CONTABIL - Bragadiru, Ilfov

Oraș de lucru
Tipul job-ului
Salariu Nespecificat
Limbă străină Nespecificat
Industrii Nespecificat
Permis conducere Nespecificat

Candidatul Ideal

experienta pe un post similar de minim 3 ani.

Descrierea jobului

Asigură evidenţa relaţiilor cu terţii, a trezoreriei şi evidenţa veniturilor şi cheltuielilor;
Colectează şi arhivează în mod corespunzător în dosare toate documentele
primare (facturi, chitante, extrase, OP, DP, etc) şi verifică provenienţa şi corectitudinea întocmirii acestora. De asemenea verifică existenţa sau lipsa documentelor care provin ca urmare a încheierii
contractelor comerciale încheiate de societate şi/sau a altor operaţiuni cu caracter financiar

Înregistrează zilnic încasările şi plăţile în lei conform extrasului de cont precum şi a celorlalte operaţiuni care stau la baza operaţiunilor economice (chitanţe, dispoziţii de plată, file CEC, bilete la ordin,
etc);
Întocmeşte zilnic situaţia numerarului disponibil în conturile bancare;
Operează încasările şi plăţile în numerar conform registrului de casă şi respectând dicpoziţiile legale în vigoare;
Operează avansurile din trezorerie conform deconturilor;
Urmăreşte săptămânal avansurile acordate şi nedecontate;
Înregistrează facturi de prestaţii furnizori interni;

Întocmeşte săptămânal balanţa de verificare pentru clienţi;
Întocmeşte lunar situaţia privind încasările de la clienţi pe fiecare agent comercial;
Întocmeşte raportari lunare către patronat;
Are în gestiune efectele de încasare (BO, cambia, CEC) emise de clienţii societăţii;
Întocmeşte borderourile de încasare a efectelor de încasare şi răspunde de depunerea în bancă a acestora la termenele scadente;
Răspunde de întocmirea corectă a efectelor de plată eliberate către furnizorii societăţii şi totodată urmareşte situaţia în funcţie de scadenţa a acestora;
Operarea zilnică a facturilor de la furnizori pt. prestaţii diverse, precum şi a plăţilor către aceştia;
Verificarea zilnică a soldurilor din bancă, casă şi avansuri din trezorerie în lei;
Încadrarea corectă a documentelor contabilizate pe venituri şi cheltuieli.

Descrierea companiei

Producator si distribuitor de usi pliante si cabine de dus din PVC
Publicat 29 iun. 2021 Reactualizat 27 iul. 2021 Expiră 29 iul. 2021
Nu îți face griji, poate joburile de mai jos îți pot fi de folos