Inginer constructor/instalaţii în construcţii/subinginer

Oraș de lucru
Tipul job-ului
Salariu Nespecificat
Limbă străină
Industrii
Permis conducere Nespecificat

Candidatul Ideal

Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Serviciului Tehnic Investiţii, pe perioadă nedeterminată - postul de Inginer constructor/ instalaţii în construcţii/ subinginer constructor - 2 posturi.

Principalele condiţii specifice necesare pentru ocuparea postului:

- absolvent de învăţământ superior de lungă durată în profesia de inginerie civilă/ inginerie şi management/ arhitect cu diplomă de licenţă;
- specializarea pentru profesia inginer: Construcţii civile, industriale şi agricole/ Inginerie civilă/ Inginerie urbană şi dezvoltare regională/ Căi ferate, drumuri şi poduri/ Amenajări şi construcţii hidrotehnice/ Inginerie economică în construcţii îmbunătăţiri funciare;
- absolvent de învăţământ superior de scurtă durată în profilul construcţii, specializare îmbunătăţiri funciare cu diplomă de licenţă;
- experienţă profesională minimă în domeniul proiectării construcţiilor, execuţiei construcţiilor şi/ sau consultanţei tehnice în construcţii, de minim 5 ani;
- deţinerea unei autorizaţii ISC de diriginte de şantier, pe domeniul 2.2 - Construcţii civile, industriale şi agricole, categoria de competenţă C, obţinută în condiţiile prevăzute de ord. MDRT nr. 1496/2011.
- competenţe în utilizarea calculatorului (word, excel, internet).

Selectia candidatilor se face prin inscriere pe baza de dosar si prin sustinerea unui concurs (proba scrisa si interviu). Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 31.01.2022-11.02.2022, între orele 09:00-12:00 la Serviciul Resurse Umane, corp F, camera 209, str. Universităţii nr. 13.

Detalii privind condiţiile, dosarul de concurs, perioadele şi etapele desfăşurării selecţiei se găsesc pe site-ul Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, în secţiunea ''Locuri de munca auxiliare'' ( https://usv.ro/resurse/angajari/locuri-de-munca-auxiliare-in-usv/) şi la Serviciul Resurse Umane, corp F, camera 209, str. Universităţii nr. 13.

Descrierea jobului

Principalele responsabilităţi implicate:

- Diriginţie de şantier la obiectivele universităţii în conformitate cu autorizarea deţinută şi cu prevederile legale ce reglementează această activitate;
- Realizare documentaţii tehnice pentru promovarea obiectivelor de investiţie;
- Urmărirea încadrării în cantităţile de lucrări şi în preţurile unitare din ofertele adjudecate;
- Refuzarea de la plată a lucrărilor care nu respectă prevederile contractului;
- Păstrarea unei atitudini civilizate faţă de toate persoanele cu care relaţionează.

Descrierea companiei

Una dintre cele mai dinamice instituții de învățământ superior din Europa de Est, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) este situată în Bucovina, regiune din nord-estul României.

USV este instituţia publică de învăţământ superior, inovatoare și complexă, care oferă programe de studii universitare de licenţă, masterat, doctorat și post-doctorat și realizează cercetare știinţifică în domeniile Știinţe Economice, Știinţe Tehnice, Inginerie și IT, Știinţe Naturale, Știinţe Umaniste și Sănătate.

Prima universitate din România din punctul de vedere al numărului de brevete și invenţii în ultimul deceniu, USV joacă un rol determinant în dezvoltarea și diseminarea cunoștinţelor știinţifice.

Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, prin cele trei funcţii fundamentale (cercetare, predare/învăţare şi servicii pentru comunitate desfăşurate în condiţii de autonomie instituţională şi de libertate academică), contribuie în mod activ şi explicit la procesele de inovare şi dezvoltare socială.

Publicat 26 ian. 2022 Expiră 25 feb. 2022
Nu îți face griji, poate joburile de mai jos îți pot fi de folos

Folosim cookie-uri pentru a-ti oferi o experienta personalizata. Permite activarea acestora pentru a beneficia de avantajele lor.