Finanzbuchhalter/Financial Accountant/Contabil financiar

Oraș de lucru
Tipul job-ului
Salariu Nespecificat
Limbă străină
Industrii
Permis conducere Nespecificat

Candidatul Ideal

Fachliche Anforderungen:
· Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise als Finanzbuchhalter (m/w/d) Mehrjährige stellenbezogene Berufserfahrung
· Erfahrungen im Rechnungswesen
· Gute IT- und MS-Office-Kenntnisse (Kenntnisse mit der Software DATEV wären vorteilhaft, jedoch nicht Bedingung)

Persönliche Fähigkeiten:
· Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität
· Kommunikations- und Teamfähigkeit
· Strukturierter und proaktiver Arbeitsstil
· Begeisterungsfähigkeit für ein dynamisches Umfeld
· Gute Deutsch-Kenntnisse

Technical requirements:
- Successfully completed commercial training, ideally as a financial accountant (m/f/d)
Several years of job-related professional experience
- Experience in accounting
- Good IT and MS Office skills (knowledge of DATEV software would be advantageous, but not a requirement)

Personal skills:
- Strong analytical skills and high affinity for numbers
- Ability to communicate and work in a team
- Structured and proactive working style
- Enthusiasm for a dynamic environment
- Good German language skills

Cerințe tehnice:
- Formare comercială absolvită cu succes, de preferință în calitate de contabil financiar (m/f/d) Câțiva ani de experiență profesională în domeniu.
- Experiență în contabilitate
- Bune competențe în domeniul IT și MS Office (cunoașterea software-ului DATEV ar fi un avantaj, dar nu este o condiție prealabilă)

Competențe personale:
- Abilități analitice puternice și o mare afinitate pentru cifre
- Abilitatea de a comunica și de a lucra în echipă
- Stil de lucru structurat și proactiv
- Entuziasm pentru un mediu dinamic
- Bune cunoștințe de limba germană

Descrierea jobului

Ihre Aufgaben:
· Verantwortung für die Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung
· Anlagenbuchhaltung und der Verwaltung
· Bearbeitung von Banken, Zahlungen mit laufenden Kontenabstimmungen
· Vorbereitende Arbeiten und Unterstützung in allen Tätigkeiten bezüglich Monats- und Jahresabschlüsse
· Aufbereitung Unterlagen/Dokumentation Jahresabschlüsse
· Umsatzsteuervoranmeldungen, Umsatzsteuer-Jahresabstimmungen, ZM-Meldungen

Your tasks:
- Responsibility for accounts payable and receivable accounting
- Asset accounting and administration
- Processing of banks, payments with ongoing account reconciliations
- Preparatory work and support in all activities relating to monthly and annual financial statements
- Preparation of documents/documentation of annual financial statements
- Advance sales tax returns, annual sales tax reconciliations, ZM reports

Sarcinile dumneavoastră:
- Responsabilitatea pentru contabilitatea conturilor de plătit și a conturilor de primit
- Contabilitatea și administrarea activelor
- Prelucrarea băncilor, plăți cu reconcilieri de cont în curs de desfășurare
- Lucrări pregătitoare și sprijin în toate activitățile legate de situațiile financiare lunare și anuale
- Pregătirea documentelor/documentarea situațiilor financiare anuale
- Declarații anticipate privind impozitul pe cifra de afaceri, reconcilieri anuale ale impozitului
pe cifra de afaceri, declarații ZM

Descrierea companiei

Für Schindhelm, Allianz europäischer Wirtschaftskanzleien mit den Schwerpunkten Mittel- und Osteuropa sowie Asien und Pazifik, sind an 27 Standorten ca. 230 Juristinnen/Juristen tätig. Als international tätige Wirtschaftskanzlei verstehen wir uns als Unternehmer mit dem Anspruch, unseren Mandanten auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts erstklassige anwaltliche Beratungsleistungen zu bieten.

For Schindhelm, an alliance of European commercial law firms with a focus on Central and Eastern Europe as well as on Asia and the Pacific, there are about 230 lawyers working at 27 locations. As an international commercial law firm, we see ourselves as entrepreneurs with the ambition to offer our clients first-class legal advisory services in all areas of commercial law.

Pentru Schindhelm, o alianță a firmelor europene de avocatură comercială, cu accent pe Europa Centrală și de Est, precum și pe Asia și Pacific, există aproximativ 230 de avocați care lucrează în 27 de locații. În calitate de firmă internațională de avocatură comercială, ne considerăm antreprenori cu ambiția de a oferi clienților noștri servicii de consultanță juridică de primă clasă în toate domeniile dreptului comercial.
Publicat 27 sept. 2021 Expiră 27 oct. 2021
Nu îți face griji, poate joburile de mai jos îți pot fi de folos

Folosim cookie-uri pentru a-ti oferi o experienta personalizata. Permite activarea acestora pentru a beneficia de avantajele lor.