Publicat 18 Feb 2019 | Expiră 21 Mar 2019

Analist Risc – Serviciul Managementul Riscului

1 post
Expirat
Anunț inactiv

Acest anunț a expirat și nu este disponibil pentru aplicare.

Înapoi la joburi

Candidatul ideal

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A. recruteaza personal in vederea ocuparii postului de Analist Risc – Serviciul Managementul Riscului din cadrul Directiei Audit si Managementul Riscului

( durata determinata de 1 an).

Profilul postului:

- cerinte minime:

 • Studii superioare de lunga durata, finalizate cu diploma de licenta;
 • Minim 1 ani experienta profesionala;
 • Utilizator avansat de Excel;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniile de activitate (economic, energie, nuclear, control, burse, asigurari);
 • Experienta in construirea relatiilor functionale in cadrul organizatiilor corporatiste;
 • Cunoasterea limbii engleze, nivel mediu.

- cerinte care constituie avantaje:
 • Experienta in prelucrarea de baze de date;
 • Experienta in activitatea: managementul / administrarea riscurilor economico-financiare, de piata, operationale, investitionale, (identificare, masurare, analiza, evaluare, cuantificare, tratament, control, monitorizare, management de portofoliu), asigurari.

- alte cerinte:
 • Atentie la detalii, acuratete;
 • Capacitate de analiza si sinteza;
 • Bune abilitati de comunicare si prezentare.

Fisa Postului (responsabilitati, atributii si sarcini ale postului):

Atributii/ Sarcini/ Responsabilitati principale:
 • internal environment (mediul/ cadrul intern de administrare a riscurilor):
 • participarea la proiectarea si dezvoltarea cadrului intern/ arhitecturii privind managementul riscului;
 • participarea la instituirea, punerea in aplicare, dezvoltarea, administrarea si evaluarea procesului de management integrat al riscurilor care sa faciliteze realizarea eficienta si eficace a obiectivelor societatii, pe baza strategiei in privinta riscurilor si asigurarea documentarii complete si adecvate a strategiei, precum si accesibilitatii documentatiei in intreaga organizatie;
 • risk identification (identificarea riscurilor): identificarea, atat impreuna cu compartimentele proprietar de obiective cat si independent (dupa caz), a evenimentelor, circumstantelor si riscurilor care pot afecta realizarea obiectivelor specifice ale fiecarui compartiment si, in consecinta, a celor fundamentale si strategice ale organizatiei, a amenintarilor/ vulnerabilitatilor prezente in cadrul activitatilor curente ale organizatiei, inclusiv a celor care ar putea conduce la savarsirea unor fapte de coruptie si fraude;
 • risk assessment (evaluarea si analiza riscurilor):
 • analiza si evaluarea riscurilor, din perspectiva probabilitatii de aparitie si a impactului potential asupra obiectivelor;
 • analizarea si avizarea proiectelor de investitii din punct de vedere al riscurilor identificate, evaluate si a tratamentului acestora;
 • evaluarea si reevaluarea participantilor de pe piata PC OTC din punct de vedere al eligibilitatii si riscului de credit comercial;
 • sinteza informatiilor/ datelor si deciziilor luate in acest proces prin intermediul Registrului riscurilor, document care atesta ca in organizatie s-a introdus un sistem de management al riscurilor si ca acesta functioneaza;
 • risk mitigation (tratarea riscurilor): participarea, si asistarea compartimentelor organizatiei, la stabilirea masurilor de tratare, gestionare si control a riscurilor (i.e. acceptare, reducere, evitare, sau transfer prin intermediul asigurarilor), cu scopul ca riscurile sa fie reduse/ sa se incadreze/ sa fie aliniate/ corelate si sa se mentina in limitele apetitului la risc al organizatiei;
 • information and communication (informare, raportare si comunicare):
 • identificarea, capturarea si circularea informatiei referitoare la riscuri de o maniera care sa faciliteze indeplinirea rolurilor si responsabilitatilor angajatilor organizatiei;
 • revizuirea si raportarea periodica a situatiei riscurilor;
 • intocmirea informarilor, notelor, rapoartelor, analizelor de risc catre partile interesate, interne si externe;
 • asigurarea unei bune colaborari a Serviciului cu toate directiile, serviciile, compartimentele organizatiei, referitor la managementul riscurilor.
 • risk monitoring (monitorizarea riscurilor):
 • verificarea si supravegherea monitorizarii implementarii masurilor de tratare, gestionare si control a riscurilor si analizarea eficacitatii acestora in vederea reevaluarii riscurilor;
 • asigurarea, in colaborare cu structurile specializate ale organizatiei, ca strategia, politicile, procesele, instrumentele si resursele alocate in zona de administrare a riscurilor sunt respectate si corect implementate;
 • urmarirea si monitorizarea activitatilor de evaluare, cuantificare si agregare, monitorizare si raportare a riscului, propunerea analizei cauzelor de profunzime (root cause) pentru riscurile neeaceptabile, pentru identificare de solutii si actiuni care sa le reduca la un nivel acceptabil;
 • risk documentation (documentarea riscurilor): documentarea riguroasa a activitatilor si actiunilor initiate si puse in aplicare in cadrul procesului de management al riscurilor;
 • risk control (controlul riscurilor): controlul si optimizarea modului de administrare a riscurilor reziduale;
 • risk consolidation (consolidarea riscurilor):
 • contribuie la ierarhizarea, consolidarea si agregarea riscurilor, identificarea factorilor de risc determinanti (risk drivers), a corelatiilor cu celelalte riscuri, analizarea evolutiei riscurilor, intocmirea matricii de migrare a riscurilor si propunerea prioritizarii riscurilor in functie de apetitul la risc al organizatiei, cu validarea coordonatorilor functionali ai activitatilor afectate de respectivele riscuri;
 • participa la analize ale portofoliului de riscuri pe baza criteriilor de magnitudine, semnificatie, trenduri ale cotatiilor de risc, noi intrari, iesiri din registrul de riscuri, exceptii si deviatii de la politici, “watch list” / lista riscurilor sensibile, tabele de migrare, corelatie, ierarhizare si agregare, liste de prioritati etc.;
 • sectorial analysis (analize sectoriale):
 • realizarea de analize sectoriale si analize ale competitorilor;
 • efectuarea de analize de risc tematice si intocmirea de rapoarte de risc specific;
 • administrarea Registrului de risc consolidat al organizat
 • risk reporting (raportarea riscurilor): intocmirea de informari, note, rapoarte si analize de risc;
 • procedures review (revizuirea procedurilor): revizuirea reglementarilor interne din perspectiva managementului riscului;
 • risk modeling (modelarea riscurilor):
 • identificarea/ conceperea, dezvoltarea, testarea, utilizarea (colectarea, prelucrarea, analiza si optimizarea) si propunerea de modele si/ sau alte instrumente calitative si cantitative de management al riscurilor;
 • analizarea si propunerea definitiilor si revizuirii categoriilor de risc (ex: risc financiar, risc operational, risc de piata, risc reputational, risc strategic, risc de reglementare etc) si principiilor care stau la baza gestionarii acestora
 • risk statistics (statistici): efectuarea de statistici si analize ale portofoliului de riscuri;
 • participarea la proiectele referitoare la dezvoltarea sistemului de control intern / managerial si indeosebi la cele privind managementul riscurilor;
 • colaborarea cu alte compartimente urmarind ca procedurile interne revizuite si/ sau elaborate sa asigure o separare a functiilor de initiere si verificare, astfel incat atributiile si responsabilitatile de aprobare, efectuare si control al operatiunilor sa fie incredintate unor persoane diferite, inclusiv a segregarilor stabilite ca masuri de diminuare a riscurilor, in scopul reducerii riscurilor de manifestare a conflictului de interese, eroare, frauda, incalcare a legislatiei, precum si a riscului de nedetectare a deficientelor de acest fel
 • ia masuri pentru asigurarea conditiilor corespunzatoare de securitate si sanatate in munca precum si pentru respectarea reglementarilor legale pe aceasta linie.

Descrierea jobului

Data limita de depunere a dosarelor de candidatura este 06.03.2019.
Candidatii care doresc sa aplice pentru acest post sunt rugati sa acceseze pagina Nuclearelectrica la adresa: http://www.nuclearelectrica.ro/jobs/analist-risc-serviciul-managementul-riscului-snn-executiv/
Interviul va avea loc in data de 11.03.2019, la sediul SNN din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti. Numai candidatii care indeplinesc cerintele minime si trec de proba eliminatorie de tip interviu pot fi invitati la sustinerea probei scrise.

Proba scrisa va avea loc in data de 13.03.2019, ora 10:00 la sediul SNN din strada Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti.

Contestatiile se pot depune in primele 3 zile lucratoare de la comunicarea raspunsului catre candidati.

Alte informatii

-Bibliografie:

 • OSGG 600/2018 – privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiilor de interes public;
 • Legea nr. 31/1990 republicata privind societatile comerciale;
 • OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale;
 • Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicata.

Descrierea companiei

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) este singurul producator de energie nucleara din Romania si de combustibil aferent tehnologiei utilizate, CANDU 6, compania fiind infiintata in 1998. Statul Roman este actionarul majoritar, detinand 82.4959% din actiuni; 9,0903% fiind detinute de Fondul Proprietatea, iar restul de 8,4138% de catre actionari, persoane fizice si investitori institutionali, ca rezultat al procesului de listare la bursa in octombrie 2013 si a celor de majorare de capital social din ianuarie 2015 si ianuarie 2016.

Compania are sediul la Bucuresti si detine doua sucursale:
-Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda care opereaza Unitatile 1 si 2 si care produce electricitate si furnizeaza energie termica. Unitatile 1 si 2 au o capacitate de 700 MWe fiecare si utilizeaza uraniu natural drept combustibil si apa grea ca moderator si agent de racire, de asemenea, produse in Romania.
-Fabrica de Combustibil Nuclear Pitesti este producator calificat de combustibil nuclear CANDU 6 si acopera in intregime necesitatile de operare ale Unitatilor 1 si 2 CNE Cernavoda.

Cu cele doua unitati in operare, SNN SA acopera aproximativ 20% din necesarul de consum al Romaniei.

Expirat
Analist Risc – Serviciul Managementul Riscului  -  1993