Manager al sistemului de management SSM

Omnia Europe S.A. - 1 poziție
Oraș de lucru
Tipul job-ului
Salariu Nespecificat
Limbă străină
Permis conducere Nespecificat

Candidatul Ideal

Studii universitare finalizate;
Foarte bune cunostinte ale legislatiei nationale;
Foarte bune cunostinte in domeniul derularii relatiilor de munca;
Experienta de minim 5 ani intr-o functie similara;
Excelente abilitati de utilizare a pachetului MSOffice;
Proactiv, cu initiativa si putere de convingere;
Gandire logica si sistematica, orientare catre solutii;
Fluenta in limba engleza atat scris cat si vorbit;
Cunoasterea limbii turce constituie un avantaj.

Descrierea jobului

RESPONSABILITATI:
Sa identifice principalele caracteristici ale sistemului/ procesului supus evaluarii, alegerea metodei de evaluare si stabilirea instrumentelor de lucru;
Sa organizeze activitatile de prevenire si protectie din unitate, identificand pericolele si evaluand riscurile, elaborand si actualizand Planul de Prevenire si Protectie,
Sa elaboreze instructiuni proprii de securitatea muncii pentru completarea si /sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii, precum si ale locurilor de munca / posturilor de lucru, tinand seama de numarul de lucratori, de repartizarea teritoriala a unitatii si/sau a sucursalelor, filialelor, punctelor de lucru ale acesteia;
Sa propuna atributii si obligatii privind securitatea si sanatatea in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului;
Sa verifice cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie;
Sa tina evidenta zonelor cu risc ridicat si specific din unitate;
Sa stabileasca tipul de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor legale in vigoare;
Sa tina evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
Sa tina evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
Sa tina evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
Sa monitorizeze functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca;
Sa verifice starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;
Sa participe la cercetarea evenimentelor privind SSM, conform competentelor prevazute de legislatia in vigoare, si intocmeste documentele privind aceste evenimente;
Sa urmareasca realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
Sa alerteze in situatii de pericol iminent, dezastre, situatii de accident toti factorii de interventie;
Sa implementeze activitatile de interventie si evacuare in cadrul unitatii si sa efectueze primele cercetari privind cauzele si imprejurarile producerii acestora;
Sa organizeze activiati de prevenire si protectie;
Sa asigure prevenirea accidentelor de munca si mentinerea starii de sanatate a personalului;
Sa efectueze cercetari privind cauzele producerii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale
Sa verifice modul de respectare a prevederilor legale in domeniul SSM, a utilizarii mijloacelor colective si individuale de protectie de catre lucratori
Sa evalueze impactul de mediu produs de companie si poate actiona in sensul reducerii si chiar al eliminarii lui, prin respectarea normelor legale;
Sa-si asume realizarea si indeplinirea de planuri pentru reducerea riscurilor si chiar implementarea unor sisteme de management de SSM;
Sa monitorizeze si sa imbunatateasca activitatile legate de SSM;
Sa pregateasca documentatiile necesare si sa asigure obtinera autorizatiilor, acordurilor, avizelor din domeniul protectiei mediului, necesare pentru desfasurarea activitatii;
Sa intocmeasca documentatia pentru proiectele avute in executie;
Sa intocmeasca documentatia de testare;
Sa urmareasca respectarea cu strictete si sa raspunda de indeplinire a cerintelor normelor de protectia muncii;
Sa identifice elemente care pot influenta activitatea;
Sa foloseasca timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest sens, nu se ocupa in timpul de munca de activitati care nu sunt cuprinse in atributiile si indatoririle sale ori nu sunt dispuse de sefi ierarhici;
Sa aiba capacitatea de organizare a locului de munca;
Sa participe activ la rezolvarea sarcinilor echipei;
Sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
Sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara serviciul;
Sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie de pericol;
Sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora;
Sa aduca la cunostinta de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti angajati;
Sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atat timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale;
Sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti colegi;
Sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut;
Sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept.

BENEFICII:
Pachet salarial atractiv;
Mediu de lucru placut;
Lucrul intr-o companie noua, in continua dezvoltare.

Descrierea companiei

Omnia Europe SA este cea mai mare fabrica de amidon din Europa.
Publicat 24 iun. 2021 Expiră 24 iul. 2021
Nu îți face griji, poate joburile de mai jos îți pot fi de folos