Model act aditional la contractul individual de munca

 

ACT ADITIONAL Nr. Β…Β…Β…
La contractul individual de munca incheiat si inregistrat sub nr. Β…Β…Β…Β…. / Β…Β…Β…Β….. in registrul general de evidenta a salariatilor.

Incheiat astazi, Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…., intre:
Angajator Β– persoana juridica / fizica Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β….., cu sediul / domiciliul in Β…Β…Β…Β…Β…Β….., inregistrata la registrul comertului / autoritatile administratiei publice din Β…Β…Β…Β….. sub nr. Β….. / Β…Β…Β… / .Β…. cod fiscal Β…Β…..Β…Β…Β…, telefon Β…Β…Β…Β…Β…., reprezentata legal prin Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…., in calitate de Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…..,
Si
Salariatul / salariata Β– domnul / doamna Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β….., domiciliat / domiciliata in localitatea Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β….., str. Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…...
Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…, nr. Β…Β…Β…., judetul Β…Β…Β…Β…Β…Β…., posesor / posesoare al / a buletinului / cartii de identitate / pasaportul seria Β…Β…Β… nr. Β…Β….Β…Β…Β… eliberat / eliberata de Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…., la data de Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…, CNP Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…. permis de munca seria Β…Β…Β…Β…Β….., nr. Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β… din data de Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…. .

In temeiul art. 17 (4) coroborat cu art. 41 (1) din Legea nr. 53 / 2003, partile
HOTARASC:
1. Se modifica elementul Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β… al contractului individual de munca si va avea urmatoarele prevederi: Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…
Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…
Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…
2. Se modifica elementul Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β… al contractului individual de munca si va avea urmatoarele prevederi: Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…
Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…
Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…
3. Se modifica elementul Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β… al contractului individual de munca si va avea urmatoarele prevederi: Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…
Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…
Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…
Prezentul act additional a fost incheiat in 2 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, urmand sa Β– si produca efectele incepand cu data de Β…Β…Β…Β…Β…Β…Β…..Β…Β…Β… .

ANGAJATOR,
ANGAJAT,

___________________________________________________________________________ Articol scris exclusiv pt eJobs de catre Avocatnet.ro - liderul publicatiilor cu profil juridic din Romania: stiri legislative, legi comentate, articole explicative, noutati zilnice si in email. Un produs gratuit, accesibil exclusiv online.