Publicat 04 Ian 2021 | Reactualizat 01 Feb 2021 | Expiră 04 Feb 2021

Asistent personal profesionist

23 posturi
Expirat
Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Așteptăm, din partea celor interesați, cererea de solicitare a atestării ca asistent personal profesionist, care va fi însoţită de următoarele documente:
Copii de pe actele de stare civilă;
Copie de pe dovada absolvirii învățământului gimnazial obligatoriu corespunzător prevederilor legale în vigoare la data absolvirii studiilor;
O scurtă prezentare a sa, precum și a persoanelor cu care locuiește, menționând numele și prenumele, data nașterii acestora și gradul de rudenie/tipul de relație cu solicitantul, precum și acordul din partea fiecărei persoane adulte cu care locuiește pentru activitatea pe care urmează să o desfășoare;
Adeverințe medicale privind starea de sănătate, eliberate de medicul de familie, atât pentru solicitant, cât şi pentru persoanele cu care locuieşte;
Copie de pe titlul de proprietate/coproprietate sau de pe contractul de închiriere sau comodat al locuinței, pe o durată de minimum 3 ani, cu o cameră separată pentru cu o cameră separată pentru persoana/persoanele care urmează a fi îngrijită/îngrijite;
Declarație pe propria răspundere, în formă autentică, a coproprietarului/coproprietarilor sau a proprietarului, în cazul închirierii sau al comodatului, privind acordul ca solicitantul să desfășoare activitatea de asistent personal profesionist;
Copie de pe certificatul de calificare sau de pe certificatul de competenţe profesionale ca asistent personal profesionist (emis de un furnizor acreditat de formare profesională);
Cazierul judiciar și adeverința de integritate comportamentală pentru solicitant și persoanele cu care acesta locuiește.Certificatul de calificare sau certificatul de competenţe profesionale ca asistent personal profesionist pot fi obținute urmând cursurile unui furnizor acreditat de formare profesională. DGASPC Prahova recrutează asistenți personali profesioniști!

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului încurajează cetățenii din judetul Prahova interesați de un loc de muncă în domeniul asistenței sociale, respectiv, de meseria de asistent personal profesionist, să realizeze demersurile prevăzute de legislația în vigoare și să se alăture echipei noastre.
Campania noastră de identificare și recrutare a persoanelor care doresc să devină asistent personal profesionist continuă în proiectelor „TreI: Interacțiune, Integrare, Independență! – proiect A” și „TreI: Interacțiune, Integrare, Independență! – proiect B”, proiecte cofinanțate din FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU) fiind disponibile 23 posturi, în cadrul acestora.
Asistentul personal profesionist este persoana fizică atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, îngrijirea şi protecţia adultului cu handicap grav sau accentuat pe baza nevoilor individuale ale acestuia, în condiţiile Legii nrprivind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Asistentul personal profesionist beneficiază de următoarele drepturi:
a) salariul de bază, care poate varia între minim 2253 lei brut și maxim 2984 lei brut, în funcție de vechime;
b) un spor de 15% calculat la salariul de bază, pentru suprasolicitare neuropsihică și condiții de muncă deosebite în care își desfășoară activitatea, care poate varia între minim 338 lei brut și maxim 448 lei brut, în funcție de salariul de bază;
c) un spor de 15% calculat la salariul de bază, pe perioada în care are în îngrijire și protecție cel puțin două persoane adulte cu handicap grav sau accentuat, care poate varia între minim 338 lei brut și maxim 448 lei brut, în funcție de salariul de bază;
d) un spor de 25% calculat la salariul de bază, pe perioada în care are în îngrijire și protecție o persoană adultă cu handicap grav sau accentuat, infectat cu HIV ori bolnav de SIDA, care poate varia între minim 563 lei brut și maxim 746 lei brut, în funcție de salariul de bază;
e) un spor de 35% calculat la salariul de bază, pe perioada în care are în îngrijire și protecție o persoană adultă cu handicap grav psihic sau mintal, care poate varia între minim 789 lei brut și maxim 983 lei brut, în funcție de salariul de bază.
De asemenea, asistentul personal profesionist beneficiază și de alte drepturi, după cum urmează:
a) consiliere și sprijin din partea specialiștilor;
b) decontarea cheltuielilor de transport interurban, cazare și masă, în cazul în care deplasarea se face în interesul adultului cu handicap grav sau accentuat;
c) transport urban gratuit, în condițiile legii.
Pentru fiecare adult cu handicap grav sau accentuat aflat în îngrijirea și protecția asistentului personal profesionist se acordă sumele necesare acoperirii cheltuielilor lunare de hrană, echipament și de locuit.
Persoanele interesate, cu domiciliul în județul Prahova, pot depune cereri și pot solicita informații suplimentare prin telefon (0244 - 586.100, int 248) sau la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova din Ploiești, Șoseaua Vestului, nr. 14-16, Serviciul Resurse Umane. Asteptam CV-urile dumneavoastra pe adresa de e-mail resurseumanedgaspc@yahoo.com sau la sediul institutiei. Puteti accesa si site-ul DGASPC Prahova, www.copilprahova.ro. Directia Generală de Asistență Socială și Protectia Copilului Prahova este instituția publică cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Judetean Prahova, care asigură la nivel judetean, aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.
Expirat
Asistent personal profesionist  -  Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia Copilului

E timpul pentru un browser mai bun

De la 1 octombrie 2019, te informăm că site-ul eJobs.ro nu va mai putea fi accesat prin browser-ul Internet Explorer din cauza funcționalităților reduse ale acestuia. Accesează-ne cu încredere folosind unul dintre browserele mai moderne: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari sau Edge.

Am înțeles
close