Contabil

Oraș de lucru
Tipul job-ului
Salariu 2500 - 3000 RON
Limbă străină
Permis conducere Nespecificat

Candidatul Ideal

Candidatul ideal trebuie să detină urmatoarele calităţi şi aptitudini

Comunicare: sunteţi capabil/ă să comunicaţi clar şi concis, atât în scris cât şi verbal, şi recunoşti faptul că pentru o bună comunicare trebuie să ştiţi să ascultaţi şi să extrageţi informaţia necesară.
Leadership: vă asumaţi responsabilitatea de a atinge obiectivele impuse şi luaţi initiativa fară ca să vi-i se spună ce trebuie să faceţi.
Orientare spre rezolvarea problemelor: sunteţi capabil/ă de a identifica şi analiza o problemă existentă/potenţială şi găsiti soluţii potrivite pentru fiecare situaţie în parte.
Încredere: Vă cunoaşteţi punctele tari şi ştiţi de ce sunteţi capabil şi ce puteţi realize.
Flexibilitate: vă adaptaţi uşor în funcţie de situaţie şi sunteţi deschis către noi idei şi persoane.
Energetic/ă: vă place să munciţi şi sunteţi dispus/ă să investiţi timp şi efort pentru a vă atinge obiectivele.
Lucrul in echipă: vă place lucrul în echipă şi de asemena puteţi lucra indiviual

Descrierea jobului

Responsabilități și sarcini:
 • organizează, îndrumă, conduce, controlează și răspunde de desfășurarea în mod eficient a activității financiar-contabile a tuturor clientilor societății în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
 • asigură, organizarea și gestionarea în mod eficient a integrității întregului patrimoniu al clientilor în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și normele sau reglementările interne ale societății;
 • organizează și coordonează contabilitatea operațiilor de capital, contabilitatea imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea terților, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor, contabilitatea angajamentelor și altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislația în vigoare;
 • urmărește respectarea principiilor contabile și ale evaluării patrimoniului (prudenței, permanenței metodelor, continuității activității, independenței exercițiului, intangibilității bilanțului de deschidere, necompensării);
 • răspunde de consemnarea corectă și la timp, în scris, în momentul efectuării ei, în documente justificative a oricărei operații care afectează patrimoniul societății și de înregistrarea cronologică și sistematică în evidența contabilă a documentelor justificative în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • organizează și participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil, la operațiunile de inventariere a patrimoniului urmărind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;
 • asigură și răspunde îndeplinirea la termen a obligațiilor societății față de bugetul statului și terți în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

Descrierea companiei

Compania are o vastă experienţă în domeniu şi cu o continuă atenţie către perfecţionare având ca principal obiectiv satisfacerea tuturor necesităţilor clienţilor prin serviciile oferite.
Dorinţa continuă de a-şi îmbunătăţi eficienţa activităţii este posibilă datorită unei conduceri bazate pe o bună strategie, o echipă dinamică şi creativă care poate face faţă tuturor situaţiilor.
Colectivul de contabili profesionişti din firma, alături de expertul contabil asociat şi coordonator asigură siguranţa informaţiilor la zi necesare luării deciziilor favorabile pentru clienţii societăţii.
Oferim servicii complexe de contabilitate in domenii variate de activitate.
 • Inregistrarea cronologica a documentelor primare;
 • Evidenta cantitativ valorica a stocurilor;
 • Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, registrului de evidenta fiscala, jurnalelor de TVA si Cartea Mare;
 • Intocmirea balantei de verificare lunara;
 • Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora;
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele;
 • Intocmirea si depunerea bilantului contabil;
 • Alte situatii financiare specifice activitatii;
 • Asistenta in timpul controalelor fiscale.
Publicat 15 oct. 2021 Reactualizat 12 nov. 2021 Expiră 14 nov. 2021
Nu îți face griji, poate joburile de mai jos îți pot fi de folos