Inginer Tehnic/Ofertare & Responsabil Carti Tehnice

SC ABC VAL SRL Constanta 2 poziții
Anunț verificat

Anunț verificat

Textul acestui anunț a fost verificat de echipa eJobs pentru a elimina posibile greșeli sau conținut discriminatoriu.

Candidatul Ideal

Inginer Tehnic Ofertare/
Studii superioare
Abilitãţi de lucru în echipã
Cunostinte PC: MS Office (Outlook, Excel, Word), AutoCAD, WinDev
Bune abilități de sinteză, analiză și de eficientizare și prioritizare a activităților
Atenție la detalii, capacitate dezvoltată de concentrare
Experienta minima de 3 ani in domeniul activitatilor legate de domeniul achizitiilor publice
Cunoașterea Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP)

Responsabil Controlul Calitatii/Responsabil Carti tehnice

Descrierea jobului

Identificarea anunturilor publicate in site-urile de specialitate (. SEAP);
Studierea documentatiilor de atribuire;
Elaboreaza DUAE - documente de calificare, oferta tehnica si financiara pentru licitatii impreuna cu persoanele implicate in procesul de ofertare si respecta termenele de depunere ale ofertelor;
Solicitarea autoritatii contractante de clarificari;
Elaborarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari primite din partea comisiilor de evaluare;
Gestioneaza derularea procedurilor de achizitie publica pana la momentul adjudecarii sau respingerii ofertei;
Urmarirea modificarilor in legislatia privind achizitiile publice;
Depunerea ofertelor in SEAP sau direct la beneficiar.
Monitorizarea, supravegherea permanenta a sistemului SICAP (SEAP), a anunturilor privind licitatiile;
Supravegherea permanenta a proceselor, procedurilor privind aceste licitatii, asigurarea unui circuit eficient al documentelor pentru licitatii;
Procurarea / descarcarea documentatia de participare de la autoritatile contractante;
Elaborarea documentatiei de ofertare in vederea participarii la licitatii;
Depunerea / trimiterea / incarcarea catre autoritatile contractante documentele solicitate pentru atribuirea contractului de achizitie;
Participa la sesiunile de deschidere si negociere a ofertelor la autoritatile contractante (dupa caz);
Elaboreaza raspunsuri la solicitarile de clarificari emise de autoritatile contractante;
Identifica expertii necesari, pentru participarea la licitatie;
Studierea documentatiilor de atribuire;
Pregatirea documentelor de clarificare;
Intocmirea contestatiilor, daca este cazul;
Cunoasterea si urmarirea continua a modificarilor legislative in legislatia privind achizitiile publice;
Urmareste recuperarea garantiilor de participare;
Urmărirea ofertelor transmise și a stadiilor licitațiilor curente;
Identificarea lucrărilor și întocmirea listelor și cantităților;
Analiza cererilor de ofertă din punct de vedere tehnic, economic și comercial;
Verificarea documentatiei de executie si intocmirea obiectiunilor privind necorelari intre proiect, documentatie economica si situatia din teren (NCS-NR);
Întocmirea cererilor de clarificări privind documentațiile pentru licitații;
Întocmirea și transmiterea cererilor de ofertă pentru furnizori și subcontractori;
Intocmirea situatiilor de lucrari, etc.

Responsabil CQ:
Raspunde de desfasurаreа permanenta si sistematicа a аctivitаtii dе control tehnic al calitatii si а procеsеlor dе inspеctii si incercari lа nivelul proiеctului, in conformitate cu prevederile documentelor Sistemului de management al calitatii.
In perioada de pregatire a proiectului verifica existenta si valabilitatea autorizatiei de construire, acordurilor si avizelor primite de la beneficiar, concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor si ale proiectului, verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect, inclusiv existenta studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize.
Asigura interfata cu laboratoarele de specialitate, pentru efectuarea de determinari (incercari, analize) pentru controlul lucrarilor/ produselor procurate de la furnizori/ subcontractanti.
Intocmeste la termenele stabilite, informarile, rapoartele si situatiile cerute de conducerea societatii in vederea analizarii activitatii de CTC desfasurate, precum si a evolutiei calitatii executiei lucrarilor.
Participa la verificarea calitatii lucrarilor la principalele faze de executie stabilite prin normele tehnice si semneaza procesele verbale de atestare a calitatii.
Verifica calitatea lucrarilor, si intocmirea inregistrarilor calitatii pe faze de executie a lucrarilor (PV predare-primire front lucru, PV receptie calitativa pentru lucrari ce devin ascunse, PV prelevare probe, buletine de analiza, etc.) realizate de subcontractori.
Elaborare de metode de control si teste
Elaborare de documente si protocoale necesare Cartii Constructiei;
Mentinerea legaturii cu Inspectia in Constructii
Furnizare de informatii pentru intocmirea raspunsului catre client.

Rugam CV la email: office@abcval.ro

Descrierea companiei

Societatea comerciala ABC VAL, cu capital integral privat, a fost infiintata in anul 1993 si inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/2037/1993. Bazata pe o echipa manageriala cu experienta, completata cu succes de un colectiv tanar si dinamic format din ingineri de specialitate si personal calificat in domeniul constructiilor si instalatiilor aferente constructiilor ( 240 de angajati ), societatea noastra poate executa toate tipurile de lucrari in domeniu. Societatea noastra dispune de toate dotarile si utilajele pentru desfasurarea activitatii de constructii, inclusiv o statie moderna de betoane. Pentru buna desfasurare a activitatilor si respectarea legilor in domeniu, unitatea noastra are un compartiment de asigurarea calitatii si un compartiment pentru controlul calitatii, compartimente asigurate de personal atestat de MLPTL. Societatea a fost acreditata pentru Certificarea Sistemului Calitatii.

Intreg personalul este instruit in a respecta standardele de calitate in executie, precum si normele de protectie a muncii si protectia mediului inconjurator.

Obiectivul consta in imbunatatirea continua a performantelor de calitate, avand ca principal scop protejarea sanatatii si securitatii oamenilor intr-un mediu inconjurator mai curat.

  • solutii optime, de calitate, in acord cu cerintele clientului
  • excelent raport calitate-pret
  • respectarea termenului de executie al lucrarilor
  • personal format din oameni calificati cu vasta experienta in constructii
  • importanta unei comunicari permanente cu clientul
  • executia lucrarii se va face conform normelor si legislatiei in vigoare
  • executia lucrarii se va face conform proiectului si a caietului de sarcini
Publicat 7 Iun. 2022 Expiră 7 Iul. 2022
Nu îți face griji, poate joburile de mai jos îți pot fi de folos
Administrare cookies 🍪

Folosim cookie-uri pentru a-ți oferi o experiență presonalizată.

Permite activarea pentru a beneficia de avantajele lor.

Poți administra oricând setările aici.