Candidatii eJobs pot alege daca CVul lor este: CONFIDENTIAL, PUBLIC sau daca este disponibil doar clientilor eJobs. CVul de pe acesta pagina este public (fara date de contact insa). CVul Public ii ofera candidatului mai multe oportunitati de a fi gasit si contactat de potentiali angajatori. CVurile disponibile doar clientilor eJobs au un format mai complex, contin mai multe informatii si sunt mult mai detaliate.
Candidatii eJobs isi pot schimba in orice moment disponibilitatea CVului.

Daca sunteti firma si doriti sa contactati candidatul de mai jos, trimiteti-ne aceasta cerere la [email protected], alaturi de linkul catre aceasta pagina.

Unul din Relationship Managerii eJobs o sa va contacteze in maxim 24 de ore si o sa va ofere datele de contact DOAR dupa ce candidatul isi exprima acordul in acest sens.
Curriculum Vitae

informatii personale

 

F 06.02.1979

obiectiv

 

Creerea si mentinerea unui climat de lucru care sa faciliteze formarea unei forte de munca stabile si eficiente

Salariu: nespecificat

Tip job: Full time, Proiect / Sezonier

Departament: Resurse umane / Psihologie

Oras de lucru: Bucuresti

Nivel Cariera: Manager / Executiv

Disponibil: 15.04.2017

experienta profesionala

 

01.01.2019 - prezent

Departament: resurse umane / psihologie

Titlu Job: consilier resurse umane

01.11.2018 - prezent

Departament: juridic

Titlu Job: director directia pentru insolventa persoanelor fizice

Responsabilitati:

1. Raspund de coordonarea intregului aparat tehnic conform prevederilor legii insolventei persoanelor fizice nr 151/2015, a HG nr 11/2016 si HG nr 419/2017 si sunt reprezentantul ANPC in cadrul Comisiei la Nivel Central.
2. Raspund de întocmirea şi actualizarea, de cel puţin două ori pe an, cu sprijinul aparatului tehnic, a Listei administratorilor procedurii şi lichidatorilor pentru procedura insolvenţei persoanelor fizice, precum şi a evaluatorilor din corpul propriu,
3. Raspund de întocmirea, cu sprijinul aparatului tehnic, a criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil, urmând a se emite decizie a preşedintelui în acest sens, şi propune preşedintelui publicarea anuală a criteriilor actualizate;
4. Raspund de întocmirea, cu sprijinul aparatului tehnic, a criteriilor pentru evaluarea nevoilor de locuit ale debitorilor şi ale familiilor lor, cu luarea în considerare a Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
5. Raspund de întocmirea, cu sprijinul aparatului tehnic, a formularului tipizat de cerere pentru deschiderea procedurii de insolvenţă pe bază de plan de rambursare, precum şi alte formulare necesare în implementarea Legii,
6. Raspund pentru elaborarea structurii şi a curriculei de formare profesională a membrilor comisiilor de insolvenţă şi a aparatului tehnic,
7. Elaborez ghiduri, organizează acţiuni şi/sau campanii de informare a publicului, cu sprijinul aparatului tehnic, şi facilitează accesul debitorilor la acestea
8. Elaborez statistici şi studii privind aplicarea procedurilor prevăzute de legislatia in vigoare, pe baza informaţiilor furnizate de comisiile de insolvenţă organizate la nivel teritorial şi de instanţele judecătoreşti.
9. Coordonez şi monitorizez, din punct de vedere organizatoric, activitatea comisiilor de insolvenţă care funcţionează la nivel teritorial;
10. Formuleaz propuneri pentru modificarea şi completarea legislatiei şi ale actelor normative emise pentru aplicarea acesteia, precum şi ale altor acte normative care au incidenţă în materia procedurii insolvenţei persoanelor, pe care le înaintează conducerii instituţiei cu iniţiativă legislativă în acest domeniu;
11. Particip la grupurile de lucru privind elaborarea proiectelor de documente de politici publice şi proiectelor de acte normative.

01.04.2013 - 31.01.2019

Departament: resurse umane / psihologie

Titlu Job: director resurse umane

Responsabilitati:

Elaborez strategiile de formare profesionalǎ continuǎ a angajaților;
Coordonez activitatea de prevenire şi protecție în domeniul sǎnǎtǎții şi securitǎții în muncǎ în concordanțǎ cu legislația naționalǎ aplicabilǎ şi reglementǎrile interne ale societǎții;
Rǎspund de stabilirea obiectivelor de instruire (Securitate şi sǎnǎtate în muncǎ, Prevenire şi apǎrare împotriva incendiilor, protecție civilǎ, Sistem Integrat Calitate Mediu şi profesionalǎ), a metodelor de învǎțare (cursuri, stagii practice, studii individuale) şi de realizarea pregǎtirii profesionale a salariaților, conform programelor aprobate;
Elaborarea Regulamentului de salarizare şi de aplicarea acestuia dupǎ ce a fost aprobat;
Rǎspund de activitǎțile de recrutare, intervievare şi angajare a forței de muncǎ pe meserii şi specialitǎți, corespunzǎtor strategiilor de dezvoltare ale unitǎții;
Coordonez activitatea de evidențǎ a documentelor pentru dosarul personal şi de întocmire a dosarelor de pensionare, în conformitate cu legislația în vigoare;
Coordonez activitatea privind stabilirea şi obținerea încadrǎrii locurilor de muncǎ în condiții de muncǎ, conform prevederilor legale;
Rǎspund de asigurarea de materiale, materiale de instruire, aparaturǎ medicalǎ, reactivi chimici, echipamente de muncǎ, piese de schimb necesare pentru buna desfǎşurare a activitǎților direcției;
Analizez şi propun asigurarea cu personal calificat şi autorizat a locurilor de muncǎ prevǎzute în statele de funcțiuni ale compartimentelor direcției şi rǎspunde de perfecționarea acestuia prin formele de şcolarizare stabilite de unitate. Asigur condițiile necesare pentru realizarea instruirilor salariaților direcției pe linie profesionalǎ, SICM, securitate şi sǎnǎtate în muncǎ (SSM), apǎrare împotriva incendiilor şi situații de urgențǎ (AII-SU);
În situații de pericol chimic şi explozie, fac parte din Comandamentul General, conform „Planului pentru situații de urgențǎ internǎ” şi acționez în vederea evitǎrii pierderilor de vieți omeneşti şi materiale;
Rǎspund de organizarea, coordonarea, funcționarea şi îmbunǎtǎțirea continuǎ a Sistemului Integrat Calitate-Mediu şi asigurarea de resurse pentru funcționarea, monitorizarea funcționǎrii şi îmbunǎtǎțirea continuǎ a SICM în toate compartimentele din subordine;
Rǎspund de realizarea obiectivelor de performantǎ profesionalǎ la nivel de direcție şi stabilesc pentru personalul din subordine obiectivele de performanțǎ profesionalǎ individuale, precum şi criteriile de evaluare a realizǎrii acestora;
Stabilesc, prin fişa postului, atribuțiile şi competențele funcțiilor de conducere direct subordonate;
Rǎspund de respectarea şi aplicarea de cǎtre personalul din subordine, a Contractului Colectiv de Muncǎ, a legislației în vigoare referitoare la securitatea şi sǎnǎtatea în muncǎ, apǎrarea împotriva incendiilor, apǎrarea civilǎ, protecția mediului, regimul substantelor şi preparatelor chimice periculoase, deciziile şi dispozițiile Directorului General Adjunct, ale Administratorului Special şi ale Consorțiului de Administratori Judiciari;
Coordonez elaborarea unei structuri organizatorice eficiente și a unei strategii de dezvoltare profesională adecvate.
Coordonez activitatile din sfera dialogului social si sustinerea negocierilor cu sindicatele existente prin comisiile paritare, comisiile de negociere CCM si comisia sociala.
Coordonez activitatea de supraveghere medicală a salariaților societății.
Coordonez activitatea administrativa la nivelul societății.
Coordonez activitatea de urmărire și supraveghere prin intermediul sistemelor de control acces și supraveghere video.
Am realizat si coordonat, impreuna cu administratorii societatii, planul de concediere colectivă a peste 500 de angajati de pe toate treptele ierarhice, procedura ce a respectat atat Codul Muncii cat si Contractul Colectiv de Munca al Oltchim SA.
Am realizat si coordonat sistemul de șomaj tehnic impus de situația economico-financiară a societății la momentul 2013.

Departamente aflate în subordine:
Serviciul Resurse Umane, Organizare, Normare Rm. Valcea si Pitesti
Serv. Intern de Prevenire și Protecție Rm. Valcea si Pitesti
Policlinica Dispensar
Serviciul Administrativ

01.08.2011 - 31.12.2017

Departament: juridic

Titlu Job: mediator

Responsabilitati:

Medierea conflictelor inainte sau in timpul proceselor din instanta.
Clienti au fost persoane fizice, juridice, institutii financiare si bancare.

01.04.2010 - 30.04.2013

Departament: educatie / training / arte

Titlu Job: senior trainer

Responsabilitati:

Coordonarea și participarea la întâlnirile pentru soluționarea conflictelor de muncă;
Exercitarea permanent sau temporară, prin delegarea atribuțiilor, a funcțiilor specific specializării ;
Consultanță în management și afaceri;
Purtarea de negocieri cu clienți și furnizori;
Coordonarea activității de promovare ;
Dezvoltarea de programe de formare;
Design de sisteme de management al conflictelor;
Consultanță în domeniul Resurselor Umane;
Recrutarea și selecția formatorilor;
Dezvoltare și management de performanță;
Selecția cursanților;
Participarea ca formator la cursurile de formare inițială și continuă;
Întocmirea materialelor de curs și a materialelor de examinare;
Actualizarea materialelor de curs și a materialelor de examinare;
Examinarea participanților la cursurile de formare inițială și continuă

01.04.2008 - 31.03.2010

Departament: juridic

Titlu Job: mediator

01.09.2003 - 31.01.2008

Departament: vanzari

Titlu Job: consilier vanzari

Responsabilitati:

Elaboreaza si pune in aplicare strategia de vanzare a serviciilor prestate de societate prin patrunderea pe noi piete si/sau cresterea cotei de piata existente;
Identificarea oportunitatilor referitoare la clientii potentiali beneficiari ai serviciilor societatii;
- Identifica si abordeaza persoanele de contact precum si cele cu putere de decizie din interiorul companiilor vizate;
Lucreaza activ cu celelalte departamente din companie in vederea gestionarii corecte si eficiente a relatiilor contractuale cu partenerii si cu clientii;
Participa la realizarea ofertei comerciale si o promoveaza partenerilor existenti si potentiali;
Intocmeste periodic raportari, situatii. statistici cu privire la activitatea de vanzare a serviciilor prestate de societate;
Asigura aplicarea instructiunilor si procedurilor cu caracter metodologic in domeniul propriu de activitate;
Coordoneaza activitatea de prospectare a pietei in vederea oferirii de servicii sau produse noi;
Gestioneaza si dezvolta portofoliul de clienti. in vederea contractarii de lucrari specifice activitatii de mentenanta;
Asigura promovarea unei imagini favorabile a societatii prin modul in care raspunde cerintelor clientilor in domeniul propriu de activitate;
Asigura aplicarea legislatiei in vigoare. pastrarii secretului de serviciu si a confidentialitatii in domeniul propriu de activitate;
Avizeaza documentatiile din domeniul propriu de activitate care urmeaza sa fie supuse aprobarii conducerii societatii;
Reprezinta societatea. pe baza de mandat sau delegare, in domeniile proprii de activitate, fata de autoritati publice;
Reprezinta societatea. pe baza de mandat sau delegare, prin participare la diferite manifestari interne si internationale de profil.

01.09.2002 - 31.08.2003

Departament: resurse umane / psihologie

Titlu Job: profesor psihologie/consilier psihopedagog

01.12.2001 - 30.09.2002

Departament: vanzari

Titlu Job: agent vanzari

studii

 

Facultati:

2004 - 2006 Masterat: Medierea conflictelor la Univ Al.I. Cuza, Fac de Psihologie si Stiinte ale Educatiei din Iasi.
1997 - 2001 Facultate: Psihologie si Asistenta Sociala la Univ Petre Andrei din Iasi. Licentiat in Psihologie, specializarea Psihologie si Asistenta Sociala
1993 - 1997 Liceu / Școală profesională: Bilingv Engleza-Franceza/ Intensiv Engleza la Colegiul National Vasile Alecsandri din Bacau.

Premii

Calificari
Mar 2020: Expert Legislatia Muncii cod COR 242220

Jun 2011: Inspector Resurse Umane, Patronatul de comert, turism, industrie si servicii

Certificari
May 2018 - May 2018: Responsabil cu Protectia Datelor cu Caracter Personal
cod COR 242231
Nov 2016 - Nov 2016: Managementul informatiilor clasificate nationale, NATO si UE

Jun 2013 - Jul 2013: Manager Resurse Umane/ Evaluarea performantelor angajatilor
Coordonarea elaborarii politicilor si programelor de resurse umane
Coordonarea desfasurarii activitatilor de resurse umane
Consilierea celorlalti manageri in probleme de resurse umane
Elaborarea strategiei de resurse umane
Dec 2011 - Dec 2011: Train the Trainer in advanced mediation methods
Federal Mediation and Conciliation Service USA
Nov 2011 - Nov 2011: Comunicare in limba oficiala

Jun 2011 - Jul 2011: Inspector Resurse Umane
Curs sustinut de catre Patronatul de Comert, Turism, Industrie si Servicii
Jul 2010 - Aug 2010: Manager de proiect

Jul 2010 - Jul 2010: Formator
Pregatirea formarii
Realizarea activitatilor de formare: proiectarea programelor de formare, organizarea programelor si a stagiilor de formare
Evaluarea participantilor la formare
Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare
Traininguri
Mar 2012 - Mar 2012: EU supported Master Skills Mediation Training Project
Centre for Effective Dispute ResolutionPagini: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

E timpul pentru un browser mai bun

De la 1 octombrie 2019, te informăm că site-ul eJobs.ro nu va mai putea fi accesat prin browser-ul Internet Explorer din cauza funcționalităților reduse ale acestuia. Accesează-ne cu încredere folosind unul dintre browserele mai moderne: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari sau Edge.

Am înțeles
close