Candidatii eJobs pot alege daca CVul lor este: CONFIDENTIAL, PUBLIC sau daca este disponibil doar clientilor eJobs. CVul de pe acesta pagina este public (fara date de contact insa). CVul Public ii ofera candidatului mai multe oportunitati de a fi gasit si contactat de potentiali angajatori. CVurile disponibile doar clientilor eJobs au un format mai complex, contin mai multe informatii si sunt mult mai detaliate.
Candidatii eJobs isi pot schimba in orice moment disponibilitatea CVului.

Daca sunteti firma si doriti sa contactati candidatul de mai jos, trimiteti-ne aceasta cerere la Contact@ejobsgroup.ro, alaturi de linkul catre aceasta pagina.

Unul din Relationship Managerii eJobs o sa va contacteze in maxim 24 de ore si o sa va ofere datele de contact DOAR dupa ce candidatul isi exprima acordul in acest sens.
Curriculum Vitae

informatii personale

 

F 11.10.1974

obiectiv

 

Tip job: Part time

Departament: Administrativ / Logistica

Oras de lucru: Bucuresti

Nivel Cariera: Mid-Level (2-5 ani), Senior-Level (> 5 ani)

Disponibil: oricand

experienta profesionala

 

01.09.2005 - prezent

Departament: educatie / training / arte

Titlu Job: profesor

Responsabilitati:

Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Șuteu Elena Gabriela
Adresă(e) Caltunasi, Nr.2.bl.174, Sc.1,et2, Ap.10, Sector 4, București
Telefon(oane) 0774 612 459
Fax(uri)
E-mail(uri) suteu.elenagabriela@gmail.com

Naţionalitate(-tăţi) Română

Data naşterii 11 octombrie 1974

Sex Feminin

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Formator – Competențe antreprenoriale

Experienţa profesională 2000 -2018 învățământ preuniversitar

Perioada În prezent
Funcţia sau postul ocupat

Numele şi adresa angajatoruluiActivităţi şi responsabilităţi principale Profesor titular discipline economice

COLEGIUL TEHNIC „MIRCEA CEL BĂTRÂN”

Str. Feroviarilor Nr.37 Sector 1 București

Discipline predate: Educație antreprenorială, Firmă de exercițiu, Etică și comunicare profesională, Tehnici de negociere, Instruire practică pentru calificarea profesională COMERCIANT-VÂNZĂTOR
ELEMENTE DE COMPETENȚĂ /INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

A. ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI

1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII
Activităţi şi responsabilităţi principale 1. Analizarea curriculumului școlar
- identificarea aspectelor interdisciplinare în cadrul ariei curriculare
specifice
- corelarea conținutului disciplinei de învățământ și a activităților de
învățare cu obiectivele urmărite prevederile programei și timpul de
învățare

2. Fundamentarea proiectării didactice pe achizițiile anterioare ale elevilor
- conducerea lecției conform proiectului deja stabilit ți monitorizarea
activității elevilor astfel încât să obțin maximum de eficiență a
lecțiilor
- selectarea informației pe criterii de esențialitate, corelând detaliile
informaționale cu particularitățile grupului instruit și gradul de interes
manifestat de elevi
- selectarea celor mai eficiente tehnici în vederea facilitării învățării și
reglării procesului instructiv-educativ în funcție de posibilitățile și
ritmul de asimilare proprii grupului instruit

3. Stabilirea strategiilor didactice optime
- utilizarea strategiilor didactice de tip activ, participativ, formativ care
transformă elevul într-un actor activ al propriei formări
- construirea situațiilor de învățare care solicită participarea creativă a
cât mai multor elevi

4. Elaborarea documentelor de proiectare
- programarea în timp, pe semestre, în funcție de structura anului școlar,
a activităților de învățare, asigurând parcurgerea completă a
conținuturilor propuse
5. Proiectarea activităților/experiențelor de învățare care presupun utilizarea resurselor TIC.
- facilitarea învățării prin alegerea cu discernământ a materialelor
didactice, adaptate cu situațiile concrete din clasa, în vederea asigurării
unei instruiri eficiente(videoproiector, PC, AEL, Power-Point,
platforme educative etc.)
6. Actualizarea documentelor de proiectare didactică
- compararea permanentă a situației reale cu cea proiectată, din punctul
de vedere al realizării planificării, adaptând și reanalizând planificarea
în conformitate cu situația reală și situațiile de învățare existente
7. Proiectarea activității extracurriculare
- implicare în calitate de coordonator sau membru în echipa de proiect a
școlii
B. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE CURRICULARE
1. Organizarea si dirijarea activităților de predare învățare.
- modul de organizare a cunoștințelor de transmis și forma de transmitere care facilitează receptarea - creearea de conditii optime în vederea receptării cunoștințelor (material, vizual, relevant, în cantitate suficientă)
2. Utilizarea materialelor didactice adecvate.
- analizarea situației de învățare și identificarea necesarului de material didactic - corelarea materialelor didactice complementare cu conținuturile de învățare, astfel încât acestea să constituie un suport în procesul instructiv/educativ

2.3 Integrarea si utilizarea TIC.
-Corelarea mijloacelor didactice complementare ,moderne(TIC) cu continuturile de invatare, astfel incat acestea sa constituie un suport in procesul instructiv-educativ
2.4 Identificarea si valorificarea posibilitatilor de invatare a elevilor.
-Valorificarea, dupa caz, a rezultatelor elevilor in scopul diagnozei, prognozei sau selectiei elevilor;
-Stabilirea strategiilor didactice adecvate, in scopul remedierii a deficientelor procesului educational, in functie de rezultatele inregistrate la evaluare;
2.5 Asigurarea formarii competetelor specifice disciplinei.
-Creeaza conditii optime in vederea receptarii cunostintelor (material vizual relevant si in cantitate suficienta);
-Evita excesul de detalii, transmiterea cunostintelor facandu-se gradat, intr-o succesiune logica;
-Capacitatea de organizare a procesului de instruire in forme si prin situatii de invatare adecvate tipului de deprinderi care trebuie formate;
-Selectarea situatiilor de invatare care sa stimuleze gandirea elevului, sa-i formeze deprinderile de munca si studiu necesare instruirii pe durata intregii vieti;
2.6 Elaborarea propunerilor si a continturilor curriculumului la decizia scolii (CDS).
-Capacitatea de analiza a resurselor materiale si umane existente in scoala ,in vederea corelarii acestora cu curriculum optional si necesitatile elevilor;
-Capacitatea de selectare a continuturilor pentru curriculum optional ,astfel incat acestea sa raspunda obiectivelor propuse si nevoilor elevilor;
-Identificarea resurselor informationale adecvate continuturilor stabilite;
- Creativitate in selectarea activitatilor si situatiilor de lucru ,astfel incat acestea sa capete un caracter formativ.
3. Integrarea și utilizarea TIC
- corelarea mijloacelor didactice complementare, modern (TIC) cu conținuturile de învățare, astfel încât acestea să constituie un suport în procesul instructiv-educativ

4. Identificarea și valorificarea posibilităților de învățare a elevilor
- valorificarea, după caz, a rezultatelor elevilor în scopul diagnozei, prognozei sau selecției elevilor - stabilirea strategiilor didactice adecvate, în scopul remedierii a deficiențelor procesului educațional, în funcție de rezultatele înregistrate la evaluare
5. Asigurarea formării competențelor specifice disciplinei.
- creearea de condiții optime în vederea receptării cunoștințelor (material vizual relevant și în cantitate suficientă) - evitarea excesului de detalii, transmiterea cunoștințelor făcându-se gradat, într-o succesiune logică - capacitatea de organizare a procesului de instruire în forme și prin situații de învățare adecvate tipului de deprinderi care trebuie formate - selectarea situațiilor de învățare care să stimuleze gândirea elevului, să-i formeze deprinderile de muncă și studiu necesare instruirii pe durata întregii vieți
6 Elaborarea propunerilor și a conținturilor curriculumului la decizia școlii (CDȘ).
- capacitate de analiză a resurselor materiale și umane existente în școală, în vederea corelării acestora cu curriculum opțional și necesitățile elevilor - capacitatea de selectare a continuturilor pentru curriculum opțional astfel încât acestea să răspundă obiectivelor propuse și nevoilor elevilor - identificarea resurselor informaționale adecvate conținuturilor stabilite; - creativitate în selectarea activităților și situațiilor de lucru ,astfel încât acestea să capete un caracter formativ
C. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE EXTRACURRICULARE
1. Eficientizarea relației profesor-familie
-calitatea și periodicitatea legăturii cu familia, în funcție de obiectul educativ urmărit și de problemele apărute -capacitatea de a obține informații relevante pentru familie, respectiv pentru demersul didactic -capacitatea de a descoperi cauza unui fenomen (comportament) și de a propune soluții pertinente
2. Organizarea,coordonarea sau/și implementarea activităților extracurriculare
-implicarea în echipele de activități educative ,constituite în timpul anului școlar, în calitate de organizator, coordonator sau membru
3. Implicarea cu partenerii educaționali-realizarea de parteneriate.
- încheierea de parteneriate educative cu alte instituțiiîin vederea eficientizării actului instructiv/educativ dar și a imbogățirii bazei materiale de care dispune unitatea școlară

COLEGIUL TEHNIC „MIRCEA CEL BĂTRÂN”
Str. Feroviarilor, Nr. 37, Sector 1, București

D. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII
1. Elaborarea instrumentelor de elaborare
- selectarea conținuturilor ce urmează a fi evaluate în funcție de obiectivele evaluării - corelarea tipilor de itemi cu natura obiectivelor și conținuturilor - creativitatea în privința formatului ales, respectând particularitățile de vârstă ale elevilor, obiectivele și conținuturile evaluării - decid asupra baremului și condițiilor de evaluare, astfel încât să se obțină o evaluare cât mai obiectivă
2. Administrarea instrumentelor de evaluare
- asigurarea condițiilor materiale necesare aplicării instrumentelor de evaluare, în vederea obținerii unei evaluări obiective și unitare a tuturor elevilor - consecvență în administrarea probelor de evaluare
3. Aprecierea cantitativă și calitativă a rezultatelor elevilor
- analiza ierarhică, pe colectivul de elevi și procentul pe itemi a rezultatelor evaluării elevilor
4. Notarea, interpretarea și comunicarea rezultatelor evaluării
- asigurarea condițiilor materiale necesare aplicării instrumentelor de evaluare, în vederea obținerii unei evaluări obiective și unitare a tuturor elevilor - consecvența în administrarea probelor de evaluare
5. Coordonarea și completarea portofoliilor educaționale ale elevilor
-coordonarea și completarea portofoliilor educaționale ale elevilor.
E. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI
1. Organizarea, coordonarea și monitorizarea colectivelor de elevi
-Organizarea, coordonarea si monitorizarea colectivelor de elevi în vederea asigurării unui climat pozitiv de învățare
2. Elaborarea de norme specifice clasei la care predau și sunt și diriginte
-capacitatea de a explica și de a stabili continuu cu elevii regulile sociale (cu particularitățile de vârstă ), de a evalua obiectiv comportamentul social al acestor
3. Gestionarea situțiilor conflictuale în relațiile profesor-elev, elevi- elevi, profesor - familie
-capaciatea de a motiva și a corecta comportamentul elevului prin aplicarea recompenselor și sancțiunilor,ca urmare a evaluării comportamentelor prin prisma regulilor existente în școală ,familie societate
4. Tratarea diferențiată a elevilor, în funcție de nevoile specifice
-aplicarea unui Curriculum adaptat pentru elevii cu deficiențe (CES)
-tratare diferențiată prin activitțti diferențiate în cadrul orei de curs a elevilor apți pentru performanță școlară dar și a elevilor cu ritm lent de învățare
5. Comunicarea profesor-elev, utilizarea feedback-ului bidirecțional în comunicare
-analiza stabilirii disfunctionalității canalului de comunicare -înlăturarea perturbațiilor care pot apărea în procesul comunicării
- învățământ preuniversitar
E. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE
1. Participarea la activități metodice, stagii de formare/cursuri de perfecționare/grade didactice, manifestări științifice
- participarea la activităti metodice, stagii de formare/cursuri de perfecționare/grade didactice, manifestări științifice în concordanță cu legislația în vigoare
2. Aplicarea cunoștintelor/abilităților/competențelor dobândite
-capaciatea de a integra în sistemul de cunoștințe existent, cunoștințe achizitionate prin studiul individual;
-exersarea deprinderilor de studiu individual pentru atingerea unor parametri de funcționalitate adecvați
F. CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE
1. Implicarea în realizarea ofertei educaționale
-propunerea și desfășurarea de discipline opționale care să fie în concordanță cu opțiunile elevilor și părinților
2. Promovarea ofertei educaționale și a sistemului de valori al unității de învățământ la nivelul comunității locale
-promovarea ofertei educaționale și a sistemului de valori al unității de învățământ la nivelul comunității locale prin intermediul rezultatelor obținute la clasă și concursuri școlare,proiecte educative
3. Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, insușire și respectare a regulilor sociale.
-selectarea de modele sociale relevante pentru sistemul de valori al societății
-analiza situațiilor în care apar astfel de modele pentru crearea unui sistem propriu de valori al elevului
4. Participarea și implicarea în procesul decizional în cadrul instituției și la elaborarea și implementarea proiectului instituțional
-implicarea în comisii la nivelul școlii
5. Initierea și derularea proiectelor și parteneriatelor
-inițierea și derularea proiectelor și parteneriatelor
ALTE ATRIBUTII
În functie de nevoile specifice ale unității de învățământ, respectarea normelor, procedurile de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU, în condițiile legii
Perioada
31.08.2015-31.11.2015 FORMATOR POS DRU„Sprijinirea grupurilor vulnerabile pentru participarea pe piața muncii SC PALACE DUMBRAVA SRL”
Angajator SC E-INVEST MARKETING SRL Sect.4 București
Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic
Educaţie şi formare UNIVERSITATEA BIOTERRA
Perioada 1995 - 2000
Calificarea / diploma obţinută Inginerie Economică / Inginer Diplomat
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Tehnici de negociere și contracte,Igiena și protecția muncii, Merceologia Produselor Agricole, Relații cu Publicul și Prestări Servicii Agroturistice, Management, Management Special, Marketing, Contabilitate, Finante și Credite, Relații Economice și Turistice Internaționale, Asigurări și Reasigurări, Economie, Economie și Drept Agroturistic, Turism RuralPagini: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

E timpul pentru un browser mai bun

De la 1 octombrie 2019, te informăm că site-ul eJobs.ro nu va mai putea fi accesat prin browser-ul Internet Explorer din cauza funcționalităților reduse ale acestuia. Accesează-ne cu încredere folosind unul dintre browserele mai moderne: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari sau Edge.

Am înțeles
close