie, in bugetul lucrarii si raspunzand de calitatea lucrarilor executate, pana la receptia finala si incasarea garantiilor de buna executie.
SARCINI SI RESPONSABILITATI7.1 ATRIBUTII IN PREGATIREA OFERTEI
- Studiaza caietul de sarcini si se pronunta asupra posibilitatilor tehnice si economice de realizare ale obiectivului
- Participa la intocmirea ofertei alaturi de compartimentul Ofertare, asumandu-si preturile la materiale, manopera si utilaje; face propuneri privind graficul de executie si fluxul de numerar aferent

ATRIBUTII IN PREGATIREA EXECUTIEI
- In caz de adjudecare a licitatiei, semneaza contractul pentru executia lucrarii cu beneficiarul
- Studiaza Proiectul de Autorizare a Constructiei, prevederile Certificatului de Urbanism, prevederile Acordului unic, Autorizatiei de construire, proiectul tehnic si detaliile de executie, documentatia tehnico – economica
- Desface proiectul pe faze si operatiuni, intocmeste graficul de executie detaliat si fluxul de numerar aferent cu incadrarea in termenul si bugetul incredintat pentru efectuarea lucrarii
- Face selectia de subcontractanti ai societatii pentru executia proiectului si stabileste pentru activitatea acestora bugetul maxim, termenele limita de predare precum si standardele de calitate asteptate

ATRIBUTII IN DERULAREA EXECUTIEI
- Negociaza cu subcontractantii in limitele de competenta stabilite de directorul general sau de Directorul de proiecte si incheie contracte cu firme de constructii pentru executarea lucrarilor,
- Supervizeaza activitatea sefului/sefilor de santier/echipelor care asigura realizarea lucrarilor, precum si activitatea subcontractantilor, reprezentand societatea in relatia cu acestia
- Informeaza in scris, periodic, conducerea societatii cu privire la stadiul fizic si valoric al executiei lucrarilor, respectarea graficului de executie, incadrarea in bugetul aprobat
- Identifica si aduce la cunostinta conducerii societatii acele riscuri care apar si nu pot fi evitate, legate de specificul domeniului de activitate
- Informeaza in scris conducerea societatii despre toate problemele ivite in relatia cu investitorul, autoritatile locale, subcontractantii si despre orice alte probleme, va depune toate eforturile si/sau va solicita asistenta conducerii societatii pentru solutionarea acestora
- Participa la sedintele lunare de productie organizate la sediul societatii
- Organizeaza si conduce sedintele saptamanale de analiza cu subcontractantii si cu personalul propriu privind derularea lucrarilor
- Gestioneaza sistemul de management al calitatii la nivel de santier
- Stabileste specificatia posturilor si organigrama santierului pe care il conduce.
- Analizeaza si monitorizeaza saptamanal: graficele de lucrari, planurile de actiune stabilite in vederea diferitelor probleme ce pot sa apara, planul de aprovizionare, programul de lucru
- Stabileste atributiuni, sarcini, responsabilitati pentru personalul din subordine colaborand cu biroul resurse umane pentru intocmirea fiselor de post
- Actualizeaza fisele de post ale salariatilor ori de cate ori este cazul (marirea volumului de lucru, legislatia in vigoare)
- Evalueaza periodic personalul din subordine, redacteaza fisele de evaluare
- Estimeaza, programeaza si solicita din timp resursele umane pe specialitati (personal propriu si subantreprenori) conform graficului de executie
- Stabileste necesarul de instruire, planul de promovare pentru personalul din subordine
- Asigura managementul comunicarii prin coordonarea intregului flux de informatii care intra sau iese din proiect ( catre beneficiar, proiectant, consultanti, subcontractanti, autoritati publice, companie)
- Coordoneaza in permanenta relatiile cu subantreprenorii, clienti, beneficiari, diriginti de santier pentru rezolvarea in timp util si in bune conditii a tuturor problemelor aparute pe parcursul desfasurarii activitatii
- Intocmeste calculatii de pret pentru anumite activitati, postcalcule ale activitatilor proiectului
- Intocmeste liste cu propuneri de plati aferente lunii in curs (Management financiar) : raspunde de fluxul de numerar generat, necesarul lunar de plati, programul incasarilor de la client, previziuni ale disponibilului de numerar, efectuarea de plati catre furnizori si subcontractanti.
- Participa la toate evenimentele proiectului ( receptii pe faze determinante, receptii partiale sau finale, inclusiv receptia lucrarilor subcontractantilor) asigurand pregatirea adecvata a acestora
- Instiinteaza beneficiarul cu privire la indeplinirea conditiilor de receptie la terminarea lucrarilor si receptia finala
- Vizeaza situatiile de lucrari si facturile subcontractantilor dupa ce au fost controlate de seful de santier
ATRIBUTII POST EXECUTIE
- Face evaluarea finala la terminarea lucrarilor (modul si nivelul in care au fost atinse obiectivele proiectului)
- Intocmeste documentele si urmareste restituirea garantiilor de buna executie pentru lucrarile finalizate
RESPONSABILITATI
- Raspunde de corectitudinea, oportunitatea, necesitatea si legalitatea lucrarilor executate
- Raspunde de respectarea tuturor prevederilor legislative: privind Sanatatea si Securitatea in Munca, PSI ; privind Managementul Sanatatii si Securitatii Ocupationale
- Raspunde de executarea la parametrii de calitate stabiliti de beneficiar a proiectelor pe care le coordoneaza, de incadrarea in bugetul incredintat pentru efectuarea lucrarii
- Raspunde de costurile angajate in proiect (incadrarea in bugetul alocat proiectului)
- Raspunde de executarea proiectului la termenele contractate cu beneficiarul (termenele intermediare si finale)
- Raspunde pentru calitatea activitatii personalului din subordine sau a subcontractorilor

ATRIBUTIUNI PE LINIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI SITUATII DE URGENTA :
Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligaţii principale din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca si PSI:

Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca
Art.22 Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
Art. 23 In mode deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute la art.22, lucratorii au urmatoarele obligatii :
a) să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;
b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
d) să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
f) să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
h) să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
j) sa respecte regulile de circulatie pe drumurile publice, conform Codului Rutier in vigoare
k) sa nu efectueze activitati din proprie initiativa, activitati ce ii pot pune viata in pericol sau a celor din jur.
l) sa informeze conducatorul locului de munca in cazul in care paraseste locul de munca sau in situatia in care starea de sanatate se deterioreza pe parcursul activitatii.
Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilorArt. 22. — Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligaţii principale:
a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;
d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;
e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
f) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu;
g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la producerea incendiilor.

Descrierea companiei

-

MANAGER PROIECT  -  Gruppennova-Konstruktion S.R.L.

E timpul pentru un browser mai bun

De la 1 octombrie 2019, te informăm că site-ul eJobs.ro nu va mai putea fi accesat prin browser-ul Internet Explorer din cauza funcționalităților reduse ale acestuia. Accesează-ne cu încredere folosind unul dintre browserele mai moderne: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari sau Edge.

Am înțeles
close