Consilier Juridic (Junior)

Tipul job-ului
Departamente
Salariu Nespecificat
Limbă străină
Permis conducere Nespecificat

Candidatul Ideal

 • Licențiat în drept;
 • Experiență relevantă în domeniul dreptului societar și (preferabil) imobiliar de 2 - 3 ani;
 • Bună cunoaștere a Legii 31/1990 (Legea societăților comerciale);
 • Limba Engleză nivel avansat (scris şi vorbit)
 • Bune abilitati de lucru in echipa si de gestionare a mai multor sarcini simultan;
 • Capacitate de analiza si sinteza;
 • Bune abilitați de planificare si organizare;
 • Nivel avansat de cunoștințe operare PC;
 • Integritate si etica profesionala;
 • Opțional – membră(u) al Uniunii Naționale a Barourilor din România (afiliat la unul din barourile membre ale Uniunii)
Poziția de Consilier Juridic (junior) se integrează în cadrul Departamentului Juridic al grupului de companii One United Properties (denumit in continuare impreuna „Societatea”). Poziția presupune gestionarea activității într-un mediu dinamic, împreună cu toți ceilalți membrii ai Departamentului Juridic și cu Departamentul de Relații cu Investitorii.

Descrierea jobului

 • Primește, înregistrează, redirecționează către departamentele Societății, arhivează, atât fizic cât și electronic, corespondența destinată Departamentului Legal;
 • Pregătește pentru expediere și urmărește primirea confirmărilor de primire a expedierilor corespondenței emise de Departamentul Legal, cât și a corespondenței transmise de Societate prin intermediul Departamentului Legal;
 • Oferă asistență personalului Departamentului Legal, cât și reprezentanților Societății la semnarea de documente corporative (decizii, rezoluții, hotărâri, procuri etc.) pentru Societate;
 • Gestionează situațiile centralizate de numere de intrare/ieșire, numerele deciziilor Consiliilor de Administrație ale Societății și numerele deciziilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății;
 • Furnizează, la cerere, documente din partea Societății către consultanții juridici externi nominalizați de Societate sau de către personalul Departamentului Legal;
 • Gestionează relatia cu furnizorii și obține Certificate Constatatoare online de la ONRC, respectiv Extrase de Informare de la ANCPI;
 • Asigură asistența în ținerea la zi a situațiilor ce evidențiază structura corporativă a Societății;
 • Asigură mentinerea unei evidente actualizata zilnic a detaliilor Societății, în format editabil;
 • Elaborează, la cerere, situații și rapoarte în cadrul Departamentului Legal sub îndrumarea Directorului Departamentului Legal și/sau a unui Consilier Juridic/Avocat Senior din cadrul Departamentului Legal;
 • În colaborare cu celelalte departamente ale Societății și sub îndrumarea Directorului Departamentului Legal și/sau a unui Consilier Juridic/Avocat Senior din cadrul Departamentului Legal elaborează/redactează diverse reglementări interne, decizii, hotărâri, ordine și instrucțiuni referitoare la desfășurarea activității în cadrul Societății, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Sub supravegherea și coordonarea unui Consilier Juridic/Avocat Senior din cadrul Departamentului Legal:
 • Redactează și revizuiește contracte și negociază angajamente contractuale;
 • Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic primite spre avizare;
 • Participă în organizarea diverselor proiecte desfășurate în cadrul Departamentului Legal – procese due diligence, GDPR, AML/CFT, implementare de programe software etc.
 • Răspunde la solicitările venite din partea altor departamente si/sau terți (ex: finanțări bancare, investitori, clienți, audit).
 • Întocmește documentele de aprobare interna în cadrul Societății pentru introducerea pe circuitul de plată a facturilor aferente Departamentului Legal, atât cu plata în numerar, cat și plata prin banca;
 • Participă în urmărirea contractelor încheiate de Departamentul Legal în vederea introducerii la plata a facturilor aferente sau în vederea prelungirii/modificării/încetării acestora (ex. contracte încheiate cu asociațiile de proprietari);
 • Gestionează documentele de conformitate GDPR necesare ariei de drept societar (formularele GDPR pentru acționari/administratori/site);
 • Efectuează arhivarea fizica și electronică a documentelor de urbanism și de drept societar ale Societății;
 • Introduce date și menține la zi calendarul Departamentului Legal;
 • Coordonează solicitările referitoare la traduceri legalizate/certificate, copii legalizate/certificate, specimene de semnătura;
 • Coordonează obținerea semnăturilor digitale pentru personalul Societății;
 • Asigură gestiunea materialelor consumabile aferente Departamentului Legal (comanda si gestiune);
 • Coordonează primirea noilor angajați din cadrul Departamentului Legal din punct de vedere logistic/organizatoric impreuna cu departamentul de HR si Office Management;
 • Se preocupă de perfecționarea profesionala, prin actualizarea permanenta a cunoștințelor de natură juridică specifice poziției și sarcinilor încredințate;
 • Îndeplinește orice alte responsabilități atribuite de conducerea Societății, ce pot avea legătura cu activitatea departamentului sau cu Societatea la solicitarea superiorului.

Beneficii:
 • Mediu de lucru dinamic
 • Oportunitati de dezvoltare profesionala
 • Decont de transport

Descrierea companiei

One United Properties is the leading real estate developer of premium residential compounds in Bucharest, Romania. One United has several high-end, design residential projects completed (188 units), under construction (340 units) and in the short-term pipeline (484 units) – developments such as One Floreasca Lake, One Herastrau Park and One Charles de Gaulle.

One United Properties is an innovative company, dedicated to accelerating the adoption of building practices that result in energy-efficient, healthier and environmentally sustainable residential buildings.

Publicat 25 iun. 2021 Reactualizat 23 iul. 2021 Expiră 25 iul. 2021
Nu îți face griji, poate joburile de mai jos îți pot fi de folos