Candidatii eJobs pot alege daca CVul lor este: CONFIDENTIAL, PUBLIC sau daca este disponibil doar clientilor eJobs. CVul de pe acesta pagina este public (fara date de contact insa). CVul Public ii ofera candidatului mai multe oportunitati de a fi gasit si contactat de potentiali angajatori. CVurile disponibile doar clientilor eJobs au un format mai complex, contin mai multe informatii si sunt mult mai detaliate.
Candidatii eJobs isi pot schimba in orice moment disponibilitatea CVului.

Daca sunteti firma si doriti sa contactati candidatul de mai jos, trimiteti-ne aceasta cerere la [email protected], alaturi de linkul catre aceasta pagina.

Unul din Relationship Managerii eJobs o sa va contacteze in maxim 24 de ore si o sa va ofere datele de contact DOAR dupa ce candidatul isi exprima acordul in acest sens.
Curriculum Vitae

informatii personale

 

M 20.08.1980

Permis conducere:  Cat.B, Data obtinerii:18.09.2001

Stagiu militar: nu

obiectiv

 

Dezvoltarea profesionala pe termen lung in domeniul juridic

Salariu: nespecificat

Beneficii: O companie cu mediu de lucru atractiv,motivant,cu un colectiv dornic de afirmare in care sa ma dezvolt atat din punct de vedere profesional cat si intelectual.

Tip job: Part time, Full time, Proiect / Sezonier

Departament: Asigurari, Juridic, Resurse umane / Psihologie, Administrativ / Logistica, ONG / Voluntariat, Achizitii, Banci

Oras de lucru: Bucuresti

Nivel Cariera: Manager / Executiv

Disponibil: oricand

experienta profesionala

 

01.04.2017 - prezent

Departament: altele

Titlu Job: consilier juridic

Responsabilitati:

. Reprezentare Federație în fața instanțelor de judecată și a instituțiilor publice ori private;
. Monitorizarea reprezentativității sindicatelor afiliate;
. Redactarea proceselor verbale ale Biroului Executiv și ale Consiliului Național;
. Recuperarea creantelor;
. Întocmire adrese către instituțiile publice/private și sindicate;
. Urmărirea aparițiilor Ordonanțelor de Urgență și Hotărârilor de Guvern în Monitorul Oficial al României;
. Participarea la Biroul Executiv și Consiliul Național al Federației și organizarea acestora;
. Deplasări în teritoriu la eventuale conflicte de muncă;
. Participarea la diferite negocieri ale Contractului Colectiv de munca din diferite unitati;
. Infiintarea de noi sidicate conform prevederilor legale;
. Arhivare documente Federație cât și a dosarelor sindicatelor afiliate.

01.02.2016 - 30.11.2016

Departament: ong / voluntariat

Titlu Job: consilier juridic

Responsabilitati:

• întocmirea modelelor de contracte și avizarea pentru legalitate a acestora;
• reprezentarea în relația cu instituțiile și autoritățile publice (Primării, Registrul Comerțului, Instante de judecata, Notariate publice etc.) si private;
• urmărirea modificărilor legislative și transmiterea informărilor către departamentele vizate de acestea;
• obținerea autorizațiilor și avizelor necesare desfășurării activității asociatiei;
• pregătirea ședințelor Adunării Generale a Asociaților (elaborarea și transmiterea convocărilor), conceperea și redactarea deciziilor emise de către conducerea asociatiei etc.
• intocmirea, modificarea si urmarirea contractelor individuale de munca; efectuarea de modificari in Revisal conform prevederilor legale, etc
• recuperarea creantelor conform prevederilor legale, procedura insolventei
• achizitii publice si private, dupa caz

01.04.2014 - 31.01.2016

Departament: juridic

Titlu Job: consilier juridic

Responsabilitati:

asigură consultanţă în legătură cu reglementarile legislative existente care au efect asupra activităţilor din cadrul proiectelor aflate in implementare;
• acordă îndrumarea necesară pentru aplicarea corectă a dispoziţiilor legale;
• comunica cu Partenerii pe diferite teme de interes (juridic, achizitii publice/private, legislatia muncii, contracte, etc) pentru proiectele aflate in implementare;
• intocmeste, avizează actele cu caracter juridic şi administrativ primite. Verifică legalitatea acestor documente. Avizul, pozitiv sau negativ, precum şi semnătura sa sunt aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respectiv;
• recuperarea creantelor conform prevederilor legale
• redactează modelele de contracte civile şi negociază clauzele legale cuprinse în acestea;
• asigură respectarea dispoziţiilor legale în vigoare cu privire la încheierea, suspendarea, modificarea şi încetarea contractelor civile de prestari servicii;
• participa la intalnirile de lucru si la evenimentele organizate in cadrul Proiectelor;
• redacteaza actele specifice din cadrul proiectului (notificari, acte aditionale, adrese, solicitări, clarificări, decizii,puncte de vedere, contestatii etc.);
• intocmeste si/sau actualizeaza planul achizitiilor pentru fiecare proiect in parte;
• elaboreaza documentatia necesara in procesele de achizitii private, conform prevederilor legale;
• aplica si finalizeaza procedurile de atribuire a contractelor de achizitii publice;
• organizeaza si pastreaza dosarele achizitiilor publice/private pentru fiecare proiect in parte, arhivand documentele;
• asista departamentul financiar contabil in cazul unui control financiar ( inclusiv audit);
• gestioneaza sistemul de relatii de munca al asociatiei, organizeaza si administreaza baza de date de evidenta a personalului (Revisal);
• pregateste Contractul individual de munca, Regulamentul intern si Fisa postului pentru noul angajat si se asigura ca acesta a inteles continutul tuturor documentelor pe care le semneaza;
• solicita toate documentele necesare la angajare conform prevederilor legale;
• inregistreaza contractele idividuale de munca si actele aditionale, deciziile de incetare/suspendare in Revisal (registrul general de evidenta al salariatilor);
• transmite responsabilului SSM si PSI datele noului angajat si se asigura ca acesta este instruit si semneaza documentele aferente;
• intocmeste si gestioneaza documente de evidenta a personalului;
• organizeaza recrutarea personalului si selectia personalului;
• respecta secretul profesional si se ingrijeste de pastrarea documentelor cu care intra in contact;
• intocmeste si actualizeaza Regulamentul de Ordine interioara, Regulamentul de organizare si functionare si Contractul Colectiv de Munca, dupa caz;
• intocmire Hotarari AGA si documentele aferente, pregatire dosar instanta de judecata, depunere si reprezentare in instanta;
• intocmire si reactualizare a documentelor statutare ale asociatiei (act constitutiv si statutut), adaugare de obiecte de activitate si modificarea documentelor necesare;
• intocmire documentatie, depunere si reprezentare in instanta si/sau la Anaf pentru infiintarea de Filiale in diferite judete din tara;
• informare, intocmire dosare si depunerea documentelor necesare pentru obtinerea diferitelor acreditari, certificate (Acreditare EMC – Educatie Medicala Continua, Servicii sociale, etc);
• intocmirea dosarelor, efecutarea modificarilor necesare si depunerea acestora la Oficiul Registrul Comerului pentru societatile partenere (Mondo Consulting&Training SRL, Mondo Compact SRL);

01.08.2012 - 31.01.2014

Departament: juridic

Titlu Job: consilier juridic

Responsabilitati:

Responsabilitati in activitatile Federaţiei Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din România (ONPHR):
-redactarea contractelor civile
-reprezentarea federatiei în faţa instanţelor de judecata si a autoritatilor publice sau private (dupa caz)
-urmareste aparitia actelor normative si aduce la cunostinta conducerii obligatiile ce revin federatiei
-intocmeste formalitatile prevazute de lege in cazul modificarii actului constitutiv/statut, asigurand inregistrarea documentelor conform legislatiei in vigoare
- intocmeste /vizeaza pentru legalitate deciziile emise de conducerea organizatiei
-avizeaza toate documentele cu caracter de norme si regulamente care reglementeaza activitatea Federatiei ONPHR
-participa la negocierea contractului colectiv de munca si la elaborarea Regulamentului intern, aducand la cunostinta conducerii dispozitiile legale care trebuie respectate in acest caz
-participa la negocierea contractelor in care Federatia ONPHR urmeaza sa devina parte si/sau intocmeste drafturi de astfel de contracte
-urmareste respectarea legislatiei in vigoare in cazul incheierii, modificarii si desfacerii contractelor individuale de munca
-indeplineste alte sarcini relevante pentru post la solicitarea reprezentantului legal
-respecta si participa la perfectionarea standardelor, politicilor si principiilor Federatiei ONPHR
Responsabilitati in cadrul proiectelor POSDRU accesate de Federatia ONPHR:
-redactarea actelor specifice proiectelor din fonduri europene (notificari, acte aditionale, adrese, solicitări, clarificări, decizii,puncte de vedere, contestatii etc.)
-intocmeste, avizeaza si elaboreaza documentația necesara initierii procedurilor de achizitii publice din cadrul proiectului;
-asigura suport in intocmirea documentatiei pentru achizitiile publice organizate de partenerii din proiect,
-organizeaza, cerceteaza si elaboreaza studii de piata necesare initierii unei proceduri de achizitie,
-mentine relatia cu institutiile publice cu care beneficiarul interactioneaza pe perioada implementarii activitatilor din proiect,
-arhivează documentele cu care lucrează;
-răspunde de stabilirea corectă a documentelor juridice care se întocmesc şi de circuitul lor în procesul achizitiilor din cadrul proiectului;
-participă la activităţile de promovare a proiectului/proiectelor si a organizatiei;
-menţine pemanent legătura cu managerul de proiect pentru semnalarea problemelor apărute în activităţile proiectului;
-acordă consultanţă juridică de specialitate în activităţile proiectului atat pentru beneficiar cat si pentru partenerii acestuia;
-asigură consultanţă juridică pe perioada derulării procedurilor de achiziţie publică, conform instructiunilor AMPOSDRU ;
-avizează contractele de furnizare produse, de servicii şi de lucrări atribuite in temeiul instructiunilor AMPOSDRU;
-acordă consultanţă juridică de specialitate în alte activităţi legate de derularea proiectului;
-negociază, pe cale amiabilă, disputele ce apar între partenerii proiectului,
-respectă normele de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor.
-respectă deontologia profesională;

01.12.2009 - 31.08.2012

Departament: juridic

Titlu Job: consilier juridic

Responsabilitati:

Responsabilitati in cadrul proiectelor POSDRU accesate de Fundatia Motivation:
-Supervizare şi consultanţă în implementarea proiectelor în conformitate cu actele juridice în vigoare care fac referire la fonduri structurale, ajutoare de stat, contracte de finanțare, acte adiţionale și notificări încheiate pe proiect, manual de implementare, instrucțiuni emise de finanțator;
- Redactarea actelor specifice proiectelor din fonduri europene (notificari, acte aditionale, adrese, solicitări, clarificări, decizii, contestatii etc.);
- Oferirea consultanței juridice privind chestiuni specifice sferei de activitate a fundației;
- Redactarea actelor și obținerea avizelor și aprobărilor necesare desfășurării activității fundatiei;
- Recuperarea creantelor conform prevederilor legale, procedura insolventei
- Negocierea contractelor în care fundația este parte;
- Sprijinirea procesului de realizare a termenilor de referință pentru achiziții furnizori/prestatori servicii pe proiect;
- Realizarea / supervizarea contractelor de achiziţii pe proiect;
- Monitorizarea şi interventia in vederea respectarii contractelor de achiziţii din punct de vedere legislativ;
- Monitorizarea şi interventia in vederea respectarii clauzelor care sunt prevăzute în contractele încheiate de fundaţie;
- Supervizarea contractelor de muncă, actelor adiţionale şi contractelor colective de muncă care fac referire la echipa de implementare a proiectului;
- Reprezentarea fundaţiei în litigii de cate ori este cazul;
- Realizarea diferitelor demersuri juridice necesare pentru buna implementare a proiectului;
- Furnizarea consultanţei de specialitate şi informarea asupra modificărilor legislative cu impact asupra activităţii fundaţiei.
- Consultarea zilnica a site-ului www.fseromania.ro precum și informarea echipei de proiect cu privire la noutățile apărute;
- Redactarea contractelor şi a altor acte în beneficiul fundaţiei;
- Participarea la anumite activităţi din proiect;
- Participarea la întâlnirile de lucru pe proiect;
- Intocmirea rapoartelor şi a altor situaţii aferente implementării proiectului;
Responsabilitati in activitatile Fundatiei Motivation:
- Intocmirea, verificarea şi avizarea contractelor civile, comerciale, contracte de angajare şi diferite alte documente aditionale de corespondenta;
- Intocmirea somaţiilor şi a acţiunilor în justiţie: civile, penale şi în contencios, reprezentare juridicǎ si sustinerea tuturor acestora in fata instanţelor de fond, de apel si recurs din toata tara ;
- Intocmirea si instrumentarea dosarelor in vederea recuperarii creantelor prin executare silita;
- Intocmirea documentatiei de licitatii, achizitii bunuri comerciale, imobiliare, mobiliare şi diverse; participarea la licitatie;
- Intocmirea, cercetarea si instrumentarea dosarelor de litigii de munca;
- Prelucrarea / informarea privind legislatia nou aparuta, pe domenii de activitate si pe specificul fundatiei;
- Redactarea actelor constitutive ale societatilor comerciale, asociatiilor si fundatiilor, acte aditionale, procese verbale de adunare generala si activitati in relatia cu Oficiul Registrului Comertului;
-Reprezentare instanta, contracte comerciale, documente interne, secretar AGA, reprezentare la Registrul Comertului (infiintari societati comerciale, dizolvari, schimbare administrator, adaugare si autorizari de CAEN-uri, infiintari puncte de lucru etc) pentru SC Motivation SRL, Clinica de recuperare Medicala Motivation, Trima SRL

01.11.2008 - 30.09.2009

Departament: juridic

Titlu Job: consilier juridic

Responsabilitati:

-Oferirea consultantei juridice managementului societatii;
- Întocmirea şi urmărirea contractelor de vânzare/cumpărare, prestări servicii, furnizare produse, asistenţă tehnică, proiecte la cheie şi altele;
- Participarea la negocierea si incheierea diferitelor contracte din domeniul Comercial si Civil;
- Elaborarea si avizarea din punct de vedere al legalitatii a contractelor incheiate de companie;
- Redactarea motivarii in fapt si in drept a actiunilor, intampinarilor, apelurilor si recursurilor in care societatea are calitate procesuala;
- Reprezentarea intereselor juridice ale societatii in fata instantelor judecatoresti, a instantelor arbitrale si a altor organe jurisdictionale sau autoritati publice;
- Promovarea actiunilor in instanta in vederea recuperarii debitelor restante;
- Analiza si avizul de legalitate al actelor emise de compartimentul resurse umane cu privire la incheierea, modificarea, incetarea raporturilor de serviciu ale salariatilor societatii;
- Intocmirea documentelor necesare si cererilor de inscriere in Registrul Comertului a mentiunilor referitoare la modificarile Actului Constitutiv al societatii, Hotarari AGA, Infiintari puncte de lucru, etc;
- Depunerea documentelor necesare eliberarii de catre Registrul Comertului a certificatelor constatatoare necesare societatii;
- Mentinerea legaturii cu Cabinetele Notariale;
- Mentinerea relatiilor cu Institutiile Statului in legatura cu indeplinirea obiectului contractului de asistenta juridica;
- Informarea cu privire la modificarile intervenite in domeniul legislativ;
- Studierea actelor normative publicate în Monitorul Oficial al României;
- Avizul, la solicitarea societatii, asupra legalitatii actelor interne emise de aceasta;
- Cunoasterea actelor normative din domeniul achizitiilor publice;
- Întocmirea documentelor necesare participării la licitaţii;
- Indeplinirea altor responsabilitati incredintate de societate in scopul indeplinirii obiectului contractului de asistenta juridica ;
- Traduceri documentaţii din limba Engleza in Romana sau invers;
- Insusirea normelor de protectia muncii si PSI;
- Cunoasterea si respectarea Regulamentului Intern al INTRAROM S.A.;
- Respectarea prevederile documentelor Sistemului de Management al Calitatii al INTRAROM S.A. ;
- Executarea sarcinilor trasate de Managerul departamentului „Contracte”

01.02.2006 - 31.08.2008

Departament: juridic

Titlu Job: consilier juridic

Responsabilitati:

Cunostinte privind Dreptul Muncii, Drept Comercial, Drept Civil etc
- Redactarea motivarii in fapt si in drept a actiunilor, intampinarilor, apelurilor si recursurilor in care DSVSA Tulcea are calitate procesuala;
- Reprezentarea institutiei in instanta;
- Elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, conventii, statute etc.) si asistarea la negocierile referitoare la acestea;
- Cunoasterea actelor normative din domeniul achizitiilor publice
- Verificarea si propunerea modificarilor contractuale;
- Urmarirea si asigurarea respectarii Constitutiei, legilor organice si a altor dispozitii legale;
- Participarea in diferite comisii sau colective atunci cand dispune conducerea DSVSA Tulcea ;
- Acordarea consultatilor juridice la solicitarea unor persoane fizice si juridice in domeniu sanitar-veterinar;
- Analizarea si avizul de legalitate al ordinelor emise de Compartimentul resurse umane, salarizare cu privire la incheierea, modificarea, incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici sau contractelor individuale de munca ale salariatilor din cadrul DSVSA Tulcea;
- Analizarea si avizul de legalitate privind contractele de prestari servicii si furnizare de energie electrica, apa, gaze etc. care privesc activitatea proprie a DSVSA Tulcea;
- Mentinerea relatiei cu Prefectura, Oficiul Registrul Comertului etc
- Mentinerea relatiei cu notariatele in diferite probleme juridice;
- Urmarirea noutatilor legislative;
- Urmarirea dosarelor in instanta si litigiile in care este implicata D.S.V.S.A. Tulcea
- Urmarirea recuperarii creantelor institutiei si colaboararea cu Anaf Tulcea
- Reprezentarea in instanta a institutiei

01.08.2004 - 28.02.2006

Departament: juridic

Titlu Job: consilier juridic

Responsabilitati:

- Asigură reprezentarea Primariei si a Consiliului Local Murighiol în faţa instanţelor judecătoreşti de fond şi a notariatelor;
- Colaborează şi acordă asistenţa juridică direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor Primariei Comunei Murighiol
- Acordă asistenţă şi consultanţă juridică consiliului local şi primăriei comunei Murighiol;
- Ţine evidenţa operativă a dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată, în care figurează Consiliul Local si Primaria Murighiol şi urmăreşte soluţionarea acestora;
- Colaborează la întocmirea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Murighiol, a dispoziţiilor primarului;
- Răspunde reclamaţiilor administrative adresate Consiliului Local si Primariei Murighiol privind aspecte de încălcare a legalităţii prin actele emise de Consiliul Local si Primaria Murighiol;
- Verifică legalitatea actelor care angajează răspunderea patrimonială a Consiliului Local Murighiol şi după caz, participă la redactarea acestora;
- Promovează acţiuni în instanţă în vederea recuperării prejudiciului şi apărării drepturilor Primariei si a Consiliului Local Murighiol;
- Verifică contracte, acte adiţionale şi alte acte de gestiune care implică răspunderea juridică a Consiliului Local Murighiol, semnând pentru legalitatea acestor acte administrative de gestiune;
- Studiază actele normative publicate în Monitorul Oficial al României şi organizează cunoaşterea acelora ce implică autorităţile administraţiei publice locale;
- Se îngrijeşte de păstrarea colecţiei de Monitoare Oficiale ale României şi a altor culegeri de acte normative şi lucrări de specialitate şi asigură consultarea acestora de specialiştii Consiliului Judeţean, primarii şi secretarii unităţilor administrativ teritoriale;

studii

 

Facultati:

2006 - 2008 Masterat: Dreptul afacerilor la Universitatea Romano – Americana din Bucuresti.
1999 - 2003 Facultate: Stiinte juridice - Drept la Universitatea Romano – Americana din Bucuresti.

Facultati in straiatate

Nu

Premii

Certificari
Dec 2015 - Dec 2015: Asistent relatii publice si comunicare

Dec 2015 - Dec 2015: Manager proiect

Dec 2015 - Dec 2015: Evaluator Proiecte

Nov 2007: Diploma operare PC - ECDL - European Computer Driving License

Aug 2006: Manager achiziţii publice

Calificari
Jan 2010: Membru al Colegiului Consilierilor Juridici Bucuresti Consilier juridic definitiv

aptitudini

 

Limbi straine(Scris,Vorbit,Citit):

franceză(incepator,incepator,incepator)

italiană(incepator,incepator,incepator)Pagini: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

E timpul pentru un browser mai bun

De la 1 octombrie 2019, te informăm că site-ul eJobs.ro nu va mai putea fi accesat prin browser-ul Internet Explorer din cauza funcționalităților reduse ale acestuia. Accesează-ne cu încredere folosind unul dintre browserele mai moderne: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari sau Edge.

Am înțeles
close