Publicat 27 Aug 2007 | Expiră 29 Aug 2007

Coordonator Achizitii

1 post
Expirat
Anunț inactiv

Acest anunț a expirat și nu este disponibil pentru aplicare.

Înapoi la joburi

Candidatul ideal

Candidatul ideal trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii economice/juridice superioare
-minim trei ani experienţă în domeniu (constituie un avantaj experienţa acumulată în instituţiile publice)
-experienţă în domeniul licitaţiilor
-limba engleză fluent
-operare calculator (cunoştinţe Microsoft Office, Microsoft Outlook Express, Internet Explorer)

Descrierea jobului

Sarcini şi atribuţii specifice:
-elaborează documente generale şi specifice de procurare bunuri şi servicii, în conformitate cu procedurile Băncii Mondiale;
-participă la activitatea de procurare de bunuri şi servicii pentru toate componentele proiectului şi acordă asistenţă tehnică de specialitate pentru pregătirea, negocierea şi încheierea contractelor, conform procedurilor Băncii Mondiale şi Fondului Global şi a legislaţiei în vigoare, ca rezultat al licitaţiilor internaţionale sau a altor proceduri de procurare;
-colaborează cu Banca Mondială şi Fondul Global pentru stabilirea de comun acord a problemelor specifice legate de conţinutul documentelor de licitaţie şi de activitatea de achiziţii în general;
-contribuie la elaborarea rapoartelor de activitate şi de evaluare stadială şi a rapoartelor de management spre a fi transmise Fondului Global, la termenele stabilite, pe baza datelor furnizate de responsabilii de proiecte, pe cele două componente (HIV şi TBC);
-participă la conlucrarea cu alte instituţii, organizaţii şi în vederea îndeplinirii atribuţiilor UMP-Fond Global;
-participă activ la îndeplinirea altor atribuţii ale UMP-Fond Global, la indicaţia directorului.

Descrierea companiei

Ministerul Sănătăţii Publice şi Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei (Fondul Global) au semnat la 27.02.2006 Amendamentele de prelungire a celor două Acorduri de credite neramburasabile în Faza a II-a, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 194/2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 251bis din data de 21.03.2006, pentru implementarea programelor: «Combaterea tuberculozei: un răspuns cuprinzător, coordonat şi multisectorial în România» şi «Combaterea HIV/SIDA: un răspuns cuprinzător, coordonat şi multisectorial în România». Menţionăm că Acordurile de credite nerambursabile pentru cele două programe precizate mai sus au fost semnate în data de 6 iunie 2003.
Coordonarea, gestionarea şi monitorizarea Programelor se face de Unitatea de Management a Proiectului Fondului Global şi a Băncii Mondiale organizată ca unitate specializată sub directa coordonare a Ministrului Sănătăţii Publice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 62/2003 ratificată prin Legea 422/2003 şi a Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 773/2003 şi reorganizată prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 278/30.03.2005.

Expirat
Coordonator Achizitii  -  Ministerul Sănătăţii Publice - UMP Fond Global