Candidatii eJobs pot alege daca CVul lor este: CONFIDENTIAL, PUBLIC sau daca este disponibil doar clientilor eJobs. CVul de pe acesta pagina este public (fara date de contact insa). CVul Public ii ofera candidatului mai multe oportunitati de a fi gasit si contactat de potentiali angajatori. CVurile disponibile doar clientilor eJobs au un format mai complex, contin mai multe informatii si sunt mult mai detaliate.
Candidatii eJobs isi pot schimba in orice moment disponibilitatea CVului.

Daca sunteti firma si doriti sa contactati candidatul de mai jos, trimiteti-ne aceasta cerere la Contact@ejobsgroup.ro, alaturi de linkul catre aceasta pagina.

Unul din Relationship Managerii eJobs o sa va contacteze in maxim 24 de ore si o sa va ofere datele de contact DOAR dupa ce candidatul isi exprima acordul in acest sens.
Curriculum Vitae

informatii personale

 

M 05.01.1981

Stagiu militar: nu

obiectiv

 

Dorinta de afirmare si manageriere a tuturor aspectelor din domeniul securitatii si sanatatii in munca,situatiilor de urgenta si mediu, aplicarea cunostintelor dobandite de-a lungul timpului in compania in care voi lucra, precum si oportunitatea de a lucra intr-un mediu profesionist.

Tip job: Full time

Departament: Constructii / Instalatii, Transport / Distributie, Achizitii, Protectia muncii, Petrol / Gaze, Audit / Consultanta

Oras de lucru: Bucuresti, Constanta, Ploiesti, STRAINATATE

Nivel Cariera: Manager / Executiv

Disponibil: oricand

experienta profesionala

 

15.06.2011 - prezent

Departament: protectia muncii

Titlu Job: coordonator securitate si sanatate in munca

Responsabilitati:

-coordonez aplicarea principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice �scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfăşoară simultan ori succesiv şi la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru;
-coordonez punerea �aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că angajatorii şi, dacă este cazul, lucrătorii independenţi respectă principiile prevăzute la art. 56, �r-un mod coerent şi responsabil, şi aplică planul de securitate şi sănătate prevăzut la art. 54 lit. b);
-adaptez sau să solicite să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate şi sănătate prevăzut la art. 54 lit. b) şi ale dosarului de intervenţii ulterioare prevăzut la art. 54 lit. c), �funcţie de evoluţia lucrărilor şi de eventualele modificări intervenite;
-organizez cooperarea �re angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi coordonarea activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenţi;
-coordonez activităţile care urmăresc aplicarea corectă a instrucţiunilor de lucru şi de securitate a muncii;
-ia-u măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate să aibă acces pe şantier;
-stabileasc, �colaborare cu managerul de proiect şi antreprenorul, măsurile generale aplicabile şantierului;
-ţin seama de toate interferenţele activităţilor din perimetrul şantierului sau din vecinătatea acestuia;
-stabileasc, �reună cu antreprenorul, obligaţiile privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier;
-efectuez vizite comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, �inte ca aceştia să redacteze planul propriu de securitate şi sănătate;
-avizez planurile de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi modificările acestora.

Realizari:

In momentul de fata sunt coordonator in domeniul securitatii si sanatatii in munca in cadrul companiei Petrom.
Gestionarea unui proiect de 1000 de oameni, 1.000.000 de ore lucrate fara accident,in cadrul OMV-Petrom.

15.04.2008 - prezent

Departament: constructii / instalatii

Titlu Job: coordonator in materie de securitate si sanatate in munca.

Responsabilitati:

Coordonarea activitatii de securitate si sanatate in munca conform HG300/2006
1. identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
2. elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
3. elaborarea de instrucţiuni proprii, pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate �muncă ţin� seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/�reprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;
4. propunerea atribuţiilor şi răspunderilor �domeniul securităţii şi sănătăţii �muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează �fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
5. verificarea cunoaşterii şi aplicării, de către toţi lucrătorii, a măsurilor prevăzute �planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin �domeniul securităţii şi sănătăţii �muncă, stabilite prin fişa postului.
6. �ocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor �domeniul securităţii şi sănătăţii �muncă;
7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor �domeniul securităţii şi sănătăţii �muncă, şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul �reprinderii şi/ sau unităţii;
9. asigurarea �ocmirii planului de acţiune �caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art.101 - 107 şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui;
10. evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101 - 107;
11. stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate �muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar, şi amplasarea conform prevederilor Hotăr�i Guvernului nr.971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;
12. evidenţa meseriilor şi a profesiilor, prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
13. evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
14. evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
15. monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor �mediul de muncă;
16. verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
17. informarea angajatorului, �scris, asupra deficienţelor constatate �timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;
18. �ocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotăr�le Guvernului emise �temeiul art.51 alin.(1) lit.b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibraţii, zgomot şi şantiere temporare şi mobile;
19. evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, �ercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotăr�a Guvernului nr.1146/2006 pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor care utilizează la locul de muncă echipamente de muncă;
20. identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din �reprindere şi �ocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie conform prevederilor Hotăr�i Guvernului nr.1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
21. urmărirea �reţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a �ocuirii lor la termenele stabilite, precum şi �celelalte situaţii prevăzute de Hotăr�a Guvernului nr.1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
22. participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 108 -177;
23. �ocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute la art. 108 -177;
24. elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din �reprindere şi/sau unitate, �conformitate cu prevederile art.12 alin.(1) lit.d) din lege;
25. urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
26. colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, medicul de medicina muncii, �vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
27. colaborarea cu lucrătorii desemnaţi ai/ale altor angajatori, �situaţia �care mai mulţi angajatori �351;i desfăşoară activitatea �acelaşi loc de muncă;
28. urmărirea actualizării planului de avertizare, planului de protecţie şi prevenire, şi al planului de evacuare;
29. propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul �eplinirii atribuţiilor �domeniul securităţii şi sănătăţii �muncă;
30. propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea �muncă la �heierea contractelor de prestări servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele �heiate cu angajatori străini;

Realizari:

Elaborarea procedurilor de SSM si a celorlalte documente necesare implementarii Sistemului de Management Integrat.
Ca obiectiv reducerea accidentelor de munca.
Elaborarea tuturor documentelor de SSM necesare inceperii unui santier de mare anvergura.

27.06.2003 - 27.06.2008

Departament: protectia muncii

Titlu Job: sef departament securitate si sanatate in munca

Responsabilitati:

Organizeaza si coordoneaza activitatea de securitate si sanatate in munca in cadrul Diviziei Transporturi din cadrul SC Petromservice SA: Efectuarea evaluarii factorilor de risc la nivel de Divizie;Elaboreaza tematica cadru pentru toate fazele de instruire la nivelul Diviziei, urmareste asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul SSM;Elaboreaza scenarii de urgenta pentru SU;Organizeaza si coordoneaza activitatile privind protectia civila;Identifica, colecteaza si pastreaza toate informatiile necesare; Elaboreaza si completeaza planul de prevenire si protectie;Elaboreaza si face propuneri concrete de completare a instructiunilor proprii;Asigura evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;Aplica programele de promovare in domeniul SSM; Elaboreaza rapoartele privind accidentele de munca;Cerceteaza accidentele de munca;Intocmeste conventii de SSM la incheierea contractelor de prestari servicii;Efectueaza inspectii, activitati de supraveghere, audituri interne; Intocmeste si face propuneri de actualizare a procedurilor de SSM;Asigura coordonarea intregii activitati specifice de SU;Efectuarea de audituri integrate in intreaga sucursala;Urmarirea conformarii cu cerintele legale a activitatilor desfasurate;Intocmirea proceduriolr operationale specifice activitatii;Monitorizeaza activitatea de SSM-SU in cadrul societatii

Realizari:

Aveam in subordine un numar de 20 de inspectori de securitate si sanatate in munca in toate filialele din tara si reuseam sa organizez din punct de vedere managerial intreaga activitate la nivel de Companie.
Ca obiectiv Reducerea accidentelor de munca la zero accidente mortale.

studii

 

Activitati extracurriculare

Cunostinte juridice deoarece am terminat si facultatea de Drept, bun organizator si conducator, spirit de echipa, rezistenta la stres .

Premii

-Master in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca
- Curs de evaluator factori de risc in domeniul securitatii si sanatatii in munca-180 de ore- conf. cerintelor
Legii Nr. 319 / 2006 si a Normelor Metodologice- acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei
HSEQ Consulting-2007
- Curs inspector securitate si sanatate in munca-40 de ore- conf. cerintelor Legii Nr. 319 / 2006 - HSEQ
Consulting- acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei
- Curs Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca - 80 ore- conf. cerintelor Legii Nr. 319 / 2006 - HSEQ Consulting Ploiesti � acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei - 2006 ;
- Curs auditor intern in domeniul securitatii si sanatatii in munca conf. cerintelor Legii Nr. 319 / 2006-TUV-Bucuresti-2007;
- Curs pentru sistem de management in domeniul securitatii si sanatatii in munca conform OHSAS 18001- 2004 ;
- Curs inspector in domeniul Situatiilor de Urgenta-conf. cerintelor Legii Nr.307/2006- HSEQ Consulting Ploiesti � acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei - 2007 ;
- Curs de Auditor Extern / Sef Auditor seria standardelor OHSAS 18001- 2004 ;
- Curs de Auditori Interni pentru sistemul de management de mediu ISO 14001 si ISO 19011 � Quasaro Bucuresti � 2007 ;
- Curs train the trainer � organizat de IQ Anglia-2006
- Curs specialist de management in domeniul securitatii si sanatatii in munca conform BS-OHSAS 18001-2007
-Coordonator securitate si sanatate in munca pentru santiere temporare si mobile conform HG 300/2006.
-Curs de formator-HSEQ Consulting Ploiesti � acreditat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei

aptitudini

 

Limbi straine(Scris,Vorbit,Citit):

engleză(incepator,incepator,incepator)

franceză(incepator,incepator,incepator)Pagini: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

E timpul pentru un browser mai bun

De la 1 octombrie 2019, te informăm că site-ul eJobs.ro nu va mai putea fi accesat prin browser-ul Internet Explorer din cauza funcționalităților reduse ale acestuia. Accesează-ne cu încredere folosind unul dintre browserele mai moderne: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari sau Edge.

Am înțeles
close