Inginer specialist

ENERGONUCLEAR SA 1 poziție
Anunț verificat

Anunț verificat

Textul acestui anunț a fost verificat de echipa eJobs pentru a elimina posibile greșeli sau conținut discriminatoriu.

Candidatul Ideal

Cerințe generale:
a) Cerințe de studii:
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul tehnic - specializarea energetică, mecanică, construcții sau similar;

b) Cerințe experiență:
- Între 2 și 4 ani vechime în specilitatea studiilor;
- Cunoștințe în ceea ce privește domeniul nuclear/cunoștințe construcție centrale nucleare;
- Competență în redactarea de rapoarte tehnice și documentație tehnică;
- Experiență în activități de întocmire sau evaluare oferte;
- Cunoașterea Limbii Engleze la nivel mediu (scris, citit și vorbit);
- Cunoașterea și utilizarea avansată cel puțin a Pachetului MS Office și Outlook;
- Familiar cu legislația / reglementările în domeniile aplicabile centralelor nucleare – achiziții, autorizări, recepții, aprobări.

Constituie avantaje:
- Experiență 2 - 4 ani în domeniul ingineriei la centrale nucleare, de preferință de tip CANDU;
- Cunoașterea tehnologiei de tip CANDU în principal a asepectelor ce țin de construcții civile.

Descrierea jobului

Responsabilități, atribuții și sarcini ale postului (sub coordonarea unui inginer specialist):
- Avizează documentațiile și studiile contractate de către Companie în acord cu cerințele tehnice și planificarea existentă;
- Colaboreaza cu compartimentul specializat de achiziții pentru achiziţionarea documentelor suport și lucrarilor prevăzute în Planul de lucrări aprobat, prin elaborarea documentației necesare și participarea în Comisiile de evaluare-negociere;
- Urmăreste derularea contractelor încheiate de EnergoNuclear S.A. în baza delegărilor conducerii (derulator de contract);
- Participă la lucrările de inginerie prin identificarea și aplicarea cerințelor legale în construcția centralelor nucleare;
- Întocmește și verifică caiete de sarcini, specificații tehnice;
- La solicitarea conducerii societății, asigură interfața cu părțile interesate interne/externe pentru îndeplinirea obiectivelor EnergoNuclear S.A.;
- Participă la activitățile de evaluare și întreținere a structurilor civile existente (la U3 și U4) în vederea continuării proiectului și a reluării activităților de construcție;
- Participă la ședințele grupurilor de lucru organizate de EnergoNuclear S.A..

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este: 8 septembrie 2022. Dosarul candidatului în vederea înscrierii la procesul de selecție și recrutare va conține:
• Cererea de înscriere completată potrivit modelului anexat. Pe cerere se va specifica titulatura completă a postului pentru care candidatul aplică;
• CV-ul din care să rezulte îndeplinirea condițiilor solicitate pentru ocuparea postului;
• Declaratia GDPR, completată conform modelului pe care îl regăsiți pe site-ul societății la rubrica cariere.

Dosarele de candidatură se transmit prin e-mail la adresa office@energonuclear.ro sau ionut.nanu@energonuclear.ro, cu menționarea postului pentru care aplică.

Bibliografia:
- Legea 111/1996 (r2) varianta consolidata februarie 2014, privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu toate modificarile si completarile ulterioare (ultima modificare prin Legea 63/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare);
- Normele privind autorizarea executarii constructiilor cu specific nuclear (NCN-01), aprobate prin ordinal nr. 407/2005 al presedintelui CNCAN din 21.12.2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 193 din 01.03.2006;
- NSN 20 - Normele privind politica de securitate nucleară şi evaluarea independentă a securităţii nucleare, aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN 177/2015 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 712 din 22 septembrie 2015;
- NSN-21- Norme fundamentale de Securitate nucleara pentru instalatii nucleare aprobate prin Ordinul Presedintelui CNCAN 114/2017, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 441 din 14.06.2017.

Proba de evaluare, constă în : interviu la sediul EnergoNuclear S.A. sau interviu on-line cu înregistrare audio-video (cu acordul prealabil al candidatului).Contestațiile se pot depune în prima zi lucrătoare, de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

Descrierea companiei

Societatea EnergoNuclear S.A. a fost creată in 2009 și este Compania care are ca obiectiv construcția, punerea în funcțiune și operarea Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, având tehnologie tip CANDU. În prezent, SN Nuclearelectrica S.A. deține 100% din acțiunile EnergoNuclear S.A..
Publicat 31 Aug. 2022 Expiră 30 Sept. 2022
Administrare cookies 🍪

Folosim cookie-uri pentru a-ți oferi o experiență presonalizată.

Permite activarea pentru a beneficia de avantajele lor.

Poți administra oricând setările aici.