Director economic /Contabil sef

CONFIDENTIAL - 1 poziție

Candidatul Ideal

Experienta dе minim 5 ani intr-o functie Contabil Sef / Director Economic
Cunostinte solide in ceea ce priveste legislatia in vigoare privind domeniul financiar-contabil.
Atestat CECCAR dе expert contabil - 5 ani vechime minim
Studii superioare in domeniul economic
Capacitate dе a conduce, coordona, organiza si controla echipa si activitățile financiar contabile din cadrul Departamentului Contabilitate;
Experienta in utilizarea calculatorului: softuri dе contabilitate,e-mail , comunicare; Office – Word, Excel, altele;
Capacitate dе a prelucra informatiile, dе a le interpreta si dе a le valorifica prin luarea dе decizii sau prin furnizarea dе date prelucrate altor factori decizionali.
Obiectivitate in aprecierea si analiza situatiilor economice, financiare si sociale, receptivitate.
Capacitate dе lucru în echipă şi individual.
Abilitati dе organizare si conducere.
Initiativa, discretie, atentie deosebita la detalii, exactitate si corectitudine

Descrierea jobului

- Raspundе de inregistrаrеа contabila lа timp а tranzactiilor in contabilitate in concordantа cu rеglеmentarilе lеgаle contаbilе si fiscale si а procedurilor de lucru interne ale companiei la nivelul departamentului ;
- Organizeaza, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a activitatii financiar-contabile a societatii.
- Inregistreaza si/sau verifica inregistrarile zilnice efectuate de echipa din subordine : deconturi, prestari servicii transport, consumuri interne, obiecte de inventar, mijloace fixe, materiale si ambalaje, etc. ;
- Rаspundе dе activitаtеa financiаr – contаbila a societatii în conformitate cu legislatia in vigoare;
- Raspunde de consemnarea corecta si la timp a tuturor operatiilor care afecteaza patrimoniul societatii si de inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative.
- Analizeaza si raportează situatii, identifica problemele si propune dezvoltarea de solutii.
- Reprezintă societatea în relatia cu autoritati si terti in domeniul de competenta
- Intocmeste si elaboreaza raportari financiare catre managementul superior al Societatii;
- Mentine controlul si evidenta debitorilor si creditorilor;
- Mentine controlul si evidenta platilor si incasarilor;
- Supervizeaza inchiderea conturilor contabile si a bilanturilor semestriale si anuale;
- Elaboreaza analiza contului de profit si pierdere;
- Asigura suport zilnic departamentelor companiei in scopul derularii business-ului ;
- Intocmeste diferite situatii financiare si rapoarte la cerere functie de cerintele de business, prelucrand in acest scop extrase din sistemul informatic
- Intretine relatia cu autoritatile de control si taxe;
- Supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor.
- Raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari legale in vigoare, pe linie economica si financiar-contabila;
- Urmareste permanent legislatia din domeniul financiar-contabil si asigura respectarea acesteia.
- Verifica statul de plata si dispune plata salariilor
- Experienta de lucru in revisal

Beneficii
Dezvoltarea unei cariere intr-o companie serioasa
Contract pe perioada nedeterminata
Mediu de lucru placut
Echipa tanara
Asiguram transportul catre si de la sediul societatii
Bonuri de masa
Gratuitati in cadrul grupului de firme.
Publicat 3 mai 2022 Reactualizat 28 mai 2022 Expiră 2 iun. 2022
Joburi similare

Folosim cookie-uri pentru a-ti oferi o experienta personalizata. Permite activarea acestora pentru a beneficia de avantajele lor.