Inginer santier/executie

Oraș de lucru
Tipul job-ului
Salariu Nespecificat
Limbă străină Nespecificat
Industrii
Permis conducere

Candidatul Ideal

 • Inginer executie specialitatea CCIA, Hidro sau CFDP
 • Capacitate de a urmari si controla eficient mai multe probleme simultan;
 • Capacitate de organizare, verificare si conducere a lucrarilor;
 • Cunostinte de legislatie in domeniu
 • Cunostinte de operare PC (Excel, Word, Powerpoint, MS Project,)
 • Cunostinte in executie de retele apa si canalizare reprezinta un avantaj experienta in intocmire situatii de lucrari, CarteTehnica, Condica de Betoane, etc
 • Foarte bune abilitati de comunicare si lucru in echipa;
 • Initiativa in actiuni;
 • Perseverenta, flexibilitate, consecventa.
 • Seriozitate si capacitate de a respecta termene limita;
 • Simtul responsabilitatii;

Descrierea jobului

Activitatea se desfasoara la Organizarea de santier din Mihail Kogalniceanu, Jud. Constanta.
 • Răspunde de păstrarea documentaţiei tehnice şi ia măsuri de cunoaştere şi respectare a acesteia de către personalul implicat
 • Intocmeste documentatia necesara obtinerii avizelor si autorizatiilor necesare executarii lucrarilor Contractului (Autoriatatea locala, Politie, CFR, Apele Romane, Societati de distributie gaze, energie electrica, servicii telecomunicatii)
 • Raspunde de gestionarea materialelor si echipamentelor Antreprenorului si intocmeşte bonurile de consum
 • Coordonează activitatea echipelor de execuţie
 • Urmăreşte si asigură realizarea la termen şi de bună calitate a lucrărilor de construcţii
 • Verifică calitatea lucrărilor efectuate
 • Planifica si coordoneaza activitatile cu privire la masuratorile in teren , necesare intocmirii situatiilor de lucrari ale Antreprenorului
 • Raspunde de intocmirea documentelor care tin de Cartea Constructiei, precum si de orice alte documente solicitate de catre Inginer sau Beneficiar
 • Intocmeste dosarul cu documente justificative necesare la Situatiile de Lucrari si Ordinele de Variatie
 • Răspunde de realizarea lucrărilor în termenele stabilite, conform cerinţelor Beneficiarului, legale şi de reglementare, precum si de intocmirea documentelor necesare la Incheierea si predarea lucrarilor.
 • Avizeaza ca fiind conforme situatiile de lucrari ale Subantreprenorilor
 • Raspunde de gestionarea neconformitatilor pana la stingerea acestora, inclusiv in PND
 • Întocmeşte şi transmite zilnic si săptămânal Sefului de Santier rapoarte de producţie/lucrare
 • Coordonează remedierea neconformităţilor sesizate intern de Responsabilul Tehnic cu Execuţia (RTE) sau extern de Dirigintele de Şantier
 • Participă la recepţiile calitative faze intermediare, la terminarea lucrărilor şi la recepţia finală
 • Raportează problemele apărute pe şantier Sefului de Santier (şeful ierarhic)
 • Efectueaza instructajul sumar SSM si PSI la inceputul lucrului, echipei din subordine
 • Urmareste respectarea normelor tehnice privind exploatarea echipamentelor din dotare si mentinerea acestora in perfecta stare de functionare
 • In cazul aparitiei situatiilor de urgenta, coordoneaza modul de actiune al echipelor de interventie.
 • Urmareste realizarea tuturor masurilor pentru prevenirea accidentelor de munca
 • Asigura marcarea si avertizarea prin mijloace vizuale a zonelor aflate in lucru, in scopul prevenirii accidentelor de munca
 • Coopereaza cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
 • Urmăreşte purtarea EIP de către muncitorii de pe şantier
 • Organizează, analizează si urmăreşte respectarea dispozitiilor legale privind accidentele tehnice si accidentele de munca
 • Ia măsuri pentru îndeplinirea graficelor de execuţie
 • Se deplasează cu maşina pentru rezolvarea sarcinilor de servici
 • Coordonarea efectuării lucrărilor de construcţii, respectiv verificarea calităţii acestora
 • Asigurarea respectarii clauzelor contractuale atat in relatia cu beneficiarul cat si cu subantreprenorii
 • Colaboreaza cu toate departamentele companiei pentru realizarea activitatii.


Descrierea companiei

Ludwig Pfeiffer senior established the construction and civil engineering firm in Kassel in the early 1930s. Initially, the company focused on building water and sewage pipelines and in the following years garnered a reputation as a specialist in this sector.
Over the years, new locations were added throughout Europe and beyond. Nowadays, the company‘s network stretches from France, Portugal and Italy via the Czech Republic, Slovakia and the Balkans to Delhi and Hong Kong and further on to Latin America with reference projects in all corners of the globe. The company has not only added new countries and business segments in recent years, but has also expanded its existing capabilities.
Publicat 20 oct. 2021 Reactualizat 17 nov. 2021 Expiră 19 nov. 2021
Nu îți face griji, poate joburile de mai jos îți pot fi de folos