Publicat 13 Iun 2019 | Reactualizat 24 Iun 2019 | Expiră 13 Iul 2019

Auditor intern sistem de management integrat

1 post

Candidatul ideal

 • Studii superioare
 • Experiență în domeniul Calității - minim 3 ani
 • Experiență în domeniul Construcțiilor
 • Cunoștințe specifice și certificări: ISO 9001; 14001; 18001
 • Permis de conducere – categoria B
 • Abilități de comunicare și lucru în echipa
Scopul general al postului:
 • Asigurarea aplicării, gestionarea şi perfecţionarea sistemului de management integrat (Sistemul de management al Calităţii, al Mediului și Securităţii Muncii)
 • Urmărirea implementării documentației în cadrul tuturor departamentelor.

Descrierea jobului

 • Asigurarea bunei funcționări a sistemului integrat de management conform standardelor ISO;
 • Întocmirea și actualizarea documentației interne privind Sistemul de Management integrat (manual, politică, proceduri interne);
 • Ȋntocmirea, administrarea şi comunicarea planului anual de audit;
 • Planificarea, coordonarea și efectuarea auditului intern cu privire la sistemul integrat de management;
 • Colaborarea cu auditorul principal al auditurilor de sistem extern;
 • Menținerea legăturii cu organismul de certificare;
 • Asigură comunicarea și implementarea măsurilor luate în urma auditurilor de sistem atât interne, cât și externe;
 • Coordonează activitatea privind bazele de date pentru Sistemul de Management integrat (al Calităţii, al Mediului & Securităţii Muncii) în sistemul electronic (controlul documentelor);
 • Implementarea cerințelor noi ca urmare a modificării standardelor aplicabile, cât și a cerințelor specifice la nivel de societate și de grup de societăți.

Descrierea companiei

S.C Electroprecizia A.G. este parte a grupului de firme localizat pe platforma industrială Electroprecizia din județul Braşov și îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor civile şi industiale, inclusiv în domeniul proiectării, execuţiei și mentenanței instalațiilor electrice de curenți slabi și a instalaţiilor electrice în gama 0,4 kV ÷ 400 kV, a rețelelor și stațiilor electrice de transformare și distribuție din sistemul energetic național.

Suntem certificați ANRE ca furnizor de Servicii în Rețele Electrice 0,4 kV ÷ 400 kV (LEA și LES), și avem implementat un Sistem Integrat de Management al Calităţii, Mediului, Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale, care îndeplineşte cerinţele standardelor: SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 14001:2004 şi RS OHSAS 18001:2007, sistem certificat deLloyd’s Register Quality Assurance România.

Auditor intern sistem de management integrat  -  ELECTROPRECIZIA A.G.