MANAGER DE FACILITATI

Terraverde SRL - 1 poziție
Oraș de lucru
Tipul job-ului
Salariu Nespecificat
Limbă străină
Permis conducere

Candidatul Ideal

 • Experiență dovedită în domeniu, studii superioare tehnice finalizate, profil mecanic/electromecanic reprezintă avantaj;
 • Cunoștințe în domeniul electric constituie un avantaj;
 • Capacitatea de decizie și de asumare a reasponsabilitații;
 • Abilitatea de a identifica și rezolva probleme în mod eficient, de a lucra cu oameni, de a se adapta diferitelor tipuri de persoane cu care interacționează și de a îndeplini obiectivele specifice postului;
 • Disponibilitatea la deplasări între locații;
 • Bune abilități de comunicare și de managementul timpului;
 • Adaptabilitate și flexibilitate;
 • Disponibilitate de învățare continuă și într-un timp scurt;
 • Competențe PC;
 • Permis de conducere categoria B;

Descrierea jobului

 • Elaborează proceduri și instrucțiuni de lucru privind mentenanța și administrarea bunurilor mobile și imobile pentru fiecare punct de lucru;
 • Răspunde de selecția furnizorilor agreați pentru efectuarea serviciilor de mentenanță și utilități, răspunde de execuția contractelor încheiate cu aceștia, completează și actualizează periodic lista acestora;
 • Controlează și verifică instalarea, modul de operare, de întreținere și de reparare a echipamentelor pentru a se asigura ca acestea sunt efectuate conform specificațiilor tehnice;
 • Planifică și organizează mentenanța predictivă și preventivă a instalațiilor, utilajelor, echipamentelor și clădirilor din companie, în colaborare cu personalul responsabil în domeniu din fiecare punct de lucru și cu aprobarea Directorului General;
 • Oferă suport tehnic personalului responsabil în domeniu din fiecare punct de lucru, prin analizarea documentației tehnice, stabilirea itinerarului tehnologic ( necesar de materiale, timpi de execuție și operațiuni), urmărirea executării lucrărilor în funcție de specificațiile tehnice și standardele de calitate;
 • Organizează, coordonează și verifică zilnic, activitățile specifice desfăsurate în fiecare punct de lucru, în scopul menținerii în stare de funcționare, în condiții de siguranță și la parametrii optimi, a instalațiilor, utilajelor, echipamentelor, a tuturor bunurilor mobile și imobile din dotarea fiecărui punct de lucru, în conformitate cu procedurile stabilite;
 • Identifică eventualele neconformități aparute în timpul funcționării sau administrării, după caz, a instalațiilor, utilajelor, echipamentelor și ale tuturor bunurilor mobile și imobile ale companiei, propune soluții de îmbunătațire și le raportează Directorului General în vederea adoptării de măsuri optime pentru rezolvarea acestora
 • Asigură utilizarea echipamentelor de lucru la capacitate maximă și în conformitate cu cerințele de siguranță în funcționare și în calitate și se asigură ca procesele tehnologice sunt continue și cu un număr minim de întreruperi cauzate de avarii;
 • Întocmește, de câte ori este necesar, rapoarte de analiză a cauzelor avariilor apărute, propune soluții urgente pentru remedierea acestora și le transmite Directorului General în vederea adoptării cu celeritate a celor mai bune decizii;
 • Identifică cerințele bugetare necesare pentru asigurarea cu resurse tehnice, îmbunatațirea proceselor, up-graduri de tehnologie, îmbunătațiri de design legate de fiabilitatea instalațiilor, utilajelor, echipamentelor și cladirilor din zona sa de responsabilitate, le agrează cu Directorul Economic și le propune spre aprobare Directorului General;
 • Gestioneză bugetul alocat, analizează și verifică costurile, consumurile de materiale și energie și timpii de execuție, propune soluții de reducere a consumurilor energetice și de creștere a rentabilității
 • Urmărește realizarea din punct de vedre calitativ, cantitativ și al costurilor a obiectivelor stabilite în fișă privind obiectivele individuale;
 • Recrutează, instruiește , supervizează și evaluează personalul tehnico-administrativ din subordine, în conformitate cu procedurile companiei;
 • Raportează către Directorul General orice altă problemă de care este responsabil și care poate duce la întârzierea livrării de către companie a unui seviciu sau produs;
 • Respectă toate reglementările privind legislația muncii, de securitate și sănătate în muncă, ISU, de protecție a mediului și de gestionare a deșeurilor;


Oferim:
- contract individual de muncă pe durată determinată de 6 luni, la sfârșitul căruia, în baza unei evaluări pozitive, se poate transforma în contract individual de muncă pe durată nedeterminată
- pachet salarial motivant, în acord cu politica companiei și aria de responsabilitate a postului
- posibilități de dezvoltare personală și profesională prin metode specifice

Descrierea companiei

Terraverde, o companie altfel...

Cu o experiență de peste 20 ani în domeniul alimentației publice și turismului, Terraverde desfășoară activități de restaurant & bar, catering, organizare evenimente și servicii turism.
Societatea s-a impus ca un furnizor de servicii de calitate în domeniul HoReCa, dând dovadă de profesionalism și seriozitate în prestarea serviciilor;

Calitatea preparatelor și serviciilor oferite de compania noastră este atestată prin certificarea acordată de SRAC România, ca urmare a implementării sistemului de management al calitații ISO 9001:2015, mediului ISO 14001:2015 și a siguranței alimentelor ISO 22000:2018
Publicat 23 mai 2022 Reactualizat 22 iun. 2022 Expiră 22 iun. 2022
Nu îți face griji, poate joburile de mai jos îți pot fi de folos

Folosim cookie-uri pentru a-ti oferi o experienta personalizata. Permite activarea acestora pentru a beneficia de avantajele lor.